Президентом Спілки ректорів вдруге став ректор КНУ імені Тараса Шевченка


20 листопада 2014 року у КНУ імені Тараса Шевченка відбулися загальні збори Спілки ректорів ВНЗ України.

Президент Спілки академік Л.В. Губерський виступив зі звітом про роботу громадського об’єднання Спілки ректорів вищих навчальних закладів України за період з 2009 по 2014 роки.

Президентом Спілки ректорів вдруге став ректор КНУ імені Тараса Шевченка ( /prog/data/upimages/knu_201114.jpg )


Виступаючи перед учасниками президент Спілки Леонід Губерський доповів, що з моменту створення (1993 року) і донині вона об’єднує 140 вищих навчальних заклади.

Свою діяльність здійснює у напрямі сприяння захисту пріоритетів освіти, науки і культури як визначних чинників соціально-економічного і духовного розвитку в держави та всього суспільства, сприяння розвитку і поліпшення матеріальної бази вищої школи, захист професійних прав і свобод членів Спілки тощо.

За звітній період було проведено 10 засідань Президії Спілки ректорів, на яких розглянуто актуальні питання вищої освіти, проекти законодавчих та нормативно-правових документів, зокрема, проекти закону «Про вищу освіту», Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року, обговорено правові засади автономії ВНЗ, умови прийому та вступні кампанії за відповідними роками тощо.

Президент Спілки також зазначив, що об’єднання активно працює у напрямі визнання вищої освіти України на європейському освітньому просторі шляхом посилення тісної співпраці навчальних закладів, впровадження спільних інноваційних проектів, а також входження українських університетів у світові рейтинги.

Учасники обговорили звіт та схвалили його. Наприкінці зборів відбулися вибори Президента Спілки. За результатами голосування Президентом Спілки ректорів вдруге став ректор КНУ імені Тараса Шевченка академік НАНУ Леонід Губерський.

За інформацією: univ.kiev.ua ( http://www.univ.kiev.ua/news/6137 ) та pon.org.ua ( http://pon.org.ua/novyny/3596-zagalni-zbori-spilki-rektoriv-vishhix-navchalnix.html )
Додатково:


Ректор КНУ: "Ми ніколи не відділяли себе від європейського освітнього простору" ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3339 )Огигінал новини «Президентом Спілки ректорів вдруге став ректор КНУ імені Тараса Шевченка» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3692
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php