Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації Топ-200 Україна у 2015 році


Рейтинг складено за показниками попереднього (2014) року.


Враховуючи дуже близькі значення інтегральних показників (Iз) Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" і Київського національного університету ім. Т.Шевченко, та їх значний відрив від групи інших університетів, цього року також як і в попередньому, команда проекту «Топ 200 Україна» вирішила розмістити їх на загальному першому/другому місці.

Цього року — девятий випуск рейтингу. Його методика ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=33 ) побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв.

У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.

2015ВНЗОцінка якості науково-педагогічного потенціалу IнпОцінка якості навчання IНОцінка міжнародного визнання IМВОцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
1/2Київський національний університет імені Тараса Шевченка37,4727096720,7247907923,1942554981,39175595
1/2Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"34,0158601523,2759624424,0990680181,3908906
3Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна19,4558872214,6140621315,5827406249,65268998
4Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"17,637573749,43296932418,7121311345,7826742
5Національний університет "Києво-Могилянська академія"12,9983860217,3573603915,2206278745,57637429
6Національний університет "Львівська політехніка"8,75139689815,3378153721,4065042345,4957165
7Національний гірничий університет19,682925529,45901078315,0621618444,20409814
8Національний медичний університет імені О.О.Богомольця27,324229087,3396061769,24577332443,90960858
9Львівський національний університет імені Івана Франка9,17863654314,6575661419,2493771243,0855798
10Дніпропетровський національний університет14,8397758211,7895506215,6839957642,3133222
11Національна металургійна академія України15,254932817,29962002519,2239740941,77852693
12Національний університет біоресурсів і природокористування України15,8155139914,8496186811,0022360141,66736868
13Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана8,59964230617,978209713,7142150140,29206702
14Національний авіаційний університет10,7036303512,9068822516,1121044839,72261709
15Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"9,8386435828,39685811920,6045380538,84003975
16Харківський національний університет радіоелектроніки12,52154927,28677704218,1110475437,91937378
17Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого14,3855766510,3794484513,1010974837,86612257
18Одеський національний університет імені І.І. Мечникова6,9737237637,65806458922,127176836,75896515
19Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова8,49286537610,3777294616,356915735,22751054
20Донецький національний технічний університет8,1677092329,24105933117,40929134,81805956
21Сумський державний університет5,3787589775,76758282922,8614666234,00780843
22Одеський національний політехнічний університет6,451776947,29726584719,5562347533,30527754
23Київський національний університет технологій та дизайну9,83929877110,4629405512,8925227433,19476206
24Київський національний торговельно-економічний університет7,46898796915,4351786110,133418433,03758497
25Донецький національний університет6,6648094669,41449243416,7011422932,78044419
26Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича5,4984499959,82599297517,343470432,66791337
27Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя9,9093178728,25361739214,3287499632,49168522
28Вінницький національний технічний університет15,230309916,22442514810,7994222932,25415735
29Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова15,21280975,18712057211,376595831,77652607
30Донецький національний медичний університет ім. М.Горького14,739579154,89349350111,9663452131,59941786
31Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу7,6433184196,6733692817,1017062931,41839399
32Національний фармацевтичний університет12,689276259,6560256449,00671295331,35201484
33Луганський національний університет імені Тараса Шевченка6,86490172810,4508208513,9034027331,21912531
34Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля6,2209985066,99330601817,9808247731,1951293
35Одеський національний економічний університет6,84686645313,5389653110,633299331,01913106
36Національний університет харчових технологій11,261068859,34163950910,2941129530,89682131
37Національний лісотехнічний університет України18,271533854,8066167466,73182873229,80997932
38Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника7,7310745927,52907380614,3608103129,62095871
39Ужгородський національний університет8,4285369298,28854746512,7765488229,49363322
40Одеська національна академія харчових технологій11,195549935,98437590712,1841103929,36403622
41Тернопільський національний економічний університет4,08758902314,1773188310,9875040429,25241189
42Чорноморський державний університет імені Петра Могили.3,66799864610,1042150715,346269129,11848282
43Хмельницький національний університет4,6976202023,80423302519,9202946228,42214784
44Івано-франківський національний медичний університет12,704918756,4861207099,02223660328,21327606
45Національний університет "Одеська юридична академія"6,1355199618,24163779113,5276234527,9047812
46Харківський національний медичний університет11,681076136,9992324239,17615407227,85646262
47Запорізький національний технічний університет6,3308353047,09309613714,3859205627,80985201
48Харківський національний економічний університет6,4802975278,37067128312,921964427,77293321
49Одеський національний медичний університет12,504898695,9018433859,2650500527,67179212
50 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського7,4215289746,65567245613,4584355427,53563697
51Дніпропетровська медична академія12,668411055,8576409338,09384380226,61989578
52Київський національний університет будівництва і архітектури8,0989508777,55359913710,6695417826,32209179
53Українська медична стоматологічна академія7,9857041525,74319189612,1650103625,89390641
54Кіровоградський національний технічний університет10,705348018,6816771246,39416486425,78119
55 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського6,0881850035,82363500213,8030125225,71483252
56Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького10,951736195,6705491189,05551152425,67779683
57Одеський національний морський університет7,3747304955,81561752812,3192592625,50960728
58 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського6,3203701146,11327558312,9977690825,43141478
59Університет економіки та права "КРОК"6,27947282410,659267258,42333421225,36207428
60Львівська комерційна академія7,9183391177,12632402510,1622505325,20691367
61Університет банківської справи НБУ4,89769633512,989646877,17221225925,05955546
62Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка10,215326076,064423298,58231988824,86206924
63Українська інженерно-педагогічна академія8,1434888567,4707625129,16550095624,77975232
64Буковинський державний медичний університет8,3942692275,09716695511,1243744324,61581061
65Національна академія управління7,12734502911,964854685,45100401624,54320372
66Донецький державний університет управління3,9959240719,91973544310,6051547824,5208143
67Луганський державний медичний університет8,9840590364,99729053710,5358116624,51716123
68 Національний університет водного господарства та природокористування8,6744997567,0702229538,76385857224,50858128
69Харківський національний автомобільно-дорожній університет8,2148522265,34610719410,8572520324,41821145
70Таврійський державний агротехнологічний університет9,1729930136,1588730349,0184159724,35028202
71Донбаська державна машинобудівна академія9,4737666814,34920259210,4417150424,26468431
72Київський міжнародний університет4,93767072510,84724278,32250395424,10741738
73Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського7,5547667456,9305160559,54530659724,0305894
74Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна5,7569996165,05095241213,1053669223,91331895
75Луцький національний технічний університет4,1219574174,54880126715,1519841623,82274285
76Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки5,7837227047,43004316810,4962466523,71001252
77Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова6,7582585858,6085345558,34226426223,7090574
78Національний транспортний університет3,8225632616,98043741812,7645498423,56755052
79Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв6,7444212039,7215593537,0159465123,48192707
80Херсонський державний аграрний університет7,9233357347,8351141057,56157271623,32002256
81Запорізький національний університет5,9940052147,9708857669,29372442523,25861541
82Херсонський національний технічний університет7,685020897,9309960077,55490979223,17092669
83Національна музична академія України імені П.І. Чайковського7,504063328,036497017,56772238323,10828271
84Запорізький державний медичний університет7,7588228425,08702863910,2088932623,05474474
85Херсонський державний університет5,9512523967,5875359929,35457738622,89336577
86Миколаївський національний аграрний університет7,8293019098,2212984846,2518459922,30244638
87Придніпровська державна академія будівництва та архітектури7,0076481075,5149136399,67542580822,19798755
88Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка6,2103503699,3194224186,6229243322,15269712
89Одеська національна морська академія5,8339996614,11730350912,1556631322,1069663
90Київський університет імені Бориса Грінченка5,662288724,43750466211,9678151522,06760853
91Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)6,6223556389,3260391266,05894827522,00734304
92Харківський національний університет будівництва та архітектури7,0599017264,57929036210,3159138721,95510596
93Українська державна академія залізничного транспорту7,010681627,1604483137,65442205421,82555199
94 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди5,836503738,542460277,42480739721,8037714
95Маріупольський державний університет5,9933465226,0844392759,40575652421,48354232
96Одеський державний екологічний університет4,6912636814,2527035412,4600006821,4039679
97Приазовський державний технічний університет5,2269318434,7167285311,4155816421,35924202
98Білоцерківський національний аграрний університет5,752880767,0344092128,52301817721,31030815
99Кам'янець-Подільський національний університет5,4809685245,9657042669,85447991821,30115271
100Національний університет "Острозька академія"4,0220062158,1657265379,01000493321,19773768
101Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського9,0701931375,7688480816,2164312321,05547245
102Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової7,3669083627,1526233756,48410183321,00363357
103 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка6,5714510535,8001776418,59263026320,96425896
104Київський національний університет культури і мистецтв8,9279813247,6519746264,32022340420,90017935
105Одеська державна академія будівництва та архітектури5,9068931844,9636521019,971736320,84228159
106Класичний приватний університет4,47533185510,398916795,8763576820,75060633
107Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет6,4021114657,446665156,85910100620,70787762
108Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова5,3416410824,89000475810,4535874220,68523326
109Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі4,42742320310,522446965,62576787520,57563804
110Київський національний лінгвістичний університет4,9355950157,2747129018,2521408620,46244878
111Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка5,1671847777,9229788877,34196314320,43212681
112Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва7,1277845915,9834399317,20662817920,3178527
113Полтавська державна аграрна академія6,7672569157,0681811266,4033439220,23878196
114Криворізький національний університет 5,685603936 5,845571743 8,670126578 20,20130226
115Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури6,2628983048,1972549745,72651593920,18666922
116Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля3,5442426735,90939372710,4735301919,92716659
117Харківський державний університет харчування та торгівлі7,3150443995,6587357576,88049202619,85427218
118Академія адвокатури України7,183390808 6,3587530796,05627765119,59842154
119Подільський державний аграрно-технічний університет7,0462997355,9109556076,4649607519,42221609
120Донбаський державний технічний університет7,279754624,1013307927,67556179819,05664721
121Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого6,3499642877,2379879475,41363450419,00158674
122 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка4,8184452725,7708326338,24200205918,83127996
123Луганський національний аграрний університет7,0839820336,1325185575,38718523518,60368582
124 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди4,4466088347,1222083056,98462952418,55344666
125Український державний хіміко-технологічний університет7,3912491445,7218943025,3915899318,50473338
126Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького5,5089531736,3725116476,57256277118,45402759
127Житомирський державний університет імені Івана Франка5,6760006517,1798328015,54492116218,40075461
128Запорізька державна інженерна академія5,3881591556,45645586,50633247318,35094743
129Вінницький національний аграрний університет6,1941528935,4998078876,61080741718,3047682
130Університет митної справи та фінансів5,5506446335,8080662856,90124414218,25995506
131 Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського4,3364403025,9974882847,88407672518,21800531
132Харківська державна зооветеринарна академія4,7639475785,2234110748,19554620318,18290485
133Чернігівський національний технологічний університет3,925709724,7089970929,44681039218,0815172
134Черкаський державний технологічний університет3,5757965295,3352975029,15385649118,06495052
135Національний університет державної податкової служби України3,8641370177,6618385246,51843894718,04441449
136Міжнародний економіко-гуманітарний університет7,2245206755,6873454635,09079967718,00266582
137Житомирський державний технологічний університет3,5300802733,52057221810,9144758317,96512832
138Львівський державний університет фізичної культури6,2475304686,2299823365,36552920117,843042
139Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини6,0287640676,6932818325,01047393417,73251983
140Львівська державна фінансова академія5,6239027366,4915297545,50341211117,6188446
141Академія муніципального управління4,1806728647,8244441745,53579767517,54091471
142Національна академія статистики, обліку та аудиту4,6200790847,6477629085,24203334417,50987534
143Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова6,7531739425,1035262385,59748287117,45418305
144Сумський національний аграрний університет5,8288979866,7554847164,82307241417,40745512
145Уманський національний університет садівництва4,1160109624,2059435659,07083819217,39279272
146Державний університет телекомунікацій3,9799734635,7269600917,65509374117,3620273
147Львівський національний аграрний університет4,0506768424,1538804279,0871453817,29170265
148Полтавський університет економіки і торгівлі2,904268834,02449391710,1805783117,10934106
149Харківська державна академія фізичної культури3,8522363345,8031466067,34834442517,00372737
150Українська академія банківської справи Національного банку України3,2072522597,8265544965,8330020116,86680876
151Харківська державна академія культури5,1468988985,0816422766,51191236816,74045354
152Національний університет цивільного захисту України6,152005174,7350220865,83169005716,71871731
153Львівський державний університет безпеки життєдіяльності6,0449952244,6613732465,80732684616,51369532
154Українська академія друкарства6,2109734365,2456256884,99450776816,45110689
155Київський медичний університет УАНМ7,4380959193,5520980425,40086897916,39106294
156Бердянський державний педагогічний університет4,310556874,0265123158,04968365616,38675284
157Хмельницький університет управління та права4,0347739885,6601450746,65723696216,35215602
158Житомирський національний агроекологічний університет4,9373497047,0805582484,32844136616,34634932
159Донбаський державний педагогічний університет5,0712629035,8591962955,37578885216,30624805
160Київський університет права Національної академії наук України5,0837814683,6338117027,5746111316,2922043
161Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»3,5255228076,9556203325,6816296316,16277277
162Мелітопольський державний педагогічний університет4,072476094,3025500647,74153362316,11655978
163Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка5,2185886475,0599076395,045847915,32434419
164Київська гуманітарна академія4,9955562346,1408836244,12225935315,25869921
165Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського5,0091797635,4809072484,66475969915,15484671
166 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка4,8439431885,6013698344,5571503415,00246336
167Академія праці, соціальних відносин і туризму4,7025199545,1079846265,099598814,91010338
168Київський університет туризму, економіки і права4,5110152674,2407873546,13572204114,88752466
169Донбаська національна академія будівництва і архітектури3,3366756273,4913805118,02527953814,85333568
170Міжнародний науково-технічний університет4,4216412735,55884934,82836796814,80885854
171Дніпродзержинський державний технічний університет4,5875798313,5579438336,63604416314,78156783
172Міжнародний університет фінансів5,5003372484,6202689954,60058180114,72118804
173Мукачівський державний університет5,2096862954,0922030035,0026859814,30457528
174 Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"4,509086884,3040010975,41417833414,22726631
175Львівська національна академія мистецтв3,6893106086,8269118483,70619398214,22241644
176Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького4,6957424694,7448349214,75344544514,19402284
177Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка3,9908039925,67336144,5210232814,18518867
178Рівненський державний гуманітарний університет3,4478913225,598223455,09859988214,14471465
179Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія2,9082033037,2463726393,92933889214,08391483
180Державний економіко-технологічний університет транспорту3,3881735945,547625595,12810658514,06390577
181Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя4,1009232043,4655943716,42783375313,99435133
182Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка3,9844422834,3563474415,23125242613,57204215
183Глухівський національний педагогічний університет3,4998377164,8150359385,13076139313,44563505
184Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного4,5277629563,1130479175,27798689812,91879777
185Харківська державна академія дизайну і мистецтв3,2029082913,4783134856,18466607712,86588785
186Бердянський університет менеджменту і бізнесу4,1896297423,9731681464,69220518212,85500307
187Одеський державний аграрний університет4,3869653143,7698975724,52660008112,68346297
188Буковинський державний фінансово-економічний університет3,335185074,7465235654,56305917312,64476781
189Херсонська державна морська академія4,1253578042,5740478495,72797775512,42738341
190Європейський університет4,4339660533,4424277644,51388075712,39027457
191Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту4,456951963,645569614,269868812,37239037
192Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка4,6864147632,7112270214,5072105911,90485237
193Університет сучасних знань3,4321063943,2076467375,23127974211,87103287
194Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій3,9890680525,444840552,32870143811,76261004
195Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва4,0493976273,9711271963,5396987511,56022357
196Дніпропетровський гуманітарний університет3,9148320173,6908373133,837997711,44366703
197Луганська державна академія культури і мистецтв3,6996635883,0337143854,65057054411,38394852
198Львівський інститут економіки і туризму4,4409149121,9709722344,77498833411,18687548
199Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького3,3141626453,0016736234,48979659810,80563287
200Одеська державна академія технічного регулювання та якості2,5357558715,0564765493,1985799710,79081239Інформацію про 10 кращих ВНЗ в рейтингу «Топ-200 Україна 2015» представлено на сайті IREG Observatory ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4115 )

Університети згруповано за напрямком діяльності та вибрано із загального рейтингу "Топ 200 Україна" 2015:

КЛАСИЧНІ УНІВЕРСИТЕТИ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4079 )
ТЕХНІЧНІ УНІВЕРСИТЕТИ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4080 )
ВНЗ ТЕХНОЛОГІЇ, БУДІВНИЦТВА ТА ТРАНСПОРТУ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4081 )
ВНЗ ПЕДАГОГІЧНІ, ГУМАНІТАРНІ, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4082 )
ВНЗ КУЛЬТУРИ, МИСТЕЦТВА, ДИЗАЙНУ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4083 )
ВНЗ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4084 )
АГРАРНІ ВНЗ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4085 )
ВНЗ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, УПРАВЛІННЯ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4086 )
ВНЗ ПРАВА, ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4087 )
ПРИВАТНІ ВНЗ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4088 )


Інформація, що була використана під час укладання нового рейтингу ВНЗ «Топ-200 Україна» 2015:

ВНЗ України в міжнародних асоціаціях університетів у 2014 році ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3967 )

Кількість патентів, отриманих ВНЗ України, у 2014 році ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4017 )

Показники винахідницької активності наукових установ академічного профілю та навчальних закладів ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3931 )

World Universities Web Ranking 2015 - рейтинг університетів за популярністю у Інтернеті ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3821 )

Рейтинг Webometrics ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=54 )

Рейтинг Scopus ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=58 )

Опис поточних проектів програми ЄС Темпус IV ( http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/6-novyny-ta-baza-proektiv.html )

ВНЗ України в діючих у 2014 році проектах 7-ї рамкової програми ЄС (Seventh Framework Programme) ( http://cordis.europa.eu/projects/result_en?q=%28contenttype%3D%27project%27%20OR%20/result/relations/categories/resultCategory/code%3D%27brief%27,%27report%27%29%20AND%20%28address/country%3D%27UA%27%20OR%20relatedRegion/region/euCode%3D%27UA%27%29%20AND%20programme/code%3D%27FP7%27 )

ВНЗ України в діючих проектах програми ЄС «Горизонт 2020» ("Horizon 2020") ( http://cordis.europa.eu/projects/result_en?q=%28contenttype%3D%27project%27%20OR%20/result/relations/categories/resultCategory/code%3D%27brief%27,%27report%27%29%20AND%20programme/pga%3D%27H2020*%27%20AND%20%28address/country%3D%27UA%27%20OR%20relatedRegion/region/euCode%3D%27UA%27%29 )Огигінал новини «Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації Топ-200 Україна у 2015 році» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=42&id=4068
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php