Львівський національний університет імені Івана ФранкаIvan Franko National University of Lviv ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=16&id=588 )
IV рівень акредитації

Адреса: Україна,
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1
Приймальна комісія: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14
Тел.: (032) 255-39-65, 239-43-30
Е-mail: pkunivlv@lnu.edu.ua
WWW: lnu.edu.ua ( http://lnu.edu.ua/index.php )


Форма власності: державна

Ректор

Львівський національний університет імені Івана Франка ( /prog/data/upimages/img_0908.JPG )

Мельник Володимир Петрович
доктор філософських наук, професор

Львівський національний Університет імені Івана Франка


Львівський університет – це класичний вищий навчальний заклад із довготривалими традиціями та потужними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами Місія університету полягає у визначенні і реалізації освітніх та наукових стандартів, генеруванні змін, які потребує регіон, країна та світ; формуванні особистості – носія інтелектуального та інноваційного потенціалу.

Львівський університет засновано у 1661 році. Відповідно до указу Президента України 11 жовтня 1999 року йому надано статус національного.

Університет має IV рівень акредитації Міністерства освіти і науки України, у структурі Університету функціонують 19 факультетів, 146 кафедр, 3 коледжі, 9 інститутів, 6 музеїв, Асторономічна обсерваторія, Ботанічний сад. Наукова бібліотека. В Університеті готують фахівців за ліцензованими 9 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», 49 напрямами «бакалавр», 79 спеціальностей ОКР «спеціаліст» та 92 спеціальності ОР «магістр» із 17 галузей знань.

Львівський національний університет імені Івана Франка ( /prog/data/upimages/2_korpus.JPG )

Головний Корпус Університету

Сьогодні у Львівському університеті навчається більш ніж 19 тис. студентів, з яких 10 967 – на бюджетній формі навчання, працює 4 802 особи, з них 1 899 – викладачів; у науково-дослідній частині працює 281 особа. Освітній процес забезпечує 203 докторів та 1 085 кандидатів наук, серед них звання професора має – 205 особи, доцента – 967.

Пріоритетним напрямом діяльності Університету є наукова робота. У 2015 році Університет вів наукові дослідження за 38 темами, які фінансували з державного бюджету України, з них – 28 фундаментальних, 10 прикладних, 2 Державного фонду фундаментальних досліджень, 1 за державним замовленням, 6 зі збереження об’єктів, що становлять наці¬ональне надбання України, 3 госпдоговірні теми та 14 міжнародних ґрантів.
Університет є засновником і видавцем 44 періодичних наукових видань. “Вісник Львівського університету, Cерія біологічна” входить до наукометричної бази даних Web of Science, “Журнал фізичних досліджень” – до наукометричної бази даних Scopus, журнали “Біологічні студії”, “Математичні студії”, збірник наукових праць “Мова і суспільство” – до наукометричної бази даних Index Copernicus.

Львівський національний університет імені Івана Франка є активним учасником програми Європейського Союзу «Еразмус +». У лютому 2016 року Університет долучився до 22 проектних пропозицій, які подали консорціуми університетів-партнерів. В одному проекті Універси¬тет виступив координатором проекту.

Основу наукового потенціалу Університету складають відомі в Україні і світі наукові школи: Фізика твердого тіла; Теоретична фізика; Кристалохімія; Фізико-хімія полімерів; Біохімія і молекулярна біологія; Біоенергетика і електрофізіологія секреторних клітин; Мiнералогiчна школа академiка Є.Лазаренка; Термобарогеохiмiчна школа професора М.Єрмакова; Львівська наукова школа геології та металогенії докембрію; Інженерна, екологічна та регіональна геоморфологія; Територіальна організація суспільства; Генетичне ґрунтознавство; Комплексний аналіз; Функціональний аналіз; Механіка деформівного твердого тіла; Чисельне моделювання і оптимізація фізико-механічних полів; Дослідження розвитку агропромислового комплексу України, державного регулювання транскордонного підприємництва в умовах глобалізації; Економіко-математичне моделювання в управлінні економіко-виробничими системами; Франкознавство; Слов’янознавство; Історія соціально-політичних процесів в Україні; Загальна теорія прав людини; Захист прав і законних інтересів потерпілого та інших суб’єктів кримінального процесу.

Щорічно зростають показники патентної діяльності науковців Львівського університету: за перших чотири місяці 2015 року отримано 18 патентів. У 2014 році найефективніші розробки захищено 43 патентами України.

Львівський національний університет імені Івана Франка ( /prog/data/upimages/6_aktova-zala.JPG )

Актовий зал Університету

Ми не зупиняємось на досягнутому. В цьому контексті актуальним стає перехід від кількісних показників до якісних, відтак Університет визначає для себе стратегічні цілі:
1. Досягнення найвищих стандартів та глобалізація наукових досліджень
2. Забезпечення високої якості навчального процесу
3. Посилення ролі Університету в суспільстві:
• формування інтелектуальної еліти;
• розвиток культурного середовища;
• формування та розвиток особистості, соціальних орієнтирів особи;
• розвиток в молоді історичної свідомості та національної самоідентифікації;
• підвищення інноваційного потенціалу, підготовка висококваліфікованих кадрів, затребуваних суспільством та державою;
• просування бренду Університету, формування уніфікованого сприйняття університету в Україні та за її межами.
4. Поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір;
5. Сучасна соціальна, інформаційно-комунікаційна та виробнича інфраструктура.

Львівський національний університет імені Івана Франка ( /prog/data/upimages/4_korpus.JPG )Факультети:

- Біологічний
- Географічний
- Геологічний
- Економічний
- Електроніки та комп’ютерних технологій
- Журналістики
- Іноземних мов
- Історичний
- Культури і мистецтв
- Механіко-математичний
- Міжнародних відносин
- Педагогічної освіти
- Прикладної математики та інформатики
- Факультет управління фінансами та бізнесу
- Фізичний
- Філологічний
- Філософський
- Хімічний
- Юридичний


Коледжі:

- Правничий
- Природничий
- Педагогічний


Львівський національний університет імені Івана Франка ( /prog/data/upimages/1_gerb_lvivskogo_universiteta.png )

Великий герб Львівського університету


Львівський національний університет імені Івана Франка ( /prog/data/upimages/3_biblioteka.JPG )

Наукова бібліотека УніверситетуАбітурієнту
( http://www.lnu.edu.ua/admission/ )
Львівський національний університет імені Івана Франка на youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=KMxKDg8RIb0 )Додатково:

ЛНУ імені Івана Франка: Про підсумки роботи університету за період з червня 2014 року по травень 2015 року ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4059 )Огигінал новини «Львівський національний університет імені Івана Франка» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=35&id=3285
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php