Рейтинг вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» — 2016/2017 рік


"Топ 200 Україна" 2017: Інноваційність і суспільна затребуваність - головні критерії діяльності університетівВ цьому році щорічний університетський рейтинг "Топ 200 Україна" визначався одинадцятий раз поспіль. Він став визнаною системою незалежного оцінювання діяльності університетів для академічної спільноти, роботодавців і українського суспільства в цілому. Протягом останнього десятиліття рейтинг "Топ 200 Україна" стимулював здорову конкуренцію і змагальність між університетами країни у відповідності до головних критеріїв оцінювання їх роботи.

Міжнародна спостережна рада національного рейтингу "Топ 200 Україна" щороку проводила консультації з світовим координаторам університетських рейтингів - міжнародною організацією IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence ( http://ireg-observatory.org/en/ ) (Брюсель) (далі IREG) з метою узгодження методики та критеріїв для оцінювання діяльності університетів України.


Останні консультації з IREG відбулися 15 травня 2017 року в м. Бремен (Німеччина), де проводилося її чергове засідання (http://ireg-observatory.org/en/655-ireg-working-group-on-engineering-met-in-bremen ( http://ireg-observatory.org/en/655-ireg-working-group-on-engineering-met-in-bremen )), присв'ячене аналізу існуючих методик визначення універсітетських рейтингів та їх подальшого вдосконалення. Учасниками засідання було зазначено, що існуючі методики мають доопрацьовуватися в напрямку оцінювання реального внеску університетів в прогрес економіки і суспільства та бачення університетами ближчого і віддаленого майбутнього.

Відзначалося, що наукометрічні дані (кількість цитувань за системами Scopus ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=58 ) чи Web of Science, кількість міжнародних грантів, характеристики професорсько-викладацького складу та інше) є важливими складовими для оцінювання академічних складових університетських рейтингів, але не головними. В сучасних умовах на перше місце мають виходити реальні інноваційні досягнення університетів, які роблять внесок в прогрес суспільства і забезпечують його середньострокові і довгострокові перспективи. Національним і міжнародним рейтинговим системам було рекомендовано враховувати досягнення університетів світового рівня (найкращі у світі, або такі, що здійснюють прориви в світовому прогресі) у відповідних сферах.

Особливу увагу в засіданні експерти IREG приділили інженерній і фундаментальній природничій освіті, як визначальній, на даному етапі, для подолання глобальної економічної кризи. З великими презентаціями в засіданні IREG виступили один з світових лідерів в авіабудуванні компанія Аеробус, європейські інженерні організації ENAEE (європейська мережа для акредитації інженерних програм, президент Dr. Bernard Remaud), FEANI (федерація професійних інженерних асоціацій з 34 країн Європи, що репрезентує інтереси понад 3,5 млн. професійних інженерів Європи, президент Dr. Dirk Bochar) та представники інших професійніх організацій. Ці авторитетні "споживачі" сучасних фахівців висловили стурбованість наростаючим розривом між новими обріями науки і технологій і "застарілими" програмами та методиками підготовки фахівців в більшості університетів Європи і світу.

Наголошувалося, що за умов, коли в найближчі 5-10 років більшість традиційних професій буде зникати і на їх місце будуть приходити нові, університети продовжують і навіть нарощують підготовку за застарілими програмами і методиками. У таких реаліях високотехнологічний бізнес в особі корпорації Аеробус, європейські інженерні організації ENAEE, FEANI, інші професійні організації та світовий координатор з універсітетських рейтингів IREG прийшли до спільного висновку, що найважливішими критеріями рейтингування університетів на сучасному етапі стають їх реальна інноваційна діяльність, їх тісний зв'язок з розвинутим ринком праці та досягнення світового рівня.

У відповідності до цих рекомендацій та рішень Лісабонського форуму IREG від 2016 року (http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4749 ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4749 )) команда національного рейтингу "Топ 200 Україна" провела чергове оцінювання діяльності університетів України за останній рік і обрахувала їх інтегральний рейтинг з використанням введеного у 2016 році (http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4757 ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4757 )) критерію «Інноваційна діяльність університетів» (таблиця).

Вихідні дані для визначення вказаного рейтингу були надані безпосередньо університетами та отримані з незалежних Web - ресурсів.

До першої десятки національного рейтингу увійшли визнані лідери української освіти. Вони щороку покращують показники своєї академічної діяльності, підсилюють зв'язки з ринком праці, беруть активну участь в міжнародній діяльності, відзначаються різними міжнародними рейтинговими системами ( http://www.euroosvita.net/reyt-world/ ).

Міжнародна спостережна рада рейтингу "Топ 200 Україна" найвище оцінила такі три досягнення світового рівня університетів України:

1. Створення і виведення в космос другого університетського наносупутника "PolyTan2" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5208 ) (НТУУ КПІ їм. Ігоря Сікорського);

2. Перемога команди "Білих хакерів" ( https://www.youtube.com/watch?v=dDBlhXXoR0A ) у серії з 60 світових змагань 2016 року з кібербезпеки (НТУУ КПІ їм. Ігоря Сікорського);

3. Отримання математиком Мариною В’язовською престижної «Премії Салема 2016» ( http://www.univ.kiev.ua/news/8381 ) за розв'язання задачі найщільнішого пакування куль у 8- та 24-вимірних просторах із використанням методів модульних форм (КНУ ім. Тараса Шевченка).

За сукупністю вищезазначених критеріальних вимог одноосібним переможцем рейтингу "Топ 200 Україна" 2017 став НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Він збільшив відрив від решти українських університетів у порівнянні з 2016 роком. Міжнародна спостережна рада рейтингу "Топ 200 Україна" визнала, що НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського створив і розвинув потужну інноваційну екосистему "Sikorsky Challenge" ( https://www.sikorskychallenge.com/startup-school/ ), вивів на ринки набагато більше стартапів за усі інші університети України, продав найбільше ліцензій на винаходи, впровадив найбільше проектів в систему оборони України. Його випускники найбільш затребувані великими міжнародними і національними високотехнологічними компаніями.

КНУ ім. Тараса Шевченка та ХНУ ім. В.Н. Каразіна посіли відповідно друге і третє місця. Вони мають найбільше, серед інших університетів України, бюджетне фінансування наукових досліджень, високі індекси цитованості за системами Scopus та Web of Science, високий рівень затребуваності їх випускників ринком праці, особливо в секторі державного управління.

Переважна більшість університетів, що увийшли до "Топ 200 Україна" за останні 10 років показують позитивну динаміку їх роботи. Разом з тим, до слабких місць системи вищої освіти України можна віднести її, поки що, значну ізольованість від народного господарства країни, низький рівень інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простори, малу частку науково-інноваційної роботи в навчальних планах і загальному обсязі університетської діяльності.

Команда національного рейтингу
"Топ 200 Україна"


Рейтингова таблицяНЗОцінка якості науково-педаго-
гічного потенціалу Iнп
Оцінка якості навчання IН Оцінка міжна-
родного визнання IМВ
Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
1Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=689 )37,41814224,28141924,482986,182459
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=688 )37,76975420,83943123,2831981,892371
3Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=690 )19,75190814,67681615,0627949,491519
4Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=691 )18,57320710,1464216,3825745,102197
5Національний університет "Львівська політехніка" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=2657 )12,00884315,62616617,0390644,674071
6Національний гірничий університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=692 )21,09345510,54615212,7535544,393153
7Національний медичний університет імені О.О. Богомольця ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=675 )28,1030727,64832868,04144143,792842
8Національний університет біоресурсів і природокористування України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=17&id=294 )17,66554614,95785910,3639742,987377
9Львівський національний університет імені Івана Франка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=3285 )12,02046414,70377416,0794542,803691
10Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=0&id=1096 )11,89402518,47321811,7261342,09337
11Сумський державний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=264 )13,32014510,39512118,2800541,995313
12Національний університет "Києво-Могилянська академія" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=695 )13,27908117,36660611,3465341,992215
13Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=564 )14,5242169,16325416,8133540,500819
14Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=17&id=693 )15,74810611,89772712,182339,828137
15Національна металургійна академія України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=278 )15,9962718,517334813,6706538,184257
16Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=266 )15,10547411,2896699,97107636,366219
17Одеський національний університет імені І.І. Мечникова ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=267 )11,0898627,753044216,3304235,17333
18Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=268 )11,67344511,61483311,8586635,146938
19Національний авіаційний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=570 )12,49292812,7578329,87560435,126364
20Національний університет харчових технологій ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=269 )16,6398459,85550018,60957935,104923
21Національний фармацевтичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=272 )15,86262511,1593988,07514335,097167
22Харківський національний університет радіоелектроніки ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=597 )13,9980947,500356712,4308333,929278
23Вінницький національний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=292 )16,5025968,38104338,16079333,044432
24Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=290 )8,111422911,00312313,8700432,98459
25Донецький національний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=276 )10,205669,728676312,1508332,08517
26Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=608 )17,0926736,72253288,09889431,9141
27Донецький національний університет імені Василя Стуса ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=395 )9,73696259,729935712,1388631,605761
28Київський національний торговельно-економічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=297 )9,242692415,5304746,63224131,405408
29Національний лісотехнічний університет України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=302 )19,7514595,28060036,02677531,058834
30Київський національний університет технологій та дизайну ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=599 )11,95870610,5517178,34171530,852139
31Одеський національний політехнічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=296 )8,57106047,255086114,0607629,886905
32Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=300 )9,80736337,165562512,8011429,77407
33Одеський національний економічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=301 )8,108818114,4585197,07736829,644705
34Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=263 )10,6477049,54711279,32937929,524196
35Харківський національний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=305 )14,0481917,23109148,18840529,467687
36Ужгородський національний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=304 )10,8834478,97491169,38111529,239473
37Університет банківської справи НБУ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=332 )7,792034414,5350366,7951129,122181
38Одеська національна академія харчових технологій ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=320 )13,8637046,4352028,37087128,669777
39Тернопільський національний економічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=341 )7,229199313,6264697,05900127,914669
40Національний університет "Одеська юридична академія" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=612 )8,758723610,4830248,66627727,908024
41Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=609 )8,31958267,327892612,0568427,704312
42Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=309 )8,70369998,142528710,7592427,605472
43Київський національний університет будівництва і архітектури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=574 )12,2211798,28787337,01654627,525598
44Чорноморський національний університет імені Петра Могили ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=330 )8,08950310,3779488,83173227,299183
45Одеський національний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=439 )13,3010586,47274277,47617827,249979
46Хмельницький національний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=614 )8,72030066,077435112,369127,166838
47Запорізький національний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=615 )8,8674047,75743519,74028526,365124
48Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=339 )12,066886,20809727,82415626,099133
49Національний транспортний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=626 )8,1918788,1237939,43282325,748494
50Українська медична стоматологічна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=620 )11,6851235,92247898,02453525,632137
51Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=333 )7,241078210,0677818,07869625,387555
52Буковинський державний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=361 )11,7693035,52353228,04212525,33496
53Дніпропетровська медична академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=337 )13,6429625,53216046,1347325,309852
54Центральноукраїнський національний технічний університет ( )12,2050748,83886434,20195325,245892
55Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=586 )8,09784076,258004310,7085725,06441
56Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=334 )8,91468237,16766078,36390724,44625
57Українська інженерно-педагогічна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=368 )10,7184567,6334856,07575624,427697
58Харківський національний автомобільно-дорожній університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=622 )11,0072256,29776287,07905824,384046
59Університет економіки та права "КРОК" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=621 )7,631348410,7116675,82953324,172548
60Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=343 )11,7490557,38898424,82757923,965618
61Запорізький державний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=375 )10,4820225,41943698,0433423,944799
62Івано-франківський національний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=342 )12,1033346,21769475,51212423,833153
63Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=629 )8,67787489,60961995,46740223,754897
64Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=619 )7,402179610,4839125,86541723,751508
65Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=638 )7,94746756,77323769,01573523,73644
66Миколаївський національний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=376 )10,031599,76655233,91142623,709569
67Національний університет водного господарства та природокористування ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=369 )10,0512587,42411736,18065123,656027
68Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=578 )11,1233795,75560996,74804323,627032
69Київський міжнародний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=658 )7,749657110,9986264,86125723,609541
70Таврійський державний агротехнологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=374 )10,6403817,15837835,74920823,547968
71Донбаська державна машинобудівна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=632 )10,5652025,05031567,54631523,161832
72Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ) ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=645 )9,38823979,78744233,98587223,161554
73Луцький національний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=763 )7,7458265,78653829,52109223,053456
74Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=367 )8,03993616,68074088,00751422,728191
75Львівський торговельно-економічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=362 )9,61781887,5094265,56960922,696854
76Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=636 )8,20698277,7833776,59767722,588037
77Одеський національний морський університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=370 )8,60829656,19482797,71727322,520398
78Київський університет імені Бориса Грінченка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=383 )6,85461636,70778488,93538322,497784
79Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=663 )8,1649228,57669415,6900322,431646
80Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=640 )9,03652857,51381885,82592322,376271
81Запорізький національний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=377 )7,26751388,39896946,69157722,35806
82Херсонський національний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=378 )9,08943318,4483664,78394922,321748
83Національна музична академія України імені П.І. Чайковського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=644 )8,2341848,96313655,07609322,273414
84Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=646 )7,887000110,3001284,05851722,245646
85Донецький національний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=623 )13,1128184,2209124,90018522,233915
86Приазовський державний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=379 )8,10275066,10527487,98690322,194929
87Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=461 )11,6190325,40951195,04745122,075995
88Криворізький національний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=407 )10,556276,17655515,24030121,973126
89Одеський державний екологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=651 )7,27962536,07110068,51818221,868908
90Український державний університет залізничного транспорту ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=655 )9,21727677,03579525,51340921,766481
91Національний університет "Одеська морська академія" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=384 )8,05837475,84532137,79756321,701259
92Херсонський державний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=652 )8,03277858,10850185,54811521,689395
93Харківський національний університет будівництва та архітектури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=387 )8,92803666,06038536,65151121,639932
94Національна академія управління ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=633 )7,650227810,066353,89063221,60721
95Маріупольський державний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=388 )7,91760987,22127466,42039121,559275
96Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=660 )7,83034278,836724,87168621,538749
97Харківський національний університет Повітряних Сил мені Івана Кожедуба ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1970 )8,39448348,35124844,76043921,506171
98Національний університет "Острозька академія" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=406 )7,12392068,50202515,85479721,480742
99Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=635 )8,12839917,11146875,9928221,232688
100Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=15&id=405 )7,1234336,44336987,64938321,216186
101Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=285 )8,2754666,26078756,6713421,207593
102Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=408 )8,03052937,79328845,37381221,197629
103Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=409 )7,65901897,79138285,72858221,178984
104Одеська державна академія будівництва та архітектури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=665 )7,66270895,60704077,86324321,132992
105Херсонський державний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=664 )8,3779817,81233964,81947121,009792
106Університет імені Альфреда Нобеля ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2405 )6,55609546,47264077,90976320,9385
107Український державний хіміко-технологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=672 )9,94921346,69565894,23385520,878727
108Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=424 )7,21879245,82699077,69018820,735971
109Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=436 )7,77690577,18759955,68159220,646097
110Київський національний лінгвістичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=426 )7,04754917,34621786,10633820,500105
111Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=679 )8,39812267,2656144,76801920,431756
112Донецький державний університет управління ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=657 )6,89761746,88745616,53174120,316815
113Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=432 )7,76148657,93330124,53970420,234492
114Харківський державний університет харчування та торгівлі ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=433 )8,96507246,49949974,73562220,200194
115Академія адвокатури України8,13699817,94019094,04196120,11915
116Полтавська державна аграрна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=680 )7,33783047,73573014,97937520,052935
117Київський національний університет культури і мистецтв8,71640517,52386953,76607620,00635
118Університет державної фіскальної служби України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=769 )7,49392497,66347414,82382419,981223
119Подільський державний аграрно-технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=438 )7,97786376,5573074,91762819,452799
120Житомирський державний технологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=441 )6,52664376,19586326,67306919,395576
121Чернігівський національний технологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=442 )6,53455376,18390796,5925119,310972
122Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=773 )6,35399766,35103376,56047419,265505
123Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=445 )6,36504177,06773095,826419,259173
124Білоцерківський національний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=15&id=670 )7,04346836,94027045,15740719,141145
125Житомирський державний університет імені Івана Франка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=458 )7,24084787,21260524,60664519,060098
126Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=459 )8,68854046,28669434,00874518,983979
127Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=469 )6,69894686,69776355,40687118,803581
128Запорізька державна інженерна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=863 )7,68065386,29667954,75294518,730279
129Вінницький національний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=698 )7,08757226,56324675,0100918,660909
130Сумський національний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=591 )7,65804876,99089634,002218,651145
131Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського6,59588826,54481365,36798818,508689
132Харківська державна зооветеринарна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=699 )6,72143816,58405245,13044518,435936
133Національна академія статистики, обліку та аудиту7,49430227,08133053,82967218,405305
134Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=682 )7,21229487,10205954,01743118,331786
135Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=464 )7,1943037,01120424,10985918,315366
136Уманський національний університет садівництва ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=702 )6,53903595,79760865,95666318,293307
137Донбаський державний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=685 )7,4518755,0246625,74280918,219346
138Полтавський університет економіки і торгівлі ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=705 )6,81051385,38723435,98181618,179564
139Черкаський державний технологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1302 )6,33884696,01621775,649718,004765
140Львівський державний університет фізичної культури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=703 ) ( )7,43019236,65896713,90169717,990857
141Харківська державна академія фізичної культури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=706 )7,00934376,53409214,3885917,932025
142Львівський національний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=868 )6,39257896,10833485,35378817,854702
143Харківська державна академія культури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1465 )7,26604025,886664,55609917,708799
144Класичний приватний університет6,56786276,59821384,50234417,66842
145Державний університет телекомунікацій ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=472 )7,07541765,76016294,75266917,588249
146Університет митної справи та фінансів ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=466 )6,43262976,14964894,89217,474279
147Житомирський національний агроекологічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1556 )6,70516636,96484583,73058617,400598
148Національний університет цивільного захисту України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=710 )6,8875815,90203834,59137717,380996
149Бердянський державний педагогічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=15&id=475 )6,4924795,42504155,40763917,325159
150Українська академія друкарства ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1533 )6,79730476,41416454,08827417,299743
151Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука7,65358145,46794083,99844417,119967
152Міжнародний університет фінансів7,17638495,90078523,99879917,07597
153Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1986 )6,60964955,79213414,54841516,950199
154Луганський державний медичний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=708 )7,90505624,18911324,67898316,773152
155Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=715 )6,61206816,1998113,87526716,687146
156Київський медичний університет УАНМ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=713 )8,0109224,67608273,91262716,599632
157Хмельницький університет управління та права ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=714 )5,7633515,75856064,92533116,447243
158Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=493 )6,32160876,213473,83835416,373433
159Київський університет права Національної академії наук України6,15202265,2973014,76371416,213038
160Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=717 )5,99339816,60097143,52596416,120333
161Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=491 )6,24500815,96698923,88841516,100413
162Луганський національний аграрний університет6,5106275,79021713,735416,036244
163Донбаський державний педагогічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=17&id=495 )6,02812055,90278413,95230315,883207
164Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=15&id=718 )6,04876055,95218183,72204915,722991
165Міжнародний науково-технічний університет6,03246185,76604033,84596215,644464
166Львівська національна академія мистецтв ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=505 )5,86507216,40225393,3018115,569136
167Дніпровський державний технічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=16&id=587 )5,62508434,93917374,63835315,202611
168Мелітопольський державний педагогічний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=0&id=503 )5,48478094,61193235,00791215,104625
169Академія праці, соціальних відносин і туризму5,75714065,3451273,90867915,010946
170Харківська державна академія дизайну і мистецтв ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=16&id=1861 )5,77718795,06733794,08028714,924813
171Мукачівський державний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=506 )5,81198895,18729583,80230214,801587
172Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=720 )6,35451314,56696833,82795414,749435
173Донбаська національна академія будівництва і архітектури ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=508 )5,53124384,25842254,89162414,681291
174Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2223 )5,84124365,83825992,88253314,562037
175Державний економіко-технологічний університет транспорту ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=724 )5,6509824,85707483,96259214,470649
176Рівненський державний гуманітарний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=526 )5,35132325,08989383,92197614,363193
177Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2024 )5,59557264,84069713,78954214,225812
178Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=527 )4,8930244,82769394,40115814,121876
179Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=510 )5,40575814,74556153,92529714,076616
180Херсонська державна морська академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=538 )5,80720364,15064753,75850613,716357
181Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=528 )4,97910444,91997763,80035613,699438
182Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=725 )5,28234355,24938563,02713213,558861
183Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=556 )5,2395654,96852243,28978813,497875
184Одеська державна академія технічного регулювання та якості ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=561 )5,68014244,71013262,94610113,336376
185Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=539 )4,84105195,42600682,9312513,198309
186Київський університет туризму, економіки і права4,09664124,09043834,84160413,028684
187Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3191 )4,90106984,12386733,8675512,892487
188Одеський державний аграрний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=547 )5,26499654,42361122,90652812,595136
189Харківська гуманітарно-педагогічна академія ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=546 )4,99496224,28200082,84603112,122994
190Європейський університет5,3317423,92815452,81408912,073985
191Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=559 )5,33525773,68030412,94112811,95669
192Львівський інститут економіки і туризму ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=562 )5,29137423,60376832,8442111,739353
193Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ4,73285974,03794862,89093111,66174
194Ізмаїльський державний гуманітарний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2260 )4,89674274,08250662,62673211,605982
195Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького4,64873164,00800042,90091511,557647
196Закарпатська академія мистецтв ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2851 )4,26020924,0409713,20721511,508395
197Дніпропетровський гуманітарний університет ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=734 )4,6731544,16976772,60111511,444037
198Бердянський університет менеджменту і бізнесу ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=732 )4,63131554,00532762,69518211,331825
199Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=733 )4,24591574,19016742,83527111,271354
200Інститут підприємництва "Стратегія" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3013 )4,05289994,06281172,72103110,836743

Додатково:

Інформація, що була використана для нового рейтингу ВНЗ "Топ-200 Україна"
у 2017 році:Кількість патентів, отриманих ВНЗ України у 2016 році ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=5080 )

ВНЗ України в міжнародних асоціаціях університетів у 2016 році ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=49&id=5060 )

МОН: ПРО ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 2015/2016 НАЧАЛЬНОМУ РОЦІ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4847 )

МОН: ПРО ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4827 )

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ: ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ 2016 РОКУ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5164 )

РЕЙТИНГ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ СВІТУ ВІД WEBOMETRICS (JULY 2016 VERSION 1.1) ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4846 )

Рейтинг університетів України за показниками Scopus 2017 ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5160 )

World Universities Web Ranking 2016 - рейтинг університетів за популярністю у Інтернеті ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4835 )

Участь ВНЗ України у програмі Нorizon 2020 ( http://cordis.europa.eu/projects/result_en?q=(contenttype%3D%27project%27%20OR%20/result/relations/categories/resultCategory/code%3D%27brief%27,%27report%27)%20AND%20(address/country%3D%27UA%27%20OR%20relatedRegion/region/euCode%3D%27UA%27)%20AND%20programme/pga%3D%27H2020*%27 )

Участь ВНЗ України у програмі Seventh Framework Programme ( http://cordis.europa.eu/projects/result_en?q=(contenttype%3D%27project%27%20OR%20/result/relations/categories/resultCategory/code%3D%27brief%27,%27report%27)%20AND%20(address/country%3D%27UA%27%20OR%20relatedRegion/region/euCode%3D%27UA%27)%20AND%20programme/pga%3D%27H2020*%27 )

Участь ВНЗ України у програмах TEMPUS та Erasmus+ ( http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy.html )Архів:Попередні рейтинги вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=3 )Огигінал новини «Рейтинг вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» — 2016/2017 рік» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5209
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php