ІРРП: Результати моніторингу відкритості веб-сайтів вищих навчальних закладів України


8 грудня 2015 року на прес-конференції в УКРІНФОРМ Інститут розвитку регіональної преси оприлюднив результати моніторингу відкритості 101 веб-сайту вищих навчальних закладів (ВНЗ) України.

Моніторинг було проведено у співпраці з Міністерством освіти і науки України з метою оцінки якості інформування іноземних громадян про умови вступу до ВНЗ України, та про навчання в них.

У ході моніторингу експерти перевірили, чи оприлюднено на офіційних веб-сайтах ВНЗ України відомості про:

- факультети, інститути та інші структурні підрозділи, які надають освітні послуги іноземним громадянам;

- умови прийому на навчання до ВНЗ, в тому числі іноземних громадян та осіб без громадянства;

- загальна інформація про навчальний процес для іноземних студентів;

- інформація про програми та курси, що викладаються іноземними мовами;

- інформація про перебування іноземних громадян в Україні та інша важлива інформація, необхідна для іноземних студентів, у тому числі, чи ця інформація викладена іноземними мовами.

Середній показник інформаційної відкритості веб-сайтів ВНЗ України, щодо яких проводився в 2015 році моніторинг, становить 38,97%.

ІРРП: Результати моніторингу відкритості веб-сайтів вищих навчальних закладів України ( /prog/data/upimages/1449664867_grafik.jpg )


Лідером рейтингу став веб-сайт Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» з коефіцієнтом 63,87%, друге місце посів Маріупольський державний університет (61,72%), третє — Одеська державна академія технічного регулювання та якості (60,82%).

Кількість веб-сайтів вищих навчальних закладів з показником відкритості понад 50 % всього 13, показник відкритості від 40% до 50 % мають 35 сайтів; показник відкритості менше 40% у 53 сайтів, які було досліджено.

«Проект моніторингу веб-сайтів вишів виявив, яка інформація представлена на сайтах вищих навчальних закладів України недостатньо, або її складно знайти. Це дослідження є першим кроком до створення стандарту єдиного веб-порталу вишів, де у доступній формі та однаковому форматі буде представлена та інформація, яка допоможе абітурієнтам з іншим країн стати студентами навчальних закладів України, - сказала Людмила Панкратова, медіа юрист Інституту розвитку регіональної преси, керівник проектів з моніторингу. - Ми рекомендуємо використовувати просту та зрозумілу структуру веб-сайту, орієнтуючись на ті питання, які найчастіше виникають у абітурієнтів та студентів. Веб-сайти або розділи сайтів, що відповідають за роботу з іноземними абітурієнтами, не повинні бути перевантажені фото та відео матеріалами, а лише максимально зручно надавати інформацію про дії, які допоможуть стати студентом обраного вишу».

Інститут розвитку регіональної преси у наступному році планує розробити стандарт порталу для роботи з іноземними студентами та запропонувати його для впровадження Міністерству освіти та науки України.

ГО Інститут розвитку регіональної преси реалізує проект «Сприяння прозорості в галузі вищої освіти: моніторинг відкритості веб-сайтів вищих навчальних закладів» за фінансової підтримки Міністерства зовнішніх справ Чеської Республіки.

Інформація про моніторингові дослідження ІРРП: 2011-2013 рр. ГО «ІРРП» проводила щорічний моніторинг відкритості веб-сайтів 56 центральних органів державної виконавчої влади за підтримки Національного фонду підтримки демократії (National Endowment for Democracy, США), а в 2014-2015 роках за фінансування Міністерства зовнішніх справ Чеської Республіки.

Результати моніторингу відкритості веб-сайтів

вищих навчальних закладів України, 2015

  Проведено ГО "Інститут розвитку регіональної преси"

п/п

Назва ВНЗ

Інфографіка

Рівень відкритості 2015,  %

1

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/kiyivskiy-poltehnchniy-nstitut.html )

63,87

2

Маріупольський державний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/marupolskiy-derzhavniy-unversitet.html )

61,72

3

Одеська державна академія технічного регулювання та якості ( http://kachestvo.od.ua/ )

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeska-derzhavna-akademya-tehnchnogo-regulyuvannya-ta-yakost.html )

60,82

4

Національна металургійна академія України

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalna-metalurgyna-akademya-ukrayini.html )

60,59

5

Буковинський державний медичний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/bukovinskiy-derzhavniy-medichniy-unversitet.html )

59,83

6

Київський національний університет технологій та дизайну

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/kiyivskiy-naconalniy-unversitet-tehnology-ta-dizaynu.html )

57,52

7

Львівський національний університет імені Івана франка

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/lvvskiy-naconalniy-unversitet-men-vana-franka.html )

56,12

8

Національний університет "Львівська політехніка"

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-unversitet-lvvska-poltehnka.html )

55,36

9

Національний авіаційний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-avacyniy-unversitet.html )

53,51

10

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/kiyivskiy-naconalniy-unversitet-m-tarasa-shevchenka.html )

53,42

11

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeskiy-naconalniy-unversitet-men-mechnikova.html )

51,65

12

Національний гірничий університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-grnichiy-unversitet.html )

50,97

13

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/harkvskiy-naconalniy-unversitet-men-vnkarazna.html )

50,15

14

Одеський національний політехнічний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeskiy-naconalniy-poltehnchniy-unversitet.html )

49,86

15

Національний фармацевтичний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-farmacevtichniy-unversitet.html )

49,53

16

Ужгородський національний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/uzhgorodskiy-naconalniy-unversitet.html )

49,25

17

Українська інженерно-педагогічна академія

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/ukrayinska-nzhenerno-pedagogchna-akademya.html )

48,24

18

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/ternoplskiy-naconalniy-tehnchniy-unversitet-men-vana-pulyuya.html )

47,80

19

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-aerokosmchniy-unversitet.html )

47,75

20

Харківський національний університет радіоелектроніки

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/harkvskiy-naconalniy-unversitet-radoelektronki.html )

46,59

21

Івано-Франківський національний медичний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/vano-frankvskiy-naconalniy-medichniy-unversitet.html )

46,29

22

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-tehnchniy-unversitet-harkvskiy-poltehnchniy-nstitut.html )

45,82

23

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-medichniy-unversitet-men-oobogomolcya.html )

45,50

24

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/kneu.html )

45,49

25

Запорізький національний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/zaporzkiy-naconalniy-unversitet.html )

45,31

26

Сумський національний аграрний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/sumskiy-naconalniy-agrarniy-unversitet.html )

45,24

27

Одеський державний аграрний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeskiy-derzhavniy-agrarniy-unversitet.html )

44,09

28

Київський національний лінгвістичний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/kiyivskiy-naconalniy-lngvstichniy-unversitet.html )

43,82

29

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/vano-frankvskiy-naconalniy-tehnchniy-unversitet-nafti-gazu.html )

43,76

30

Полтавська державна аграрна академія

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/poltavska-derzhavna-agrarna-akademya.html )

43,76

31

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-yuridichniy-unversitet-men-yaroslava-mudrogo.html )

43,72

32

Национальный университет «Киево-Могилянская академия»

інфо-ка

43,50

33

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeska-naconalna-akademya-zvyazku-mospopova.html )

43,49

34

Університет економіки та права "КРОК"

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/unversitet-ekonomki-prava-krok.html )

43,02

35

Полтавський університет економіки і торгівлі

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/poltavskiy-unversitet-ekonomki-torgvl.html )

42,72

36

Харківський національний медичний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/harkvskiy-naconalniy-medichniy-unversitet.html )

42,71

37

Національна медична академія післядипломної освіти П.Л. Шупика

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/nmapo-m-plshupika.html )

42,54

38

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/harkvskiy-naconalniy-avtomoblno-dorozhny-unversitet.html )

42,12

39

Національний університет водного господарства та природокористування

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-unversitet-vodnogo-gospodarstva-ta-prirodokoristuvannya.html )

42,02

40

Національний університет харчових технологій

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-unversitet-harchovih-tehnology.html )

41,99

41

Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/vnnickiy-naconalniy-medichniy-unversitet.html )

41,41

42

Одеська національна академія харчових технологій

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeska-naconalna-akademya-harchovih-tehnology.html )

41,28

43

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/dnpropetrovskiy-unversitet-m-alfreda-nobelya.html )

41,11

44

Тернопільський національний економічний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/ternoplskiy-naconalniy-ekonomchniy-unversitet.html )

41,08

45

Харківська державна академія культури

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/harkvska-derzhavna-akademya-kulturi.html )

41,07

46

Черкаський державний технологічний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/cherkaskiy-derzhavniy-tehnologychniy-unyversitet.html )

40,79

47

Кіровоградський національний технічний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/krovogradskiy-naconalniy-tehnchniy-unversitet.html )

40,60

48

Криворізький національний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/krivorzkiy-naconalniy-unversitet.html )

40,04

49

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/kiyivska-derzhavna-akademya-vodnogo-transportu.html )

39,96

50

Національний університет фізичного виховання і спорту України

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-unversitet-fzichnogo-vihovannya-sportu-ukrayini.html )

39,95

51

Приазовський державний технічний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/priazovskiy-derzhavniy-tehnychniy-unyversitet.html )

39,83

52

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/harkvskiy-naconalniy-ekonomchniy-unversitet-men-semena-kuznecya.html )

38,03

53

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/poltavskiy-naconalniy-tehnchniy-unversitet.html )

37,98

54

Національний університет цивільного захисту України

інфо-ка

37,82

55

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/lvvskiy-naconalniy-medichniy-unversitet.html )

37,63

56

Одеська національна морська академія

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeska-naconalna-morska-akademya.html )

37,11

57

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/derzhavniy-unversitet-telekomunkacy.html )

37,02

58

Національний транспортний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-transportniy-unversitet.html )

36,87

59

Запорізький державний медичний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/zaporzkiy-derzhavniy-medichniy-unversitet.html )

36,85

60

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/umanskiy-derzhavniy-pedagogchniy-unversitet-men-pavla-tichini.html )

36,85

61

Одеський національний економічний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeskiy-naconalniy-ekonomchniy-unversitet.html )

36,65

62

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/dnpropetrovskiy-derzhavniy-agrarno-ekonomchniy-unversitet.html )

36,20

63

Сумський державний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/sumskiy-derzhavniy-unversitet.html )

36,12

64

Сумський державний педагогічний університет імені С.А. Макаренка

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/sumskiy-derzhavniy-pedagogchniy-unversitet-men-as-makarenka.html )

36,05

65

Київський національний торговельно-економічний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/kiyivskiy-naconalniy-torgvelno-ekonomchniy-unversitet.html )

34,79

66

Одеський національний медичний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeskiy-naconalniy-medichniy-unversitet.html )

34,57

67

Харківський державний університет харчування та торгівлі

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/harkvskiy-derzhavniy-unversitet-harchuvannya-ta-torgvl.html )

33,98

68

Вінницький національний технічний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/vnnickiy-naconalniy-tehnchniy-unversitet.html )

33,75

69

Південноукраїнький національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/pvdennoukrayinskiy-naconalniy-pedagogchniy-unversitet-men-kdushinskogo.html )

33,54

70

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/dnpropetrovskiy-naconalniy-unversitet-zalznichnogo-transportu.html )

33,15

71

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/dnpropetrovska-medichna-akademya.html )

32,76

72

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-pedagogchniy-unversitet-men-mpdragomanova.html )

32,51

73

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeska-derzhavna-muzichna-akademya.html )

32,41

74

Запорізька державна інженерна академія

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/zaporzka-derzhavna-nzhenerna-akademya.html )

32,08

75

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/ternopolskiy-derzhavniy-medichniy-unversitet.html )

31,99

76

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalniy-unversitet-korablebuduvannya.html )

31,75

77

Українська державна академія залізничного транспорту

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/ukrayinskiy-derzhavniy-unversitet-zalznichnogo-transportu.html )

31,50

78

Херсонський державний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/hersonskiy-derzhavniy-unversitet.html )

31,49

79

Українська медична стоматологічна академія

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/ukrayinska-medichna-stomatologchna-akademya.html )

31,39

80

Київський національний університет будівництва і архітектури

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/kiyivskiy-naconalniy-unversitet-budvnictva-arhtekturi.html )

31,37

81

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/dnpropetrovskiy-naconalniy-unversitet-men-olesya-gonchara.html )

30,89

82

Одеський національний морський університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeskiy-naconalniy-morskiy-unversitet.html )

30,52

83

Міжрегіональна академія управління персоналом

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/mzhregonalna-akademya-upravlnnya-personalom.html )

30,22

84

Одеська державна академія будівництва та архітектури

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeska-derzhavna-akademya-budvnictva-arhtekturi.html )

29,84

85

Одеський державний екологічний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/odeskiy-derzhavniy-ekologchniy-unversitet.html )

29,78

86

Харківська державна академія фізичної культури

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/harkvska-akademya-fzichnoyi-kulturi.html )

29,66

87

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalna-muzichna-akademya-men-pchaykovskogo.html )

29,40

88

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/shdnoyevropeyskiy-unversitet-ekonomki-menedzhmentu.html )

29,24

89

КЛА НАУ

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/krovogradska-lotna-akademya.html )

28,91

90

Міжнародний гуманітарний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/mzhnarodniy-gumantarniy-unversitet.html )

 26,17

91

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/pridnprovska-derzhavna-akademya-budvnictva-ta-arhtekturi.html )

 25,03

92

Харківська медична академія післядипломної освіти

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/harkvska-medichna-akademya-pslyadiplomnoyi-osvti.html )

23,84

93

Український державний хіміко-технологічний університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/ukrayinskiy-derzhavniy-hmko-tehnologchniy-unversitet.html )

23,15

94

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/harkvskiy-naconalniy-unversitet-mistectv-men-vana-kotlyarevskogo.html )

22,60

95

Європейський університет

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/uploads/1449654668_yevropeyskiy-unversitet.png )

22,12

96

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/naconalna-akademya-obrazotvorchogo-mistectva-arhtekturi.html )

22,11

97

Харківська державна зооветеринарна академія

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/harkvska-zooveterinarna-akademya.html )

22,06

98

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/zaporzkiy-nstitut-ekonomki-ta-nformacynih-tehnology.html )

21,74

99

Київський медичний університет УАНМ

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/kiyivskiy-medichniy-unversitet.html )

20,28

100

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/harkvska-derzhavna-akademya-dizaynu-mistectv.html )

20,09

101

Дніпропетровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

інфо-ка ( http://irrp.org.ua/dnpropetrovskiy-nstitut-tradicynoyi-netradicynoyi-medicini.html )

15,90

 

 


Середнє значення:

38,97
irrp.org.ua ( https://irrp.org.ua/http-irrp-org-ua-visch-navchaln-zakladi-html/ )Додатково:

МОН: «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році» ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4362 )Огигінал новини «ІРРП: Результати моніторингу відкритості веб-сайтів вищих навчальних закладів України» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4470
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php