Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Квітень 2014


Дані станом на 18 квітня 2014 рокуУстановаКількість публікацій у ScopusКількість цитувань у ScopusІндекс Гірша (h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://www.univ.kiev.ua/ )111694035165
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ( http://www.univer.kharkov.ua/ )65282788650
Львівський національний університет імені Івана Франка ( http://www.lnu.edu.ua/ )46381852241
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ( http://www.onu.edu.ua/ )2369884440
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" ( http://kpi.ua/ )4353765735
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ( http://www.chnu.cv.ua/ )1748548935
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького ( http://www.dsmu.edu.ua/ )881406933
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ( http://www.dnu.dp.ua/ )2563620729
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ( http://www.kpi.kharkov.ua/ )1831486428
Ужгородський національний університет ( http://www.univ.uzhgorod.ua )1412460326
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ( http://www.pu.if.ua )227203826
Національний університет "Львівська політехніка" ( http://www.lp.edu.ua )2866475625
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ( http://www.meduniv.lviv.ua )405182425
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського ( http://www.ccssu.crimea.ua/tnu/ )1251320522
Донецький національний університет ( http://www.donnu.edu.ua )1396256322
Український державний хіміко-технологічний університет ( http://www.udhtu.com.ua )556239622
Харківський національний університет радіоелектроніки ( http://kture.kharkov.ua )1414199221
Сумський державний університет ( http://sumdu.edu.ua )836367820
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця ( http://www.nmu.edu.ua )322153820
Донецький національний технічний університет ( http://donntu.edu.ua )972150519
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ( http://www.cdu.edu.ua )303120618
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ( http://www.khai.edu )581121517
Національний університет "Києво-Могилянська академія" ( http://www.ukma.edu.ua )184100217
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ( http://eenu.edu.ua )436186316
Дніпропетровська державна медична академія ( http://www.dsma.dp.ua )231109316
Севастопольський національний технічний університет ( http://sevntu.com.ua )614109415
Національний університет біоресурсів і природокористування України ( http://nubip.edu.ua )36791914
Харківський національний медичний університет ( http://www.knmu.kharkov.ua )17749314
Одеський національний політехнічний університет ( http://www.opu.ua )58074413
Донбаська державна машинобудівна академія ( http://www.dgma.donetsk.ua )24292512
Національний авіаційний університет ( http://www.nau.edu.ua )83787611
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського ( http://pdpu.edu.ua )10556311
Одеський національний медичний університет ( http://odmu.edu.ua )44951711
Національний транспортний університет ( http://www.ntu.kar.net )19351710
Національний університет харчових технологій ( http://nuft.edu.ua )15546010
Національний фармацевтичний університет ( http://nfau.in.ua )33841510
Національний лісотехнічний університет України ( http://www.nltu.edu.ua )6932310
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури ( http://pgasa.dp.ua )15530910
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ( http://udpu.org.ua )7428210
Київський національний університет технологій і дизайну ( http://www.knutd.com.ua )1619649
Національна металургійна академія України ( http://dmeti.dp.ua )7414559
Запорізький національний технічний університет ( http://www.zntu.edu.ua/ )3814109
Буковинський державний медичний університет ( http://www.bsmu.edu.ua )4803759
Запорізька державна інженерна академія ( http://www.zgia.zp.ua/ )2283059
Одеський державний екологічний університет ( http://www.odeku.edu.ua )722559
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ( http://www.tnpu.edu.ua )1012089
Івано-Франківський національний медичний університет ( http://www.ifnmu.edu.ua )512908
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ( http://www.tntu.edu.ua )1132888
Вінницький національний технічний університет ( http://vntu.edu.ua )2712828
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського ( http://www.csmu.edu.ua )1272648
Одеська державна академія будівництва та архітектури ( http://www.ogasa.org.ua/ )731958
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика ( http://www.nmapo.edu.ua/ )483357
Чернігівський національний технологічний університет ( http://www.stu.cn.ua )1472787
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( http://www.snu.edu.ua )1222437
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ( http://www.diit.edu.ua )1182327
Київський національний університет будівництва та архітектури ( http://www.knuba.edu.ua )2852247
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ( http://www.kdu.edu.ua )991807
Київська школа економіки ( http://kse.org.ua )261447
Харківська медична академія післядипломної освіти ( http://www.med.edu.ua )322746
Хмельницький національний університет ( http://www.khnu.km.ua )1202056
Запорізький національний університет ( http://www.znu.edu.ua )1751896
Українська академія друкарства ( http://www.uad.lviv.ua/ )521886
Тернопільський національний економічний університет ( http://www.tneu.edu.ua/ )2691746
Приазовський державний технічний університет ( http://www.pstu.edu )2391476
Донбаська національна академія будівництва і архітектури ( http://www.dgasa.dn.ua )181246
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Гжицького ( http://www.vetuniver.lviv.ua/ )581236
Луганський державний медичний університет ( http://www.lsmu.edu.ua )551186
Харківський військовий університет ( http://www.hups.mil.gov.ua )961006
Донецький державний університет управління ( http://dsum.edu.ua )30986
Українська інженерно-педагогічна академія ( http://www.uipa.kharkov.ua )80906
Одеська національна академія харчових технологій ( http://www.onaft.edu.ua/ )58886
Національний університет водного господарства та природокористування ( http://nuwm.rv.ua/ )49676
Запорізький державний медичний університет ( http://www.zsmu.edu.ua )1201685
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ( http://www.vnmu.vn.ua/ )1931585
Міжнародний Соломонів університет ( http://www.isu.edu.ua )461525
Українська медична стоматологічна академія ( http://www.umsa.edu.ua )1881375
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини ( http://www.medinstitut.kiev.ua )1931295
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://luguniv.edu.ua )671005
Національний гірничий університет України ( http://www.nmu.org.ua/ )340885
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ( http://www.nuos.edu.ua )81855
Сумський національний аграрний університет ( http://www.sau.sumy.ua/ )32825
Житомирський державний технологічний університет ( http://www.ztu.edu.ua/ )75755
Українська державна академія залізничного транспорту ( http://www.kart.edu.ua/ )58725
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського ( http://www.tdmu.edu.te.ua/ )150715
Київський національний торговельно-економічний університет ( http://www.knteu.kiev.ua/ )48715
Житомирський державний університет імені Івана Франка ( http://www.zu.edu.ua )60695
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова ( http://www.onat.edu.ua )96655
Харківський національний економічний університет ( http://www.hneu.edu.ua/ )31635
Луцький національний технічний університет ( http://lutsk-ntu.com.ua/ )165934
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ( http://kneu.edu.ua/ )88704
Херсонський державний університет ( http://www.university.kherson.ua )58574
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ( http://www.kspu.kr.ua/ )23464
Харківський національний автомобільно-дорожній університет ( http://www.khadi.kharkov.ua/ )22424
Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова ( http://www.kname.edu.ua/ )23344
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ( http://pnpu.edu.ua/ )39613
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" ( http://www.vmurol.com.ua/ )35423
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ( http://www.nung.edu.ua/ )73373
Черкаський державний технологічний університет ( http://www.chiti.uch.net/ )45363
Київський славістичний університет ( http://www.ksu.edu.ua/ )7353
Одеський національний морський університет ( http://www.osmu.odessa.ua/ )51293
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ( http://www.npu.edu.ua/ )83243
Одеська національна морська академія ( http://www.onma.edu.ua/ )13213
Харківський державний університет харчування та торгівлі ( http://www.hduht.edu.ua/ )12203
Національний університет фізичного виховання і спорту України ( http://www.uni-sport.edu.ua/ )16183
Білоцерківський національний аграрний університет ( http://www.btsau.kiev.ua/ )21173
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ( http://donduet.edu.ua/ )13462
Дніпродзержинський державний технічний університет ( http://www.dstu.dp.ua/ )83162
Українська академія банківської справи Національного банку України ( http://uabs.edu.ua/ )3592
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ( http://www.pntu.edu.ua/ )2382
Львівська комерційна академія ( http://www.lac.lviv.ua/ )4211
Національна академія державного управління при Президентові України ( http://www.academy.gov.ua/ )4101
Державний університет інформатики і штучного інтелекту ( http://www.suiai.edu.ua/ )351
Чернігівський державний інституту економіки і управління ( http://www.geci.cn.ua/ )221
Львівський державний університет фізичної культури ( http://ldufk.edu.ua/ )511
Чорноморський державний університет ім. П. Могили ( http://www.chdu.edu.ua )411
Університет економіки та права "Крок" ( http://www.krok.edu.ua/ )411
Національний університет "Одеська юридична академія" ( http://www.onua.edu.ua/ )411
Харківський національний університет внутрішніх справ ( http://www.univd.edu.ua/ )111


Джерело: jsi.net.ua ( http://jsi.net.ua/scopus/ratings_uni/index.html )
Додатково:

Попередні рейтинги Scopus ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=58 )

World Universities Web Ranking 2014 - рейтинг університетів за популярністю у Інтернеті ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3088 )Огигінал новини «Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Квітень 2014» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3220
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php