Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниThe National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
IV рівень акредитації
Україна, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15.
Електронна пошта: rectorat@nubip.edu.ua
WWW: http://nubip.edu.ua ( https://nubip.edu.ua/contacts )Національний університет біоресурсів і природокористування України ( /prog/data/upimages/nubip_edu_ua.jpg )


Форма власності: державна


Національний університет біоресурсів і природокористування України ( /prog/data/upimages/rector.jpg )

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор Ніколаєнко Станіслав Миколайович
Додаткова інформація:

До складу Університету входять такі структурні підрозділи:

навчально-наукові інститути;
факультети;
кафедри;
науково-дослідні інститути, в тому числі:

• Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології;
• Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК;
• Науково-дослідний та проектний інститут стандартизації і технологій екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса);

навчальні, навчально-наукові, науково-дослідні, проблемні науково-дослідні, проблемні наукові, навчально-науково-виробничі лабораторії;

вищі навчальні заклади I-III рівня акредитації:

• Бережанський агротехнічний інститут (Тернопільська обл.)
• Ніжинський агротехнічний інститут (Чернігівська обл.)
• Ірпінський економічний коледж (Київська обл.)
• Немішаївський агротехнічний коледж (Київська обл.)
• Боярський коледж екології і природних ресурсів (Київська обл.)
• Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого (Тернопільська обл.)
• Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової (Чернігівська обл.)
• Мукачівський аграрний коледж (Закарпатська обл.)
• Бережанський агротехнічний коледж (Тернопільська обл.)
• Ніжинський агротехнічний коледж (Чернігівська обл.)

міжкафедральні навчальні лабораторії на базі:

• Бережанського агротехнічного інституту (Тернопільська обл.);
• Лубенського лісотехнічного коледжу (Полтавська обл.);
• Малинського лісотехнічного коледжу (Житомирська обл.);
• Таращанського агротехнічного коледжу (Київська обл.);
• Мукачівського аграрного коледжу (Закарпатсьська обл.);
• Бобровицького коледжу економіки та менеджменту ім. О. Майнової (Чернігівська обл.);


навчально-дослідні господарства та дослідні станції:

• Агрономічна дослідна станція (Київська обл.);
• Боярська лісова дослідна станція (Київська обл.);
• Великоснітинське навчально-дослідне господарство ім. О.В.Музиченка (Київська обл.);
• Навчально-дослідне господарство «Ворзель» (Київська обл.);

інші структурні підрозділи, у тому числі:

• Український навчально-науково-інноваційний центр новітньої сільськогосподарської техніки і технологій;
• Ботанічний сад;
• Навчально-наукове виробниче мисливське господарство;
• спортивно-оздоровчий табір «Академічний» (Одеська область).

До структури Університету також входять підрозділи, що знаходяться на території АР Крим:

Південний філіал НУБіП України «Кримський агротехнологічний університет»;
Прибрежненський аграрний коледж;
Кримський агропромисловий коледж;
Бахчисарайський коледж будівництва, архітектури та дизайну;
Кримський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства;
Навчально-дослідна станція гірського садівництва, виноградарства, садово-паркового і лісового господарства.

Освітня і культурно-виховна діяльність:


підготовка кадрів з неповною вищою освітою, базовою вищою освітою, повною вищою освітою, а також робітничих професій для агропромислової та природоохоронної галузі;

забезпечення подальшого удосконалення системи вищої аграрної та екологічної освіти і науки в Україні відповідно до вимог Болонського процесу та міжнародних стандартів сталого розвитку агросфери, біоресурсів і сільських територій;

підвищення кваліфікації та перепідготовка фахівців для сільського, лісового, рибного господарства, ветеринарної медицини і природоохоронної галузі;

підготовка, перепідготовка та атестація науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації для Університету, інших навчальних закладів та наукових установ;

формування у студентів високої культури та національної громадянської свідомості;

створення належних умов для навчання, праці, охорони здоров'я, відпочинку та оздоровлення студентів, аспірантів, докторантів і працівників Університету;

підготовка, видання, виготовлення і реалізація навчальної, наукової, навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції;

професійно-технічне навчання, у тому числі з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв автотранспортних засобів, трактористів, комбайнерів, майстрів виробничих процесів для агропромислової та природоохоронної галузі;
Додатково:

ВНЗ у рейтингах ( http://www.euroosvita.net/index.php/?category=3 )Огигінал новини «Національний університет біоресурсів і природокористування України» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=17&id=294
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php