МОН: Оголошено конкурс на зайняття посади ректора ЧДТУ та ЧДУ імені Петра Могили


Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора Черкаського державного технологічного університету та Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають подати до Міністерства такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, згоду на збір та обробку персональних даних, копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, паспорта та трудової книжки, завірених у встановленому порядку, список друкованих праць і винаходів.

Строк подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.

Документи надсилати за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, місто Київ-135, 01135.

Телефони для довідок: 481-47-92.
mon.gov.ua ( http://www.mon.gov.ua/ua/messages/30126-mon-ogoloshue-konkurs-na-zaynyattya-posadi-rektora-chdtu-ta-chdu-imeni-petra-mogili )
Додатково:

МОН: Оголошено конкурс на зайняття посади ректора низки ВНЗ ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3147 )Огигінал новини «МОН: Оголошено конкурс на зайняття посади ректора ЧДТУ та ЧДУ імені Петра Могили» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3167
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php