Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Березень 2015


Дані станом на 26 березня 2015 рокуУстановаКількість публікацій у ScopusКількість цитувань у ScopusІндекс Гірша (h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://www.univ.kiev.ua/ )122244764671
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ( http://www.univer.kharkov.ua/ )70333005553
Львівський національний університет імені Івана Франка ( http://www.lnu.edu.ua/ )49292106744
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ( http://www.onu.edu.ua/ )24811006143
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ( http://www.chnu.cv.ua/ )2076667342
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" ( http://kpi.ua/ )4767895736
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького ( http://www.dsmu.edu.ua/ )895460835
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ( http://www.dnu.dp.ua/ )2717712431
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ( http://www.kpi.kharkov.ua/ )1987570731
Національний університет "Львівська політехніка" ( http://www.lp.edu.ua )3101563227
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ( http://www.pu.if.ua )263250727
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ( http://www.meduniv.lviv.ua )462221527
Ужгородський національний університет ( http://www.univ.uzhgorod.ua )1491513126
Донецький національний університет ( http://www.donnu.edu.ua )1499300324
Сумський державний університет ( http://sumdu.edu.ua )1047451023
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського ( http://www.ccssu.crimea.ua/tnu/ )1313370723
Український державний хіміко-технологічний університет ( http://www.udhtu.com.ua )598270223
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця ( http://www.nmu.edu.ua )328176923
Харківський національний університет радіоелектроніки ( http://kture.kharkov.ua )1560227322
Донецький національний технічний університет ( http://donntu.edu.ua )1022164820
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ( http://www.khai.edu )656149319
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ( http://www.cdu.edu.ua )317136719
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ( http://eenu.edu.ua )436223518
Національний університет "Києво-Могилянська академія" ( http://www.ukma.edu.ua )206119318
Дніпропетровська державна медична академія ( http://www.dsma.dp.ua )233134716
Севастопольський національний технічний університет ( http://sevntu.com.ua )646132416
Національний університет біоресурсів і природокористування України ( http://nubip.edu.ua )413113215
Харківський національний медичний університет ( http://www.knmu.kharkov.ua )17657014
Національний авіаційний університет ( http://www.nau.edu.ua )969109113
Одеський національний політехнічний університет ( http://www.opu.ua )60286413
Донбаська державна машинобудівна академія ( http://www.dgma.donetsk.ua )278111912
Одеський національний медичний університет ( http://odmu.edu.ua )45156812
Київський національний університет технологій і дизайну ( http://www.knutd.com.ua )165119111
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського ( http://pdpu.edu.ua )10560911
Національний університет харчових технологій ( http://nuft.edu.ua )18057411
Національний лісотехнічний університет України ( http://www.nltu.edu.ua )8045711
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури ( http://pgasa.dp.ua )16637211
Національний транспортний університет ( http://www.ntu.kar.net )20155210
Національна металургійна академія України ( http://dmeti.dp.ua )79154810
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ( http://www.tntu.edu.ua )27651810
Запорізький національний технічний університет ( http://www.zntu.edu.ua/ )42148610
Національний фармацевтичний університет ( http://nfau.in.ua )34247210
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ( http://udpu.org.ua )7429510
Одеський державний екологічний університет ( http://www.odeku.edu.ua )8229110
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ( http://www.tnpu.edu.ua )11325710
Буковинський державний медичний університет ( http://www.bsmu.edu.ua )5084089
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського ( http://www.csmu.edu.ua )1323429
Запорізька державна інженерна академія ( http://www.zgia.zp.ua/ )2343399
Чернігівський національний технологічний університет ( http://www.stu.cn.ua )1573319
Івано-Франківський національний медичний університет ( http://www.ifnmu.edu.ua )503219
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика ( http://www.nmapo.edu.ua/ )544048
Вінницький національний технічний університет ( http://vntu.edu.ua )2893058
Київський національний університет будівництва та архітектури ( http://www.knuba.edu.ua )3062848
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ( http://www.diit.edu.ua )1252738
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( http://www.snu.edu.ua )1222698
Одеська державна академія будівництва та архітектури ( http://www.ogasa.org.ua/ )792358
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ( http://www.kdu.edu.ua )1212228
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького ( http://www.vetuniver.lviv.ua/ )731978
Київська школа економіки ( http://kse.org.ua )321918
Хмельницький національний університет ( http://www.khnu.km.ua )1392617
Запорізький державний медичний університет ( http://www.zsmu.edu.ua )1512607
Луганський державний медичний університет ( http://www.lsmu.edu.ua )602227
Житомирський державний технологічний університет ( http://www.ztu.edu.ua/ )1031377
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ( http://www.nuos.edu.ua )901207
Харківська медична академія післядипломної освіти ( http://www.med.edu.ua )433416
Запорізький національний університет ( http://www.znu.edu.ua )1892226
Тернопільський національний економічний університет ( http://www.tneu.edu.ua/ )2892076
Українська академія друкарства ( http://www.uad.lviv.ua/ )572046
Приазовський державний технічний університет ( http://www.pstu.edu )2931776
Донбаська національна академія будівництва і архітектури ( http://www.donnasa.edu.ua )261346
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://luguniv.edu.ua )771266
Донецький державний університет управління ( http://dsum.edu.ua )371176
Харківський військовий університет ( http://www.hups.mil.gov.ua )951096
Українська інженерно-педагогічна академія ( http://www.uipa.kharkov.ua )1011056
Одеська національна академія харчових технологій ( http://www.onaft.edu.ua/ )691026
Сумський національний аграрний університет ( http://www.sau.sumy.ua/ )40976
Житомирський державний університет імені Івана Франка ( http://www.zu.edu.ua )73906
Національний університет водного господарства та природокористування ( http://nuwm.rv.ua/ )54846
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ( http://www.vnmu.vn.ua/ )1931825
Міжнародний Соломонів університет ( http://www.isu.edu.ua )461575
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини ( http://www.medinstitut.kiev.ua )1921485
Українська медична стоматологічна академія ( http://www.umsa.edu.ua )1861485
Луцький національний технічний університет ( http://lutsk-ntu.com.ua/ )2001355
Національний гірничий університет України ( http://www.nmu.org.ua/ )4131125
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ( http://kneu.edu.ua/ )104945
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського ( http://www.tdmu.edu.te.ua/ )158885
Українська державна академія залізничного транспорту ( http://www.kart.edu.ua/ )64875
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова ( http://www.onat.edu.ua )121845
Київський національний торговельно-економічний університет ( http://www.knteu.kiev.ua/ )56825
Херсонський державний університет ( http://www.university.kherson.ua )83765
Харківський національний економічний університет ( http://www.hneu.edu.ua/ )44705
Харківський національний автомобільно-дорожній університет ( http://www.khadi.kharkov.ua/ )21645
Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова ( http://www.kname.edu.ua/ )26565
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ( http://www.nung.edu.ua/ )107574
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" ( http://www.vmurol.com.ua/ )38524
Одеський національний морський університет ( http://www.osmu.odessa.ua/ )59514
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ( http://www.kspu.kr.ua/ )22464
Черкаський державний технологічний університет ( http://www.chiti.uch.net/ )51444
Національний університет фізичного виховання і спорту України ( http://www.uni-sport.edu.ua/ )18284
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ( http://pnpu.edu.ua/ )39713
Київський славістичний університет ( http://www.ksu.edu.ua/ )7353
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ( http://www.npu.edu.ua/ )87333
Чорноморський державний університет ім. П. Могили ( http://www.chdu.edu.ua )29253
Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) ( http://www.maup.com.ua )19223
Одеська національна морська академія ( http://www.onma.edu.ua/ )13223
Харківський державний університет харчування та торгівлі ( http://www.hduht.edu.ua/ )13203
Білоцерківський національний аграрний університет ( http://www.btsau.kiev.ua/ )21183
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ( http://donduet.edu.ua/ )13632
Дніпродзержинський державний технічний університет ( http://www.dstu.dp.ua/ )87212
Українська академія банківської справи Національного банку України ( http://uabs.edu.ua/ )48192
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ( http://www.pntu.edu.ua/ )35142
Мукачівський державний університет ( http://msu.edu.ua/ )16112
Львівська комерційна академія ( http://www.lac.lviv.ua/ )4221
Національна академія державного управління при Президентові України ( http://www.academy.gov.ua/ )5101
Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" ( http://jur-academy.kh.ua )951
Державний університет інформатики і штучного інтелекту ( http://www.suiai.edu.ua/ )451
Львівський державний університет фізичної культури ( http://ldufk.edu.ua/ )1031
Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ( http://kpnu.edu.ua/ )1221
Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля ( http://www.duep.edu )821
Університет економіки та права "Крок" ( http://www.krok.edu.ua/ )411
Національний університет "Одеська юридична академія" ( http://www.onua.edu.ua/ )411
Харківський національний університет внутрішніх справ ( http://www.univd.edu.ua/ )311

Джерело: jsi.net.ua ( http://www.jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html )
Додатково:

Попередні рейтинги Scopus ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=58 )

Рейтинги научной производительности университетов - University Ranking by Academic Performance 2013-2014 (July) ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3491 )

Щодо заходів стимулювання створення та функціонування індустріальних парків в Україні ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2918 )

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3500 )

Кількість патентів, отриманих ВНЗ України, у 2013 році ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3248 )Огигінал новини «Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Березень 2015» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4020
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php