Рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» — 2018/2019 рік


Олеся Линовицька ( http://www.euroosvita.net/?category=8&id=226 ):

Запити ринку праці: виклик для українських університетівЦентр міжнародних проектів "Євроосвіта" (http://www.euroosvita.net/ ( http://www.euroosvita.net/ )), в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/ ( http://ireg-observatory.org/en/ )), презентує наступний академічний рейтинг закладів вищої освіти України III, IV рівнів акредитації "Топ-200 Україна 2019".

При складанні цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, напрацьовані міжнародною Конференцією IREG 2019 ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6049 ) "Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти", яка цього року проходила в найстарішому університеті Європи - Університеті Болоньї (Alma Mater Studiorum Universita di Bologna) 8-10 травня 2019 року.

Методика проекту «Топ-200 Україна», що створена відповідно до Берлінських принципів ( http://euroosvita.net/?category=1&id=437 ) ранжування університетів, базується на використанні відкритих даних прямих вимірів (сумарною вагою 85%), та експертних висновків фахівців у галузі вищої освіти і головних ринків праці України (сумарною вагою 15%). Відповідно до цієї методики діяльність ЗВО оцінюється за допомогою інтегрованого індексу — Iз. Цей індекс містить три комплексні складові: Iз = Iнп (40%) + Iн (25%) + Iмв (20%), де Iнп — індекси якості науково-педагогічного потенціалу, Iн — індекс якості навчання, Iмв — індекс міжнародного визнання.

Усього для формування зазначених індексів використовувалися 30 індикаторів прямого виміру (анкетні дані, інформація з сайтів ЗВО, дані міжнародних асоціацій університетів, дані про участь ЗВО в міжнародних проектах (Horizon 2020 ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5937 ), Erasmus+), інформація про участь ЗВО в міжнародних рейтингах (Webometrics ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=54 ), Scopus ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=58 ), uniRank ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5935 )), дані МОН України, ЄДЕБО, дані Комітету з питань державних премій України і премій ім. Т.Шевченка, участь ЗВО в проектах, що фінансуються NATO в рамках Програми «Наука заради миру і безпеки ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5958 )», участь ЗВО в білатеральних ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=5975 ) проектах, середній конкурсний бал ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=6056 ) вступника та інші відкриті дані).

Експертне оцінювання якості науково-педагогічного потенціалу і якості навчання з сумарною вагою 15% проводилося за такими критеріями: рівень базової, загальноосвітньої підготовки студентів, рівень фахової підготовки, рівень практичного володіння інформаційними технологіями, затребуваність випускників ЗВО ринком праці.

Однією із головних тенденцій в цьогорічному ранжуванні університетів залишалося знаходження балансу між створенням нових, критичних знань, результатів досліджень та інновацій і практичною трансформацією цих напрацювань в розвиток сучасного суспільства.

Процеси інтернаціоналізації також відносилися до домінуючих трендів сучасною вищої освіти. Спостерігалася інтенсифікація академічної мобільності, зростання кількості ЗВО, учасників спільних програм з європейськими університетами та університетами Китаю. Але загальна кількість як студентів так і викладачів, які реально брали участь в академічній мобільності, ще залишається досить низькою порівняно з університетами Європи.

За даними експертів, які брали участь у підготовці цьогорічного рейтингу «Топ 200 Україна 2019», залишається практично незмінною тенденція великого розриву між потребами ринків праці України і результатами роботи університетів за моделлю сучасних знань, головними компетенціями і практичною якістю підготовки фахівців.

Рейтингова таблиця

#ЗВООцінка якості науково-педагогічного потенціалу IнпОцінка якості навчання IНОцінка міжнародного визнання IМВОцінка інтегрального показника діяльності ЗВО, IЗ
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=688 )40,9522,3214,7678,03
2Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=689 )40,7621,0014,8876,64
3Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=690 )21,0613,5512,3947,00
4Національний університет "Львівська політехніка" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=2657 )16,7216,9413,3346,99
5Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=691 )20,0714,818,6343,51
6Сумський державний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=264 )15,7117,6810,1143,50
7Національний університет біоресурсів і природокористування України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=17&id=294 )19,7512,715,9738,43
8Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=692 )20,966,409,7937,15
9Львівський національний університет імені Івана Франка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=3285 )16,6913,905,6736,26
10Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=564 )16,637,1611,6035,39
11Національний медичний університет імені О.О. Богомольця24,197,303,8835,37
12Національний університет "Києво-Могилянська академія" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=695 )14,7811,798,0634,63
13Національний авіаційний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=570 )13,638,568,5030,69
14Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=17&id=693 )16,608,074,3929,06
15Національна металургійна академія України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=278 )18,126,094,3928,60
16Одеський національний університет імені І. І. Мечникова ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=267 )12,647,298,6028,53
17Національний університет харчових технологій ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=269 )17,286,814,3128,40
18Харківський національний університет радіоелектроніки ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=597 )14,097,536,7528,37
19Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1970 )21,364,352,0027,71
20Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=0&id=1096 )14,0410,393,2127,64
21Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=266 )16,786,234,2427,25
22Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=608 )17,205,474,4427,11
23Національний лісотехнічний університет України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=302 )18,323,784,8026,90
24Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=290 )12,879,224,2026,29
25Вінницький національний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=292 )17,156,132,7125,99
26Національний фармацевтичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=272 )15,704,785,1525,63
27Одеська національна академія харчових технологій ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=320 )13,576,295,6925,55
28Харківський національний автомобільно-дорожній університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=622 )12,6510,661,2224,53
29Київський національний торговельно-економічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=297 )12,188,703,4524,33
30Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=268 )12,416,505,1924,10
31Донецький національний університет імені Василя Стуса ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=395 )10,276,856,9224,04
32Київський національний університет технологій та дизайну ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=599 )13,935,854,0623,84
33Харківський національний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=305 )14,794,954,0023,74
34Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=461 )13,826,093,8123,73
35Ужгородський національний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=304 )11,215,956,5423,70
36Буковинський державний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=361 )13,175,664,8323,66
37Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=339 )14,364,614,5623,53
38Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=586 )8,0910,385,0123,48
39Тернопільський національний економічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=341 )9,299,594,3923,27
40Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=333 )8,819,534,8823,22
41Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=309 )9,897,765,2122,86
42Українська медична стоматологічна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=620 )13,025,494,1122,62
43Київський національний університет будівництва і архітектури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=574 )14,485,312,7922,58
44Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=424 )9,848,214,5222,57
45Одеський національний політехнічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=296 )9,947,704,8122,45
46Миколаївський національний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=376 ) 11,098,452,8522,39
47Одеський національний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=439 )12,094,925,0422,05
48Національний університет "Запорізька політехніка" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=615 )10,718,422,8421,97
49Запорізький державний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=375 )12,294,794,5221,60
50Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=263 )11,944,624,9821,54
51Університет банківської справи ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=332 )10,555,964,9821,49
52Луцький національний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=763 )9,588,413,4021,39
53Криворізький національний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=407 )12,837,011,4021,24
54Національний університет "Одеська юридична академія" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=612 )10,645,794,6921,12
55Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=578 )12,885,242,8120,93
56Дніпропетровська медична академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=337 )13,414,842,5620,81
57Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=663 )9,867,313,5920,76
58Дніпровський національний університет залізничного транспорту ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=638 )11,624,853,9820,45
59Чернігівський національний технологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=442 )10,006,034,1820,21
60Одеський національний економічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=301 )10,636,303,1320,06
61Національний транспортний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=626 )11,205,393,3419,93
62Івано-франківський національний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=342 )11,895,532,4119,83
63Одеський державний екологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=651 )10,545,243,9019,68
64Національний університет водного господарства та природокористування ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=369 )11,626,861,1419,62
65Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=300 )11,415,832,2319,47
66Таврійський державний агротехнологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=374 )11,636,371,3919,39
67Донецький національний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=623 )12,474,172,4719,11
68Український державний хіміко-технологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=672 )12,834,901,3719,10
69Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=609 )9,864,784,3619,00
70Чорноморський національний університет імені Петра Могили ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=330 )10,035,363,3518,74
71Центральноукраїнський національний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=359 )11,925,281,4218,62
72Донецький національний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=276 )9,985,263,3218,56
73Національний університет фізичного виховання і спорту України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=645 )11,395,411,7318,53
74Українська інженерно-педагогічна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=368 )11,195,901,4218,51
75Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=636 )9,746,642,0618,44
76Житомирський державний технологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=441 )8,167,782,4618,40
77Запорізький національний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=377 )9,406,951,9418,29
78Одеський національний морський університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=370 )9,925,642,5818,14
79Приазовський державний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=379 )10,145,852,1118,10
80Національний університет цивільного захисту України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=710 )8,737,841,4918,06
81Київський університет імені Бориса Грінченка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=383 )8,786,942,2417,96
82Хмельницький національний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=614 )10,636,390,8217,84
83Донбаська державна машинобудівна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=632 )11,594,651,3317,57
84Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=334 )8,465,473,4917,42
85Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=343 )9,546,271,5717,38
86Харківський національний університет будівництва та архітектури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=387 )8,466,802,0817,34
87Львівський національний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=868 )6,687,672,9517,30
88Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=640 )9,634,482,8816,99
89Одеська державна академія будівництва та архітектури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=665 )8,395,602,8816,87
90Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=459 )9,325,721,7816,82
91Херсонський національний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=378 )9,465,441,8516,75
92Національна музична академія України імені П.І. Чайковського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=644 )9,385,991,3516,72
93Національний університет "Острозька академія" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=406 )8,536,921,2416,69
94Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=629 )10,384,751,3216,45
95Національна академія внутрішніх справ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5582 )10,034,721,6316,38
96Український державний університет залізничного транспорту ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=655 )9,305,481,5416,32
97Херсонський державний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=652 )8,106,721,4716,29
98Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=15&id=405 )7,675,822,6816,17
99Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=646 )9,215,681,2516,14
100Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=635 )8,475,152,4516,07
101Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=436 )8,245,022,7716,03
102Сумський національний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=591 )8,505,881,6115,99
103Університет імені Альфреда Нобеля ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2405 )7,094,724,0115,82
104Національний університет "Одеська морська академія" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=384 )8,384,592,7815,75
105Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=408 )8,845,651,2315,72
106Маріупольський державний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=388 )7,845,252,5615,65
107Харківський державний університет харчування та торгівлі ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=433 )9,155,780,6815,61
108Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=493 )7,116,941,5315,58
109Полтавський університет економіки і торгівлі ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=705 )7,055,792,6215,46
110Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=464 )7,436,171,8415,44
111Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=619 )8,464,312,4815,25
112Київський національний лінгвістичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=426 )7,945,781,4815,20
113Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=660 )8,495,171,4715,13
114Полтавська державна аграрна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=680 )8,005,731,3715,10
115Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=285 )8,774,791,4315,00
116Національний університет державної фіскальної служби України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=769 )7,565,432,0014,98
117Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=679 )8,425,051,4514,92
118Львівський торговельно-економічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=362 )8,794,791,2914,87
119Дніпровський державний аграрно-економічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=409 )8,624,741,4414,80
120Житомирський державний університет імені Івана Франка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=458 )7,555,771,4514,77
121Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1986 )6,845,762,1514,75
122Вінницький національний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=698 )7,994,831,8314,65
123Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=491 )7,275,801,5614,63
124Білоцерківський національний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=15&id=670 )8,544,771,2114,52
125Уманський національний університет садівництва ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=702 )7,904,641,9414,48
126Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=367 )7,724,432,2914,44
127Херсонський державний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=664 )8,684,401,3214,40
128Київський національний університет культури і мистецтв ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2485 )9,264,360,7014,32
129Харківський національний університет внутрішніх справ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3571 )8,484,151,6414,27
130Черкаський державний технологічний університет ( )8,064,751,4314,24
131Київський медичний університет УАНМ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=713 )7,814,332,0314,17
132Національна академія статистики, обліку та аудиту ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5502 )7,924,761,4214,10
133Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=432 )7,674,851,5614,08
134Подільський державний аграрно-технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=438 )8,064,831,1614,05
135Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=703 )7,355,191,4814,02
136Житомирський національний агроекологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1556 )6,995,771,2313,99
137Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=445 )7,245,211,4813,93
138Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5527 )7,604,711,5613,87
139Університет митної справи та фінансів ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=466 )6,844,642,3613,84
140Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=0&id=503 )6,744,892,2013,83
141Луганський державний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=708 )7,834,501,4613,79
142Університет економіки та права "КРОК" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=621 )7,584,721,4813,78
143Київський міжнародний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=658 )8,024,251,4513,72
144Академія адвокатури України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3553 )8,484,221,0113,71
145Бердянський державний педагогічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=15&id=475 )7,654,701,3513,70
146Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=469 )7,914,261,4913,66
147Державний університет телекомунікацій ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=472 )7,574,641,4413,65
148Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=719 )6,235,791,6213,64
149Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=773 )7,394,791,3513,53
150Харківська державна зооветеринарна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=699 )7,764,101,6113,47
151Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=682 )8,343,701,3813,42
152Харківська державна академія культури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1465 )7,104,331,9813,41
153Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=715 )7,544,771,0913,40
154Дніпровський державний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=16&id=587 )6,965,311,1213,39
155Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2024 )6,315,681,3813,37
156Харківська державна академія фізичної культури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=706 )8,044,051,1313,22
157Криворізький державний педагогічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=694 )6,515,241,4613,21
158Українська академія друкарства ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1533 )8,084,730,3513,16
159Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=15&id=718 )7,824,510,8013,13
160Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3064 )7,054,341,7113,10
161Український Католицький Університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=0&id=5639 )5,206,801,0813,08
162Міжрегіональна Академія управління персоналом7,644,041,1412,82
163Донецький державний університет управління ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=657 )6,894,371,5512,81
164Класичний приватний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5518 )6,784,051,9412,77
165Міжнародний університет фінансів ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5495 )8,234,160,3612,75
166Львівська національна академія мистецтв ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=505 )6,834,381,5112,72
167Донбаський державний педагогічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=17&id=495 )6,854,491,3612,70
168Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=510 )5,674,672,3412,68
169Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2172 )7,274,241,0712,57
170Мукачівський державний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=506 )6,834,231,4512,50
171Харківська державна академія дизайну і мистецтв ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1861 )7,014,401,0612,48
172Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=528 )5,805,591,0612,45
173Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=527 )6,694,790,8712,35
174Державний університет інфраструктури та технологій7,004,370,9112,29
175Хмельницький університет управління та права ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=714 )6,644,241,3912,27
176Київський університет права Національної академії наук України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3503 )6,954,181,1112,24
177Рівненський державний гуманітарний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=526 )6,204,681,3312,21
178Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=717 )7,064,180,9112,15
179Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=918 )7,284,160,6712,11
180Луганський національний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1456 )6,684,311,1012,09
181Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=725 )6,294,291,3411,92
182Донбаська національна академія будівництва і архітектури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=508 )6,564,281,0611,90
183Херсонська державна морська академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=538 )6,224,281,3511,85
184Одеська державна академія технічного регулювання та якості ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=561 )6,204,081,4411,72
185Академія праці, соціальних відносин і туризму ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3262 )6,564,120,9911,67
186Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=539 )6,294,320,9611,57
187Одеський державний університет внутрішніх справ6,514,080,9211,51
188Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ5,984,720,7811,48
189Харківська гуманітарно-педагогічна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=546 )5,864,331,2411,43
190Ізмаїльський державний гуманітарний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2260 )6,004,281,1311,41
191Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3191 )5,804,191,3611,35
192Одеський державний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=547 )5,954,600,7811,33
193Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=556 )5,634,311,3211,26
194Львівський інститут економіки і туризму ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=562 )5,364,631,2511,24
195Закарпатська академія мистецтв ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2851 )4,994,251,9611,20
196Європейський університет5,684,381,0611,12
197Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=559 )5,244,511,3011,05
198Університет Короля Данила5,654,380,9711,00
199Донецький юридичний інститут5,504,241,2110,95
200Дніпровський гуманітарний університет5,784,250,8010,83


Напередодні публікації рейтингу керівник Національного академічного рейтингу "ТОП-200 Україна" Олеся Линовицька перебувала в Лондоні на EduData Summit 2019 ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6092 ) де спілкувалась з представниками агенції Quacquarelli Symonds (QS)

Рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» — 2018/2019 рік ( /prog/data/upimages/agenciya-quacquarelli-symonds-qs-2019_1.jpg )

Рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» — 2018/2019 рік ( /prog/data/upimages/qs_2019_12_06.jpg )

Рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» — 2018/2019 рік ( /prog/data/upimages/agenciya-quacquarelli-symonds-qs-2019.jpg )
На фото: зліва - Бен Саутер (Ben Sowter ( https://www.edudatasummit.com/agenda/speakers/381749 )) - керівник дослідницького відділу QS, член наглядової ради IREG Observatory ( http://ireg-observatory.org/en/executive-committee/842-ben-sowter ), справа - керівник Національного академічного рейтингу "ТОП-200 Україна" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5647 ) Олеся Линовицька

euroosvita.net ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=3 )

Додатково:

Інформація, що була використана для нового рейтингу ВНЗ "Топ-200 Україна" >>> ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49 )

Керівник проекту "ТОП-200 Україна" взяла участь у конференції IREG 2019 "Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6049 )Огигінал новини «Рейтинг закладів вищої освіти «Топ-200 Україна» — 2018/2019 рік» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091&id=3308
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php