МОН: Оголошено конкурс на зайняття посади ректора низки ВНЗ


Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на зайняття посади ректора:


Дніпродзержинського державного технічного університету,

Криворізького національного університету,

Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет",

Закарпатського художнього інституту,

Мукачівського державного університету,

Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет",

Державного вищого навчального закладу "Національний лісотехнічний університет України",

Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, мають подати до Міністерства такі документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, згоду на збір та обробку персональних даних, копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, паспорта та трудової книжки, завірених у встановленому порядку, список друкованих праць і винаходів.

Строк подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення.

Документи надсилати за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Перемоги, 10, місто Київ-135, 01135.

Телефони для довідок: (044) 481-47-92, 481-32-35.


Нагадуємо, що 24 лютого 2014 року в газеті "Освіта України" № 8 (1377) опубліковані оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади ректора Харківського національного університету радіоелектроніки та Української державної академії залізничного транспорту.

Строк подання документів був встановлений – один місяць з дня опублікування оголошення та триває до 24 березня 2014 року включно


mon.gov.ua ( http://www.mon.gov.ua/ua/messages/29517-ogolosheno-konkurs-na-zaynyattya-posadi-rektora-nizki-vnz )Додатково:

Лист міністра охорони здоров' я України до студенства та викладачів НМУ імені О.О. Богомольця ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3134 )

Перші рішення С.М. Квіта на посту міністра освіти і науки ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3131 )Огигінал новини «МОН: Оголошено конкурс на зайняття посади ректора низки ВНЗ» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=3147
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php