Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
IV рівень акредитації
м. Харків, вул. Фрунзе, 21
Телефон/факс: (057) 707-6634, 707- 6600
WWW: www.kpi.kharkov.ua ( http://public.kpi.kharkov.ua )
Форма власності: державна

РЕКТОР
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» ( /prog/data/upimages/xpi_sokol-e-i.jpg )

СОКОЛ Євген Іванович


лауреат премії НАН України імені С.О.Лебедєва, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри промислової і біомедичної електроніки.Корпус У1 НТУ "ХПИ"

Фото з сайту: panoramio.com

Додаткова інформація:

Унiверситет за останнi роки вiдкрив 35 нових спецiальностей, 7 нових кафедр, 5 нових факультетiв, серед них нiмецький факультет, запровадженi навчальнi курси англiйською мовою

Форми навчання:

- денна;
- заочна;
- дистанційна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- бакалавр;
- спеціаліст;
- магістр.

Перелік факультетів:

- механіко-технологічний;
- машинобудівний;
- енергомашинобудівний;
- транспортного машинобудування;
- інформатики та управління;
- інженерно-фізичний;
- економічний;
- бізнесу і фінансів;
- фізико-технічний;
- електромашинобудівний;
- електроенергетичний;
- автоматики та приладобудування;
- комп'ютерних та інформаційних технологій;
- технології неорганічних речовин;
- технології органічних речовин;
- інтегрованих технологій та хімічної техніки;
- економічної інформатики та менеджменту;
- інтегральної підготовки,
- німецький технічний.

Наявність підготовчих курсів для вступу до ВУЗу:


Доуніверситетьська підготовка абітурієнтів за такими формами навчання:

- Підготовчі курси дворічні для учнів 10 – 11 класів.
- Підготовчі курси однорічні для учнів 11 класів.
- Елітарні школи.
- Підготовче відділення (денна форма навчання).
- Навчальний комплекс НТУ "ХПІ".

Термін подачі документів для вступу у ВУЗ:

- на всi форми навчання на місця держзамовлення – з 20 квiтня по 8 липня;
- на денну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – з 20 квiтня по 25 серпня;
- на заочну та дистанційну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – з 20 квітня протягом року (в терміни, визначені приймальною комісією).

Додаткова інформація:


Навчальнi плани по перелiку навчальних дисциплiн та графiку учбового процесу вiдповiдають вимогам Мiнiстерства освiти i науки України i нацiональним державним традицiям. Поряд з обов’язковими навчальними дисциплiнами, якi складають 84% вiд загальної кiлькостi, передбаченi i дисциплiни по вибору студентiв - 16%. Загальна кiлькiсть навчальних дисциплiн складає 2800 дисциплiн.

На вивчення природознавчого та загальноiнженерного циклiв дисциплiн передбачено 45% навчального часу, на фахову пiдготовку - 35% , на гуманiтарний цикл - 20% навчального часу.


Рейтинг ВНЗ ( http://euroosvita.net/?category=1&id=1092 )


Додаткова інформація:Огигінал новини «Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=691
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php