Рейтинг вищих навчальних закладів України - за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 16.07.2015


База даних Scopus містить понад 45,4 млн. реферативних записів про публікації з 18 тис. найбільш інформативних журналів 5 тис. видавництв (детальніше про базу даних) ( http://euroosvita.net/?category=17&id=1560 ).

Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості.

Нижче наведено наукометричні показники вищих навчальних закладів України, впорядкованих за h-індексом (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях), а в його межах за кількістю цитувань.

УстановаКількість публікацій у ScopusКількість цитувань у ScopusІндекс Гірша (h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://www.univ.kiev.ua/ )124164999170
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ( http://www.univer.kharkov.ua/ )71173130854
Львівський національний університет імені Івана Франка ( http://www.lnu.edu.ua/ )49762189944
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ( http://www.onu.edu.ua/ )25081049044
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ( http://www.chnu.cv.ua/ )2186733642
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" ( http://kpi.ua/ )4817936937
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького ( http://www.dsmu.edu.ua/ )906478035
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ( http://www.dnu.dp.ua/ )2728733732
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ( http://www.kpi.kharkov.ua/ )2021593231
Національний університет "Львівська політехніка" ( http://www.lp.edu.ua )3142593129
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ( http://www.pu.if.ua )308271628
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ( http://www.meduniv.lviv.ua )472233928
Ужгородський національний університет ( http://www.univ.uzhgorod.ua )1498527327
Донецький національний університет ( http://www.donnu.edu.ua/ )1530311625
Сумський державний університет ( http://sumdu.edu.ua )1123510224
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця ( http://www.nmu.edu.ua )342185824
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського ( http://www.ccssu.crimea.ua/tnu/ )1325386523
Український державний хіміко-технологічний університет ( http://www.udhtu.com.ua )607283723
Харківський національний університет радіоелектроніки ( http://kture.kharkov.ua )1567234022
Донецький національний технічний університет ( http://donntu.edu.ua )1028169720
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ( http://www.cdu.edu.ua )318146820
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ( http://www.khai.edu )674157819
Національний університет "Києво-Могилянська академія" ( http://www.ukma.edu.ua )213125919
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ( http://eenu.edu.ua )435246018
Севастопольський національний технічний університет ( http://sevntu.com.ua )648136717
Дніпропетровська державна медична академія ( http://www.dsma.dp.ua )238146716
Харківський національний медичний університет ( http://www.knmu.kharkov.ua )22273816
Національний університет біоресурсів і природокористування України ( http://nubip.edu.ua )428119415
Одеський національний політехнічний університет ( http://www.opu.ua )61389214
Донбаська державна машинобудівна академія ( http://www.dgma.donetsk.ua )284117413
Національний авіаційний університет ( http://www.nau.edu.ua )986115413
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( http://www.snu.edu.ua )32871112
Одеський національний медичний університет ( http://odmu.edu.ua )44962212
Київський національний університет технологій і дизайну ( http://www.knutd.com.ua )181124811
Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського ( http://pdpu.edu.ua )10562711
Національний університет харчових технологій ( http://nuft.edu.ua )19360011
Національний транспортний університет ( http://www.ntu.kar.net )20057211
Національний лісотехнічний університет України ( http://www.nltu.edu.ua )8750411
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури ( http://pgasa.dp.ua )16739511
Національна металургійна академія України ( http://dmeti.dp.ua )79757710
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ( http://www.tntu.edu.ua )27453710
Запорізький національний технічний університет ( http://www.zntu.edu.ua/ )42550610
Національний фармацевтичний університет ( http://nfau.in.ua )34249510
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського ( http://www.csmu.edu.ua )13337010
Одеський державний екологічний університет ( http://www.odeku.edu.ua )8430610
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ( http://udpu.org.ua )7530010
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ( http://www.tnpu.edu.ua )11526810
Буковинський державний медичний університет ( http://www.bsmu.edu.ua )5114179
Чернігівський національний технологічний університет ( http://www.stu.cn.ua )1613519
Запорізька державна інженерна академія ( http://www.zgia.zp.ua/ )2383489
Івано-Франківський національний медичний університет ( http://www.ifnmu.edu.ua )483269
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького ( http://www.vetuniver.lviv.ua/ )832519
Київська школа економіки ( http://kse.org.ua )362099
Криворізький національний університет ( http://www.ktu.edu.ua/ )1131459
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика ( http://www.nmapo.edu.ua/ )574388
Київський національний університет будівництва та архітектури ( http://www.knuba.edu.ua )3123228
Вінницький національний технічний університет ( http://vntu.edu.ua )2933138
Хмельницький національний університет ( http://www.khnu.km.ua )1442918
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ( http://www.diit.edu.ua )1282908
Луганський державний медичний університет ( http://www.lsmu.edu.ua )642518
Одеська державна академія будівництва та архітектури ( http://www.ogasa.org.ua/ )792408
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ( http://www.kdu.edu.ua )1302368
Запорізький державний медичний університет ( http://www.zsmu.edu.ua )1492967
Запорізький національний університет ( http://www.znu.edu.ua )1972307
Житомирський державний технологічний університет ( http://www.ztu.edu.ua/ )1091567
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ( http://www.nuos.edu.ua )971337
Донецький державний університет управління ( http://dsum.edu.ua )421307
Харківська медична академія післядипломної освіти ( http://www.med.edu.ua )453736
Тернопільський національний економічний університет ( http://www.tneu.edu.ua/ )2932156
Українська академія друкарства ( http://www.uad.lviv.ua/ )572076
Приазовський державний технічний університет ( http://www.pstu.edu )3051836
Луцький національний технічний університет ( http://lutsk-ntu.com.ua/ )2221466
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка ( http://www.univd.edu.ua/ )761366
Донбаська державна академія будівництва і архітектури ( http://www.dgasa.dn.ua )261346
Одеська національна академія харчових технологій ( http://www.onaft.edu.ua/ )781156
Харківський військовий університет ( http://www.hups.mil.gov.ua )951106
Українська інженерно-педагогічна академія ( http://www.uipa.kharkov.ua )981076
Сумський національний аграрний університет ( http://www.sau.sumy.ua/ )421076
Житомирський державний університет імені Івана Франка ( http://www.zu.edu.ua/ )901056
Національний університет водного господарства та природокористування ( http://nuwm.rv.ua/ )56906
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова ( http://www.onat.edu.ua )125896
Харківський національний автомобільно-дорожній університет ( http://www.khadi.kharkov.ua/ )36716
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова ( http://www.kname.edu.ua/ )25696
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ( http://www.vnmu.vn.ua/ )1821905
Міжнародний Соломонів університет ( http://www.isu.edu.ua/ )471605
Київський медичний інститут Української асоціації народної медицини ( http://www.medinstitut.kiev.ua )1871585
Українська медична стоматологічна академія ( http://www.umsa.edu.ua )1871555
Національний гірничий університет України ( http://www.nmu.org.ua/ )4211155
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ( http://kneu.edu.ua/ )1141005
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського ( http://www.tdmu.edu.te.ua/ )161975
Українська державна академія залізничного транспорту ( http://www.kart.edu.ua/ )65885
Київський національний торговельно-економічний університет ( http://www.knteu.kiev.ua/ )73875
Херсонський державний університет ( http://www.university.kherson.ua )91845
Харківський національний економічний університет ( http://www.hneu.edu.ua/ )55715
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ( http://www.nung.edu.ua/ )106624
Одеський національний морський університет ( http://www.osmu.odessa.ua/ )61564
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" ( http://www.vmurol.com.ua/ )38544
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ( http://www.kspu.kr.ua/ )23474
Черкаський державний технологічний університет ( http://www.chiti.uch.net/ )54464
Національний університет фізичного виховання і спорту України ( http://www.uni-sport.edu.ua/ )18294
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка ( http://pnpu.edu.ua/ )39733
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ( http://donduet.edu.ua/ )13663
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ( http://www.npu.edu.ua/ )86413
Київський славістичний університет ( http://www.ksu.edu.ua/ )7353
Чорноморський державний університет ім. П. Могили ( http://www.chdu.edu.ua/ )32303
Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) ( http://www.maup.com.ua/ )22253
Одеська національна морська академія ( http://www.onma.edu.ua/ )13223
Харківський державний університет харчування та торгівлі ( http://www.hduht.edu.ua/ )15203
Білоцерківський державний аграрний університет ( http://www.btsau.kiev.ua/ )21183
Українська академія банківської справи Національного банку України ( http://uabs.edu.ua/ )64262
Дніпродзержинський державний технічний університет ( http://www.dstu.dp.ua/ )89212
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ( http://www.pntu.edu.ua/ )45172
Мукачівський державний університет ( http://msu.edu.ua/ )23122
Львівська комерційна академія ( http://www.lac.lviv.ua/ )4221
Національна академія державного управління при Президентові України ( http://www.academy.gov.ua/ )5121
Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" ( http://jur-academy.kh.ua )951
Державний університет інформатики і штучного інтелекту ( http://www.suiai.edu.ua/ )451
Львівський державний університет фізичної культури ( http://ldufk.edu.ua/ )1631
Уманський національний університет садівництва ( http://www.udau.edu.ua/ )1821
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ( http://www.suiai.edu.ua/ )1221
Днепропетровский университет им. Альфреда Нобеля ( http://www.duep.edu/ )821
Університет економіки та права "Крок" ( http://www.krok.edu.ua/ )421
Національний університет "Одеська юридична академія" ( http://www.onua.edu.ua/ )411
Харківський національний університет внутрішніх справ ( http://www.univd.edu.ua/ )311Додатково:

Рейтинг вищих навчальних закладів України - за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 27.12.2011 ( http://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1191 )

Репутація університету- пані вразлива та вибаглива ( http://euroosvita.net/?category=1&id=1635 )

Роль академических журналов: период неопределенности ( http://euroosvita.net/?category=1&id=1642 )

Аудит - модна «фішка» для престижу чи надійний інструмент для удосконалення міжнародної системи вищої освіти? ( http://euroosvita.net/?category=1&id=1605 )

Шахрайство у системі навчання іноземних студентів - то тільки «квіточки»? ( http://euroosvita.net/?category=1&id=1606 )

European Uneversity Association запускает интерактивный инструмент для предоставления полных данных об университетской автономии в Европе ( http://euroosvita.net/?category=1&id=1570 )

Відкривається вільний доступ до журналу Higher Education Policy (HEP) ( http://euroosvita.net/?category=1&id=1634 )

Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації «Топ-200 Україна» ( http://euroosvita.net/?category=1&id=1092 )
Огигінал новини «Рейтинг вищих навчальних закладів України - за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 16.07.2015» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4262
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php