"Ваше здоров'я": Центр тестування МОЗ завдав державі збитків на мільйони гривень


Під час перевірки Центру тестування МОЗ аудитори виявили ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5856 ) порушення в його роботі, що спричинили збитки на суму понад 3 млн грн. Основні з них пов’язані з недостатньою ефективністю управління, відсутністю зовнішнього та внутрішнього контролю за діяльністю Центру.

Зокрема, протягом 2015-2017 років Центр виплатив заробітних плат майже на 700 тис. грн більше, ніж було потрібно: співробітників, які працювали за сумісництвом, необґрун­товано преміювали, а деяким працівникам доплачували за роботу, яка й так входила в їх (або інших штатних осіб) посадові обов’язки. Наприклад, програміст отримав додатко­вих 7 тис. грн за ведення сторінок Центру у Facebook i Twitter, хоча мусив це робити від­повідно до посадової інструкції.

Також укладалися угоди цивільно-право­вого характеру на надання послуг, передба­чених посадовою інструкцією для штатних працівників Центру. Зокрема, Григорій Булах, чоловік директора Центру тестування Ірини Булах, протягом аудиторського періоду отри­мав на підставі такого договору винагороду на суму понад 150 тис. грн за виконання робіт із пакування, відправки та часткової техніч­ної перевірки екзаменаційних матеріалів і буклетів для ліцензійних іспитів (при цьому виконання таких видів робіт передбачено посадовими обов’язками працівників відді­лу логістики тестових іспитів Центру, який складається із 9 осіб). За аналогічною схе­мою отримували кошти ще троє осіб. Крім того, в аудиторському звіті зазначають: «В угодах цивільно-правового характеру від­сутні вимоги щодо наявності освіти та досвіду залучених осіб, що ставить під сумнів їх кваліфікацію».

Також Центр недоотримав понад 150 тис. грн від МОЗ через неефективні управлінські рішення, зокрема не укладав жодних договорів про відшкодування вар­тості проведення міжнародного іспиту IFOM. За словами директорки Центру Ірини Булах, МОЗ повинен був повернути кошти після іспиту, але не зробив цього.

Ще півмільйона гривень було втраче­но через неточності в розрахунку вартості послуг. Наприклад, згідно з договором з ЛНМУ ім. Данила Галицького Центр пови­нен був проводити іспит для 18 с туден­тів, а фактично провів для 32. Крім того, 144 тис. грн збитків понесено внаслідок виготовлення майже 9 тис. зайвих бланків для проведення іспитів.

Більше ніж 800 тис. грн Центр втратив через здійснення безкоштовних тестувань «Крок» для студентів НМУ ім. О. О. Бого­мольця у 2015-2017 роках. Згідно з угодою про співпрацю в університеті були орендова­ні приміщення. Та аудитори наголошують: у тексті угоди не йшлося про те, що тестування студентів мало бути безкоштовним. Згодом НМУ розірвав у суді угоду про співпрацю та змусив Центр виплатити близько 60 тис. грн за комунальні послуги. Водночас Центру тес­тування так і не відшкодовували проведення іспитів для студентів вишу.

За матеріалами онлайн-видання «Слідство. Інфо» ( https://www.slidstvo.info/investigations/3-mln-uah-fraud-in-healthcare-ministry-testing-centre/?fbclid=IwAR1rx7kFtCMJM8YiXQYsSpgF49IQKTujk47M5_qnaIV7BLGrFEcCrygwCGg ) та офіційного веб-сайту Держаудитслужби ( http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/136382 ) України
vz.kiev.ua ( https://www.vz.kiev.ua/tsentr-testuvannya-moz-zavdav-derzhavi-zbytkiv-na-miljony-gryven/ )


Додатково:

Держаудитслужба України: Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності Центру тестування МОЗ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5856 )

"NMU.LIFE": На шляху до рівня кращих університетів Європи ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5855 )Огигінал новини «"Ваше здоров'я": Центр тестування МОЗ завдав державі збитків на мільйони гривень» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5879
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php