КМДА: Департамент освіти і науки, молоді та спорту очолила Фіданян Олена Григорівна


29 квітня, під час розширеної апаратної наради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голова КМДА Володимир Бондаренко представив нових керівників структурних підрозділів міськадміністрації.

Так, Департамент освіти і науки, молоді та спорту очолила Фіданян Олена Григорівна, а Управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці – Веселова Світлана Василівна.

Відповідні розпорядження підписані очільником КМДА Володимиром Бондаренко.Основнi функцiї департаменту:

участь у забезпеченні державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

створення умов для здобуття громадянами повної загальної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно законів України на здобуття вищої освіти;

реалізація державної політики в галузі професійно-технічної освіти;

забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей міста Києва як столиці України;

забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в місті, захисту інтелектуальної власності;

формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста, держави;

сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням і захистом національних інтересів;

створення при загальноосвітніх навчальних закладах комунальної власності фонду загальнообов‘язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням;

здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти
забезпечення реалізації на території міста Києва державної політики з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, здійснення управління у цій сфері;

виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціальної і правової підтримки сімей та молоді, рівних прав чоловіків і жінок, сприяння становленню і розвитку молоді, фізичної культури і спорту, запобігання насильству в сім'ї, торгівлі людьми;

координація діяльності структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту районних у м. Києві державних адміністрацій з питань реалізації державної політики стосовно сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту;

сприяння розвитку всіх видів спорту визнаних в Україні, розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним та іншим громадським організаціям, органам студентського самоврядування у проведенні ними роботи з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту;

організація і проведення фестивалів, конкурсів та фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового і безпечного способу життя та патріотичного виховання молоді;

організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей, молоді та сімей з дітьми;

сприяння міжнародному співробітництву з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту.
kievcity.gov.ua ( http://kievcity.gov.ua/news/14474.html )

Додатково:

Про новий склад колегії Міністерства освіти і науки України ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3206 )Огигінал новини «КМДА: Департамент освіти і науки, молоді та спорту очолила Фіданян Олена Григорівна» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3231
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php