НАЗЯВО: Роз'яснення щодо цьогорічного Аналітичного звіту “Виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного ЗВО”


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

National Agency for Higher Education Quality Assurance
Інформаційне повідомлення шодо підтвердження статусу
національного


У жовтні 2019 р. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оприлюднило аналітичний звіт щодо виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6214 ). У цьому зв'язку вважаємо за необхідне надати деякі роз'яснення щодо статусу цього документа і використаної під час його складання методології.

Перш за все, зауважуємо, що повноцінне здійснення процедури підтвердження статусу національного можливе після затвердження підзаконного акту - Правил оцінювання закладів вищої освіти з метою надання та підтвердження статусу національного (як це передбачено пунктом 2 Критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912). Наразі проект цього документа розроблений Національним агентством, але ще не затверджений МОИ.

Відтак, основною метою аналізу даних під час складання аналітичного звіту 2019 року було тестування методології, яка була розроблена Національним агентством і викладена у згаданому вище проекті Правил оцінювання закладів вищої освіти.

Без затвердження відповідних Правил проведений Національним агентством аналіз і його результати не можуть вважатися університетським рейтингом чи бути підставою для прийняття будь-яких рішень, включаючи рішення про підтвердження чи позбавлення статусу національного.

Отож, у 2019 році Національне агентство не буде приймати жодних таких рішень. Висновки цьогорічного аналізу не призведуть до будь-яких змін у статусах закладів, які мають статус національного.

Просимо також зважити на те, що для складання аналітичного звіту Національне агентство використовували дані, повідомлені самими закладами вищої освіти у своїх річних звітах. Окремої верифікації цих даних, зважаючи на наявні ресурсні обмеження та пілотний режим тестування методології Національне агентство не проводило. Очевидно, що повноцінне запровадження цієї методології вимагає проведення повної верифікації даних, що їх повідомляють заклади вищої освіти - за умови, що запропонована методологія буде у подальшому прийнята.

Окрім цього, Національне агентство виходило з критеріїв, що були визначені постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912 і не мало змоги самостійно змінювати чи коригувати їх. Питання щодо їх валідності для оцінювання якості освіти є окремим від питання результатів опрацювання показників, отриманих за цими критеріями, і має розглядатися окремо від висновків, викладених в аналітичному звіті.Голова
Сергій КВІТ


naqa.gov.ua ( https://naqa.gov.ua/2019/10/16/Статус-Національний/ )


Додатково:

НАЗЯВО: Акредитація - початок активної фази. На сьогодні отримано 1684 заявки на акредитацію ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6210 )

ДСЯОУ: Аналітична записка за результатами вивчення організації та проведення ЗВО вступної кампанії 2019 року ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6224 )

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу МОН «Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6130 )

LB.ua: "Акредитація освітніх програм: надбудова над порожнечею" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6050 )Огигінал новини «НАЗЯВО: Роз'яснення щодо цьогорічного Аналітичного звіту “Виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного ЗВО”» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6232&id=3281
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php