Верховна Рада України ухвалила Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Законопроект №2244а)


Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності, створює умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади.

Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

Завнтажити законопроект №2244а та Порівняльну таблицю до другого читання 25.11.2015:
Огигінал новини «Верховна Рада України ухвалила Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Законопроект №2244а)» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4444
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php