Рейтинг університетів України за показниками Scopus 2017


Видавничою службою «УРАН», на замовлення Освіта.ua ( http://osvita.ua/ ), здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних закладів.

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.

Станом на квітень 2017 року до бази даних Scopus включено 136 вищих навчальних закладів України, що на 9 вищих навчальних закладів більше ніж у квітні 2016 року.

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 79 (73 у рейтингу 2016 року), Харківський національний університет ім. Каразіна — 60 (57) та Чернівецький національний університет ім. Федьковича — 51 (44).

Чертверту сходинку посів Львівський національний університет ім. Франка — 50 (46), що за рахунок більшої кількості публікацій та цитувань посунув на п’яте місце Одеський національний університет ім. Мечникова 50 (46).

Шосте місце посів НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" із показником 43 (38).

Донецький національний медичний університет ім. Горького (40), Дніпропетровський національний університет ім. Гончара (37) та НТУ "Харківський політехнічний інститут" (36) посіли 7,8 та 9 місце рейтингу відповідно.

Замикає першу десятку Національний університет "Львівська політехніка", що має 33 пункта за індексом Гірша.

Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopusп/п
УстановаКількість публікаційКількість цитуваньІндекс Гірша
(h-індекс)
1Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( /vnz/guide/75/ )148026848379
2Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ( /vnz/guide/453/ )83824067560
3Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ( /vnz/guide/496/ )25471012251
4Львівський національний університет імені Івана Франка ( /vnz/guide/336/ )58232854750
5Одеський національний університет імені І. І. Мечникова ( /vnz/guide/376/ )27801402950
6НТУУ "Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" ( /vnz/guide/79/ )58621311843
7Донецький національний медичний університет ім. Горького ( /vnz/guide/133/ )953605640
8Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ( /vnz/guide/208/ )31841024937
9Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ( /vnz/guide/455/ )2425855636
10Національний університет "Львівська політехніка" ( /vnz/guide/325/ )4278902533
11Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ( /vnz/guide/277/ )436420832
12Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ( /vnz/guide/334/ )681354432
13Сумський державний університет ( /vnz/guide/409/ )1688788731
14Український державний хіміко-технологічний університет ( /vnz/guide/220/ )712423630
15Національний медичний університет імені О.О.Богомольця ( /vnz/guide/96/ )467269930
16Ужгородський національний університет ( /vnz/guide/246/ )1660673729
17Донецький національний університет ( /vnz/guide/136/ )1708412927
18Харківський національний університет радіоелектроніки ( /vnz/guide/454/ )2143352726
19Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ( /vnz/guide/197/ )449332523
20Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ( /vnz/guide/440/ )866274923
21Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України ( /vnz/guide/202/ )265256723
22Національний університет "Києво-Могилянська академія" ( /vnz/guide/45/ )319221723
23Донецький національний технічний університет ( /vnz/guide/135/ )1107216023
24Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ( /vnz/guide/490/ )328183323
25Національний університет біоресурсів і природокористування України ( /vnz/guide/95/ )504150519
26Харківський національний медичний університет ( /vnz/guide/450/ )230109019
27Національний авіаційний університет ( /vnz/guide/94/ )1360198017
28Донбаська державна машинобудівна академія ( /vnz/guide/116/ )336162615
29Одеський національний політехнічний університет ( /vnz/guide/377/ )707121315
30Національний університет харчових технологій ( /vnz/guide/101/ )28697715
31Хмельницький національний університет ( /vnz/guide/481/ )26994315
32Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( /vnz/guide/304/ )32999914
33Національний лісотехнічний університет України ( /vnz/guide/339/ )13097814
34Одеський національний медичний університет ( /vnz/guide/369/ )44888914
35Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького ( /vnz/guide/335/ )12257914
36Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського ( /vnz/guide/378/ )11180713
37Київський національний університет технологій та дизайну ( /vnz/guide/77/ )269168312
38Національна металургійна академія України ( /vnz/guide/217/ )87180012
39Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ( /vnz/guide/419/ )28677412
40Запорізький національний технічний університет ( /vnz/guide/254/ )56876612
41Національний транспортний університет ( /vnz/guide/98/ )23268212
42Чернігівський національний технологічний університет ( /vnz/guide/502/ )21758312
43Придніпровська державна академія будівництва та архітектури ( /vnz/guide/218/ )17851112
44Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ( /vnz/guide/423/ )13038512
45Криворізький національний університет ( /vnz/guide/216/ )19431212
46Запорізький державний медичний університет ( /vnz/guide/253/ )21058911
47Буковинський державний медичний університет ( /vnz/guide/492/ )56256311
48Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ( /vnz/guide/389/ )19442211
49Одеський державний екологічний університет ( /vnz/guide/367/ )9936411
50Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ( ../355/ )13231711
51Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика8067910
52Національний фармацевтичний університет ( ../432/ )36962110
53Київський національний університет будівництва і архітектури ( ../72/ )35654310
54Вінницький національний технічний університет ( ../192/ )43954210
55Івано-Франківський національний медичний університет ( ../266/ )4844110
56Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ( ../486/ )8635810
57Луганський державний медичний університет ( ../300/ )7634210
58Київська школа економіки4633610
59Житомирський державний технологічний університет ( ../230/ )16133410
60Тернопільський національний економічний університет ( ../422/ )4295039
61Запорізька державна інженерна академія ( ../252/ )2684059
62Одеська державна академія будівництва та архітектури ( ../363/ )1013069
63Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова ( ../439/ )1232489
64Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка ( ../302/ )932309
65Сумський національний аграрний університет ( ../411/ )671849
66Донецький державний університет управління ( ../121/ )481819
67Харківська медична академія післядипломної освіти696068
68Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ( ../209/ )1423668
69Запорізький національний університет ( ../255/ )2413448
70Приазовський державний технічний університет ( ../145/ )3913278
71Українська академія друкарства ( ../340/ )812838
72Луцький національний технічний університет ( ../198/ )2992658
73Херсонський державний університет ( ../472/ )1262118
74Одеська національна академія харчових технологій ( ../372/ )1311918
75Донбаська національна академія будівництва і архітектури ( ../117/ )501908
76Харківський національний автомобільно-дорожній університет ( ../447/ )561548
77Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ( ../393/ )2052707
78Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського ( ../418/ )2992477
79Національний університет водного господарства та природокористування ( ../401/ )1822197
80Житомирський державний університет імені Івана Франка ( ../237/ )1221527
81Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба ( ../459/ )1361487
82Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова ( ../371/ )1561197
83Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ( ../191/ )1962266
84Національний гірничий університет ( ../120/ )5162256
85Українська медична стоматологічна академія ( ../395/ )2192256
86Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ( ../267/ )2231666
87Український державний університет залізничного транспорту ( ../433/ )771396
88Львівський державний університет безпеки життєдіяльності ( ../327/ )641386
89Українська інженерно-педагогічна академія ( ../434/ )1291286
90Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ( ../69/ )1561246
91Київський національний торговельно-економічний університет ( ../71/ )1401156
92Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця ( ../449/ )1111116
93Міжрегіональна академія управління персоналом ( ../91/ )58806
94Міжнародний Соломонів університет ( ../88/ )481845
95Київський Медичний Університет УАНМ ( ../85/ )1861465
96Чорноморський національний університет імені Петра Могили ( ../351/ )741115
97Одеський національний морський університет ( ../375/ )811055
98Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ( ../97/ )105855
99Національний університет фізичного виховання і спорту України ( ../100/ )28705
100Черкаський державний технологічний університет ( ../487/ )71605
101Міжнародний гуманітарний університет ( ../530/ )39774
102Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" ( ../110/ )42664
103Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ( ../289/ )25604
104Львівський державний університет фізичної культури ( ../331/ )59544
105Кіровоградський національний технічний університет ( ../290/ )41344
106Харківський державний університет харчування та торгівлі ( ../443/ )35324
107Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка ( ../392/ )47973
108Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ( ../138/ )13783
109Дніпродзержинський державний технічний університет ( ../201/ )106493
110Полтавський університет економіки і торгівлі ( ../394/ )65433
111Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет ( ../205/ )39393
112Київський славістичний університет ( ../78/ )7363
113Білоцерківський національний аграрний університет ( ../281/ )21213
114Полтавська державна аграрна академія ( ../391/ )44582
115Університет банківської справи55302
116Львівський торговельно-економічний університет5262
117Національний університет "Одеська морська академія"14222
118Мукачівський державний університет32182
119Уманський національний університет садівництва57162
120Маріупольский державний університет14152
121Київський Університет імені Бориса Грінченка17122
122Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка1382
123Харківський національний університет внутрішніх справ1372
124Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка1052
125Харківський національний університет будівництва та архітектури1142
126Національна академія Служби безпеки України7621
127Національна академія державного управління при Президентові України6191
128Одеська державна академія технічного регулювання та якості1271
129Державний університет інформатики і штучного інтелекту461
130Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого1051
131Університет економіки та права "Крок"551
132Таврійський державний агротехнологічний університет1231
133Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля1231
134Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва521
135Національний університет "Одеська юридична академія"611
136Львівський університет бізнесу та права21 


Рейтинг складено Видавничою службою «УРАН» на замовлення Освіта.ua (дані актуальні станом на 5 квітня 2017 року).

Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 79, це означає, що цим навчальним закладом було опубліковано 79 наукових статей, кожна з яких процитована щонайменше 79 разів. Інші ж статті Університету Шевченка були процитовані менш ніж 79 разів.

"Scopus" — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та власником "Scopus" є видавнича корпорація "Elsevier". Дані "Scopus", окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.Огигінал новини «Рейтинг університетів України за показниками Scopus 2017» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5160
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php