Рейтинг університетів України за показниками Scopus станом на 06.04.2018 року


Видавничою службою «УРАН», на замовлення Освіта.ua ( http://osvita.ua ), здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських закладів вищої освіти.

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.

Станом на квітень 2018 року до бази даних Scopus включено 162 заклади вищої освіти України, що на 26 навчальних закладів більше ніж у квітні 2017 року.

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 84 (79 у рейтингу 2017 року), Харківський національний університет ім. Каразіна — 65 (60) та Львівський національний університет ім. Франка — 55 (50), що посунув з третьої сходинки Чернівецький національний університет ім. Федьковича — 54 (51).

Як і у минулому році, п’яту сходинку посів Одеський національний університет ім. Мечникова 53 (50).

Також не змінили свої позиції у порівнянні з минулим роком НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» із показником 49 (43), Донецький національний медичний університет (43) та Дніпропетровський національний університет ім. Гончара (40), що посіли відповідно шосте, сьоме та восьме місце.

На дев’яту сходинку піднявся Національний університет «Львівська політехніка», що має у своєму активі 38 пунктів за індексом Гірша.

Замикає першу десятку НТУ «Харківський політехнічний інститут» (38), що поступився місцем Львівській політехніці за рахунок меншої кількості публікацій.

Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus


Заклад вищої освітиКількість публікацій 2018Кількість цитувань 2018Індекс Гірша
2018
Індекс Гірша
2017
Різниця (2018-2017)
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка158898304784795
2Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна90864919165605
3 (+1)Львівський національний університет імені Івана Франка62033240055505
4 (-1)Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича30261283054513
5Одеський національний університет імені І. І. Мечникова32961749053503
6НТУУ "Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"68701944149436
7Донецький національний медичний університет1075702343403
8Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара34041203540373
9 (+1)Національний університет "Львівська політехніка"53521313438335
10 (-1)Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"32351113938362
11 (+1)Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького823474736324
12 (+4)Ужгородський національний університет2070920835296
13 (-2)Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника553523234322
14 (-1)Сумський державний університет1934979333312
15 (+9)Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького407388032239
16 (-2)Український державний хіміко-технологічний університет ( 220/ )862512931301
17Донецький національний університет ім. Василя Стуса ( 136/ )1807498331274
18 (+4)Національний університет "Києво-Могилянська академія" ( 45/ )407390030237
19 (-4)Національний медичний університет імені О.О.Богомольця ( 96/ )546325630300
20 (-2)Харківський національний університет радіоелектроніки ( 454/ )2609465627261
21 (-1)Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ( 440/ )1049392827234
22 (-3)Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ( 197/ )684433426233
23 (-2)Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України ( 202/ )399353026233
24 (-1)Донецький національний технічний університет ( 135/ )1239254024231
25 (+1)Харківський національний медичний університет ( 450/ )446174724195
26 (-1)Національний університет біоресурсів і природокористування України ( 95/ )621206623194
27 (new)Запорізька медична академія післядипломної освіти ( 253/ )855187020-20
28 (-1)Національний авіаційний університет ( 94/ )1611285819172
29 (+45)Одеська національна академія харчових технологій ( 372/ )775206219811
30Національний університет харчових технологій ( 101/ )492160818153
31 (+21)Національний фармацевтичний університет ( 432/ )844178617107
32 (-1)Хмельницький національний університет ( 481/ )331123217152
33 (-5)Донбаська державна машинобудівна академія ( 116/ )353191116151
34 (-5)Одеський національний політехнічний університет ( 377/ )788156616151
35Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького ( 335/ )18496916142
36 (-4)Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( 304/ )603151315141
37 (-4)Національний лісотехнічний університет України ( 339/ )164136515141
38 (+9)Буковинський державний медичний університет ( 492/ )58393515114
39 (-5)Одеський національний медичний університет ( 369/ )39488315141
40 (+2)Чернігівський національний технологічний університет ( 502/ )26077715123
41 (-3)Національна металургійна академія України ( 217/ )878106914122
42 (-6)Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського ( 378/ )11489014131
43 (+12)Івано-Франківський національний медичний університет ( 266/ )17875614104
44 (+14)Київська школа економіки ( /add-education/bis_school/36766/ )6861514104
45 (+12)Луганський державний медичний університет ( 300/ )9556414104
46 (-1)Криворізький національний університет ( 216/ )30452314122
47 (-10)Київський національний університет технологій та дизайну ( 77/ )322196013121
48 (+6)Вінницький національний технічний університет ( 192/ )580102913103
49 (-10)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ( 419/ )28290213121
50 (-4)Запорізький державний медичний університет ( 253/ )39478713112
51 (-8)Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ( 218/ )21870713121
52 (-4)Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ( 389/ )25864813112
53 (-3)Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ( 355/ )24958913112
54 (-10)Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ( 423/ )13547113121
55 (+28)Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ( 191/ )4819191266
56 (-3)Київський національний університет будівництва і архітектури ( 72/ )41780612102
57 (+3)Тернопільський національний економічний університет ( 422/ )4987851293
58 (-17)Національний транспортний університет ( 98/ )25577512120
59 (+11)Приазовський державний технічний університет ( 145/ )4635931284
60 (new)Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франк ( 321/17755512-12
61 (-2)Житомирський державний технологічний університет ( 230/ )19943012102
62 (+3)Сумський національний аграрний університет ( 411/ )1224201293
63 (+4)Харківська медична академія післядипломної освіти ( 450/ )3359171183
64 (-13)Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика12888711101
65 (+4)Запорізький національний університет ( 255/ )3406981183
66 (-17)Одеський державний екологічний університет ( 367/ )19354711110
67 (-3)Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка ( 302/ )1184371192
68 (-7)Запорізька державна інженерна академія ( 252/ )2854151192
69 (+6)Донбаська національна академія будівництва і архітектури ( 117/ )1503831183
70 (new)Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ( 451/ )2924011-11
71 (-31)Запорізький національний технічний університет ( 254/ )6128061012-2
72 (+6)Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського ( 418/ )5254931073
73 (+3)Харківський національний автомобільно-дорожній університет ( 447/ )2334631082
74 (+7)Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба ( 459/ )2414111073
75 (-12)Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова ( 439/ )2264051091
76 (-14)Одеська державна академія будівництва та архітектури ( 363/ )1313701091
77 (-21)Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ( 486/ )8724510100
78 (+26)Львівський державний університет фізичної культури ( 331/ )1002431046
79 (-11)Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ( 209/ )243528981
80 (-3)Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ( 393/ )273440972
81 (-2)Національний університет водного господарства та природокористування ( 401/ )285398972
82 (+4)Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ( 267/ )438348963
83 (-11)Луцький національний технічний університет ( 198/ )314342981
84 (-11)Херсонський державний університет ( 472/ )175342981
85 (+11)Чорноморський національний університет імені Петра Могили ( 351/ )135334954
86 (-15)Українська академія друкарства ( 340/ )90306981
87 (new)Криворізький державний педагогічний університет ( 213/ )582679-9
88 (-8)Житомирський державний університет імені Івана Франка ( 237/ )168246972
89 (-23)Донецький державний університет управління ( 121/ )56224990
90 (-5)Українська медична стоматологічна академія ( 395/ )322341862
91 (new)Одеський національний економічний університет ( 368/ )552828-8
92 (new)Бердянський державний педагогічний університет ( 250/ )922468-8
93 (-5)Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ( 327/ )85227862
94 (-5)Українська інженерно-педагогічна академія ( 434/ )176204862
95 (-13)Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова ( 371/ )204203871
96 (+3)Національний університет фізичного виховання і спорту України ( 100/ )48182853
97 (new)Харківська державна академія фізичної культури ( 464/ )341728-8
98 (-6)Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця ( 449/ )223232761
99 (-1)Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ( 97/ )184221752
100 (+11)Дніпровський державний аграрно-економічний університет ( 205/ )107184734
101 (-10)Київський національний торговельно-економічний університет ( 71/ )224175761
102 (-5)Одеський національний морський університет ( 375/ )119175752
103 (new)Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка ( 410/ )601337-7
104 (-20)Національний гірничий університет ( 120/ )624395660
105 (new)Львівський національний аграрний університет ( 342/ )742486-6
106 (-19)Український державний університет залізничного транспорту ( 433/ )175220660
107 (-13)Міжнародний Соломонів університет ( 88/ )50202651
108 (-18)Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ( 69/ )210143660
109 (-3)Харківський державний університет харчування та торгівлі ( 443/ )102138642
110 (+3)Білоцерківський національний аграрний університет ( 281/ )43112633
111 (-9)Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" ( 110/ )4993642
112 (-19)Міжрегіональна академія управління персоналом ( 91/ )6190660
113 (-12)Міжнародний гуманітарний університет ( 530/ )49122541
114 (-11)Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ( 289/ )2997541
115 (new)Донбаський державний педагогічний університет ( 146/ )74935-5
116 (-6)Полтавський університет економіки і торгівлі ( 394/ )8285532
117 (-17)Черкаський державний технологічний університет ( 487/ )8877550
118 (+6)Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка ( 452/ )6976523
119 (-12)Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка ( 392/ )52118431
120 (-15)Центральноукраїнський національний технічний університет ( 290/ )6675440
121 (new)Вінницький національний аграрний університет ( 188/ )45754-4
122 (new)Національний університет цивільного захисту України ( 435/ )63594-4
123 (new)Житомирський національний агроекологічний університет ( 228/ )50564-4
124 (+10)Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ( 448/ )1549413
125 (new)Миколаївський національний аграрний університет ( 350/ )55484-4
126 (-11)Університет банківської справи ( 104/ )6545422
127 (new)Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького ( 259/ )39324-4
128 (-33)Київський Медичний Університет УАНМ ( 85/ )8213235-2
129 (-21)Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ( 138/ )1589330
130 (-21) Дніпровський державний технічний університет ( 201/ )13976330
131 (-17)Полтавська державна аграрна академія ( 391/ )5874321
132 (+1)Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля ( 212/ )5544312
133 (-12)Київський Університет імені Бориса Грінченка ( 68/ )4538321
134 (-22)Київський славістичний університет ( 78/ )736330
135 (-10)Харківський національний університет будівництва та архітектури ( 442/ )7635321
136 (-17)Уманський національний університет садівництва ( 485/ )7632321
137 (new)Національний університет «Острозька академія» ( 402/ )26293-3
138 (-20)Національний університет "Одеська морська академія" ( 373/ )1029321
139 (new)Рівненський державний гуманітарний університет ( 403/ )35273-3
140 (-19)Маріупольский державний університет ( 143/ )2227321
141 (-23)Мукачівський державний університет ( 243/ )4624321
142 (new)Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ( 189/ )12302-2
143 (-27)Львівський торговельно-економічний університет ( 323/ )528220
144 (new)Київський національний лінгвістичний університет ( 70/ )16272-2
145 (-23)Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ( 475/ )6824220
146 (-19)Національна академія державного управління при Президентові України ( 523/ )1124211
147 (-19)Одеська державна академія технічного регулювання та якості ( 384/ )1918211
148 (-16)Таврійський державний агротехнологічний університет ( 257/ )4016211
149 (-20)Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ( 431/ )3914211
150 (-26)Харківський національний університет внутрішніх справ ( 460/ )2114220
151 (new)Київський міжнародний університет ( 67/ )28132-2
152 (new)Харківська державна академія дизайну і мистецтв ( 436/ )4132-2
153 (new)Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут26112-2
154 (new)Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ( 498/ )3392-2
155 (-26)Державний університет інформатики і штучного інтелекту58211
156 (new)Львівський інститут економіки і туризму ( 329/ )752-2
157 (-31)Національна академія Служби безпеки України ( 525/ )976110
158 (-27)Університет економіки та права "Крок" ( 82/ )176110
159 (new)Державний університет телекомунікацій ( 54/ )541-1
160 (-25)Національний університет "Одеська юридична академія" ( 374/ )113110
161 (-25)Львівський університет бізнесу та права ( 338/ )421-1
162 (new)Академія праці, соціальних відносин і туризму ( 47/ )211-1


Рейтинг складено Видавничою службою «УРАН» на замовлення Освіта.ua (дані актуальні станом на 6 квітня 2018 року).

Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 84, це означає, що цим навчальним закладом було опубліковано 84 наукові статті, кожна з яких процитована щонайменше 84 рази. Інші ж статті Університету Шевченка були процитовані менш ніж 84 рази.

"Scopus" — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та власником "Scopus" є видавнича корпорація "Elsevier". Дані "Scopus", окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.Огигінал новини «Рейтинг університетів України за показниками Scopus станом на 06.04.2018 року» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5610
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php