НТСЕР обговорила проблему збереження та розвитку трудового потенціалу України


Розгляд цього надважливого для країни питання на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради було ініційовано профспілками.Загалом на порядок денний 5 квітня 2018 року було винесено два питання:

збереження та розвиток трудового потенціалу України;

пріоритетні напрями діяльності Національної соціально-економічної ради на 2018-2020 роки.

Вів засідання Голова НТСЕР, віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко. У роботі ради взяли участь Співголова Національної ради від профспілкової сторони, Голова ФПУ Григорій Осовий, члени НТСЕР від профспілкової сторони.

Соціальні партнери констатували, що збереження і розвиток трудового потенціалу є необхідною передумовою та стратегічним завданням сталого розвитку держави, проте наразі в Україні існує ціла низка причин, які негативно впливають на стан ринку праці, серед яких:

невідповідність наявного трудового потенціалу сучасним вимогам економічного і соціального розвитку країни,

занижена ціна робочої сили і низький рівень доходів населення;

скорочення робочих місць в реальному секторі економіки, порушення трудових прав працівників, недоліки в системі охорони праці тощо.

Серед факторів, які створюють загрозливі тенденції на ринку праці, називались такі: демографічна ситуація, тіньова зайнятість населення, загрозливі розміри трудової міграції кваліфікованої робочої сили з України за кордон та ін..

У ході гострої і конструктивної дискусії було прийнято пропозицію профспілкової Сторони та враховано позицію Сторони роботодавців щодо необхідності створення робочої групи з доопрацювання проекту рішення НТСЕР, наповнення його конкретними заходами та рекомендації розглянути питання розвитку і збереження трудового потенціалу на окремому засіданні Уряду.

Також Національною радою затверджені Пріоритетні напрями діяльності на 2018-2020 роки:

► Розвиток вітчизняної економіки: сприяння залученню інвестицій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, підтримка вітчизняного товаровиробника, розвиток експорту, економічно обґрунтована цінова і тарифна політика державних монополій, збільшення кількості гідних робочих місць.

► Участь у формуванні Основних напрямів бюджетної політики та Державного бюджету України на відповідний рік.

► Збереження та розвиток трудового потенціалу, забезпечення економіки кваліфікованими кадрами.

► Впровадження норм та стандартів гідної праці.

► Подальше удосконалення системи пенсійного забезпечення, соціального страхування та забезпечення загальнообов’язкового медичного соціального страхування.

► Модернізація системи колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

► Впровадження принципів соціального діалогу та підвищення його ефективності на всіх рівнях.

З метою реалізації зазначених Пріоритетних напрямів Сторони Національної ради прийняли рішення надати свої пропозиції до Плану заходів Національної ради на 2018 рік.Огигінал новини «НТСЕР обговорила проблему збереження та розвитку трудового потенціалу України» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5596
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php