КМУ: Порядок присудження ступеня доктора філософії


Порядок присудження ступеня доктора філософії – оприлюднено постанову КМУ

Урядом затверджено Порядок присудження та скасування рішення про присудження ступеня доктора філософії, яким передбачено розширення автономії закладів вищої освіти та наукових установ у частині атестації кадрів вищої кваліфікації, а також щодо відповідальності цих закладів та суб’єктів атестації стосовно прийняття ними рішення про присудження ступеня доктора філософії. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i120122-44, ухвалена 12 січня 2022 року, оприлюднена на офіційному порталі сьогодні, 26 січня 2022 року.

Затвердженим Порядком встановлюються вимоги до:

- утворення разової спеціалізованої вченої ради закладом вищої освіти або науковою установою;

- рівня наукової кваліфікації здобувача ступеня доктора філософії;

- процедури подання здобувачем дисертації до захисту;

- проведення захисту дисертації та присудження наукового ступеня;

- визначення підстави для скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії у разі порушення академічної доброчесності або встановленої законодавством процедури захисту дисертації.


Порядком врегульовано питання фінансового та організаційного забезпечення атестації здобувачів ступеня доктора філософії.

Також зазначається, що атестація здобувачів ступеня доктора філософії спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки до 31 грудня 2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії, проводиться у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. №167 “Про присудження ступеня доктора філософії”.
Кабінет Міністрів України
Постанова


від 12 січня 2022 р. № 44
Київ

Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії


Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, що додається.

2. Установити, що атестація здобувачів ступеня доктора філософії спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки до 31 грудня 2021 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії, проводиться у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 “Про присудження ступеня доктора філософії” ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text ) (Офіційний вісник України, 2019 р., № 22, ст. 767; 2021 р., № 49, ст. 3046).


Прем’єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

- Порядок, що додається: ( https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/61f/111/85c/61f11185c8983813988842.doc )

- P0044.doc.p7s ( https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/61f/111/8ab/61f1118ab6762708898585.p7s )

За інформацією:

kmu.gov.ua ( https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i120122-44 ),
mon.gov.ua ( https://mon.gov.ua/ua/news/poryadok-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi-oprilyudneno-postanovu-kmu )Огигінал новини «КМУ: Порядок присудження ступеня доктора філософії» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7245
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php