Наказ МОН №444 від 02.05.2018р.: Про створення Центрів колективного користування науковим обладнанням


Наказом Міністерства освіти і науки України на базі вісьмох закладів вищої освіти буде створено Центри колективного користування науковим обладнанням.

У них реалізовуватимуть державні цільові наукові та науково-технічні програми, проекти та експериментальні розробки. Також робота Центрів сприятиме розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва.


Перелік центрів колективного користування науковим обладнанням, що створюються на засадах експерименту
(Назва центру колективного користування науковим обладнанням із зазначенням закладу - засновника)


1. Центр колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика», засновник НТУ «Дніпровська політехніка» (за участю: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ДВНЗ "Український державний хіміко- технологічний університет", Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара)

2. Центр колективного користування науковим обладнанням «Університетський консорціум», засновник ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь) (за участю: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», ДВНЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Східноукраїнський національний університет імені В. Даля)

3. Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія експериментальної та прикладної фізики», засновник ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (за участю ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

4. Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства інтерметагтічних сполук», засновник Львівський національний університет імені Івана Франка (за участю: Національний університет «Львівська політехніка», ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Східноєвропейський національний університете імені Лесі Українки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Хмельницький національний університет)

5. Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства геліоенергетичних, сенсорних та наноелектронних систем», засновник Сумський державний університет (за участю: Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Чернігівський національний технологічний університет, Сумський національний аграрний, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка)

6. Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія біобезпеки, якості харчової продукції та безпеки харчування», засновник Національний університет харчових технологій (за участю: Одеська національна академія харчових технологій, Харківський державний університет харчування і торгівлі, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, Херсонський національний технічний університет, Київський національний університет технологій та дизайну, Одеський державний екологічний університет)

7. Центр колективного користування науковим обладнанням з новітніх агро- технологій «Лабораторія екологічного землеробства та природокористування», засновник Сумський національний аграрний університет (за участю: Миколаївський національний аграрний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва)

8. Центр колективного користування науковим «Лабораторія мікро- і нано- систем, новітніх матеріалів та технологій», засновник Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (за участю:. Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний фармацевтичний університет МОЗ України, Український державний університет залізничного транспорт, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)

Завантажити Наказ:Огигінал новини «Наказ МОН №444 від 02.05.2018р.: Про створення Центрів колективного користування науковим обладнанням» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5613
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php