Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Жовтень 2013


Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Жовтень 2013Дані станом на 15 жовтня 2013 року


УстановаКількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://www.univ.kiev.ua/ )
     в т.ч. Кримська астрофізична обсерваторія ( http://www.crao.crimea.ua/ )
11377
804
44050
7535
66
42
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ( http://www.univer.kharkov.ua/ )62382425448
Львівський національний університет імені Івана Франка ( http://www.lnu.edu.ua/ )44601717039
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ( http://www.onu.edu.ua/ )2305825138
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ( http://www.chnu.cv.ua/ )1739495933
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" ( http://kpi.ua/ )4091692232
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького ( http://www.dsmu.edu.ua/ )867372631
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ( http://www.dnu.dp.ua/ )2477575129
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ( http://www.kpi.kharkov.ua/ )1759452728
Ужгородський національний університет ( http://www.univ.uzhgorod.ua )1374435725
Національний університет "Львівська політехніка" ( http://www.lp.edu.ua )2752422924
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ( http://www.meduniv.lviv.ua )386157424
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ( http://www.pu.if.ua )198169023
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського ( http://www.ccssu.crimea.ua/tnu/ )1182288821
Донецький національний університет ( http://www.donnu.edu.ua )1363234721
Український державний хіміко-технологічний університет ( http://www.udhtu.com.ua )458198020
Харківський національний університет радіоелектроніки ( http://kture.kharkov.ua )1295176120
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця ( http://www.nmu.edu.ua )304140519
Сумський державний університет ( http://sumdu.edu.ua )722188918
Донецький національний технічний університет ( http://donntu.edu.ua )932139718
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ( http://www.cdu.edu.ua )279107317
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ( http://www.khai.edu )535106316
Дніпропетровська державна медична академія ( http://www.dsma.dp.ua )22592216
Національний університет "Києво-Могилянська академія" ( http://www.ukma.edu.ua )16189816
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки ( http://eenu.edu.ua )416167215
Севастопольський національний технічний університет ( http://sevntu.com.ua )56697214
Національний університет біоресурсів і природокористування України ( http://nubip.edu.ua )33882313
Харківський національний медичний університет ( http://www.knmu.kharkov.ua )17443313
Донбаська державна машинобудівна академія ( http://www.dgma.donetsk.ua )23386312
Національний авіаційний університет ( http://www.nau.edu.ua )71474911
Одеський національний політехнічний університет ( http://www.opu.ua )56067211
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського ( http://pdpu.edu.ua )10451311
Одеський національний медичний університет ( http://odmu.edu.ua )44948511
Національний транспортний університет ( http://www.ntu.kar.net )18546810
Національний фармацевтичний університет ( http://nfau.in.ua )33138610
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ( http://udpu.org.ua )7225710
Київський національний університет технологій і дизайну ( http://www.knutd.com.ua )1488319
Національна металургійна академія України ( http://dmeti.dp.ua )7134219
Національний університет харчових технологій ( http://nuft.edu.ua )1404169
Запорізький національний технічний університет ( http://www.zntu.edu.ua/ )3613679
Буковинський державний медичний університет ( http://www.bsmu.edu.ua )4633379
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури ( http://pgasa.dp.ua )1532709
Національний лісотехнічний університет України ( http://www.nltu.edu.ua )642509
Одеський державний екологічний університет ( http://www.odeku.edu.ua )712429
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ( http://www.tnpu.edu.ua )961979
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ( http://www.tntu.edu.ua )1122828
Вінницький національний технічний університет ( http://vntu.edu.ua )2432558
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського ( http://www.csmu.edu.ua )1122288
Одеська державна академія будівництва та архітектури ( http://www.ogasa.org.ua/ )701788
Івано-Франківський національний медичний університет ( http://www.ifnmu.edu.ua )502637
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( http://www.snu.edu.ua )1212277
Київський національний університет будівництва та архітектури ( http://www.knuba.edu.ua )2762057
Чернігівський державний технологічний університет ( http://www.stu.cn.ua )1022057
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ( http://www.kdu.edu.ua )551267
Київська школа економіки ( http://kse.org.ua )221207
Харківська медична академія післядипломної освіти ( http://www.med.edu.ua )282336
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ( http://www.diit.edu.ua )1042116
Запорізький національний університет ( http://www.znu.edu.ua )1671776
Українська академія друкарства ( http://www.uad.lviv.ua/ )481736
Хмельницький національний університет ( http://www.khnu.km.ua )1021706
Тернопільський національний економічний університет ( http://www.tneu.edu.ua/ )2481456
Приазовський державний технічний університет ( http://www.pstu.edu )2301426
Донбаська національна академія будівництва і архітектури ( http://www.dgasa.dn.ua )151136
Луганський державний медичний університет ( http://www.lsmu.edu.ua )52986
Харківський військовий університет ( http://www.hups.mil.gov.ua )95976
Донецький державний університет управління ( http://dsum.edu.ua )25906
Українська інженерно-педагогічна академія ( http://www.uipa.kharkov.ua )77836
Міжнародний Соломонів університет ( http://www.isu.edu.ua )461485
Запорізький державний медичний університет ( http://www.zsmu.edu.ua )1071375
Українська медична стоматологічна академія ( http://www.umsa.edu.ua )1881345
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини ( http://www.medinstitut.kiev.ua )1951215
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://luguniv.edu.ua )62855
Національний гірничий університет України ( http://www.nmu.org.ua/ )256805
Сумський національний аграрний університет ( http://www.sau.sumy.ua/ )29725
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського ( http://www.tdmu.edu.te.ua/ )142705
Київський національний торговельно-економічний університет ( http://www.knteu.kiev.ua/ )40705
Українська державна академія залізничного транспорту ( http://www.kart.edu.ua/ )53665
Національний університет водного господарства та природокористування ( http://nuwm.rv.ua/ )45585
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ( http://www.vnmu.vn.ua/ )1921494
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ( http://www.nuos.edu.ua )71634
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова ( http://www.onat.edu.ua )91604
Житомирський державний університет імені Івана Франка ( http://www.zu.edu.ua )55504
Херсонський державний університет ( http://www.university.kherson.ua )38474
Одеська національна академія харчових технологій ( http://www.onaft.edu.ua/ )41434
Житомирський державний технологічний університет ( http://www.ztu.edu.ua/ )38334
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ( http://kneu.edu.ua/ )76583
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ( http://pnpu.edu.ua/ )39513
Луцький національний технічний університет ( http://lutsk-ntu.com.ua/ )40463
Черкаський державний технологічний університет ( http://www.chiti.uch.net/ )38353
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" ( http://www.vmurol.com.ua/ )32353
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ( http://www.kspu.kr.ua/ )23343
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ( http://www.nung.edu.ua/ )53313
Одеська державна академія холоду ( http://www.osar.edu.ua/ )6283
Харківський національний автомобільно-дорожній університет ( http://www.khadi.kharkov.ua/ )14253
Одеський національний морський університет ( http://www.osmu.odessa.ua/ )48233
Харківський національний економічний університет ( http://www.hneu.edu.ua/ )13203
Білоцерківський національний аграрний університет ( http://www.btsau.kiev.ua/ )21173
Одеська національна морська академія ( http://www.onma.edu.ua/ )14173
Харківський державний університет харчування та торгівлі ( http://www.hduht.edu.ua/ )12153
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ( http://donduet.edu.ua/ )13382
Київський славістичний університет ( http://www.ksu.edu.ua/ )6342
Київський міжнародний університет ( http://www.kymu.edu.ua/ )21102
Харківський національний університет міського господарства імені  О. М. Бекетова ( http://www.kname.edu.ua/ )952
Львівська комерційна академія ( http://www.lac.lviv.ua/ )3181
Дніпродзержинський державний технічний університет ( http://www.dstu.dp.ua/ )78101
Національна академія державного управління при Президентові України ( http://www.academy.gov.ua/ )481
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ( http://www.pntu.edu.ua/ )1961
Державний університет інформатики і штучного інтелекту ( http://www.suiai.edu.ua/ )341
Українська академія банківської справи Національного банку України ( http://uabs.edu.ua/ )2411
Львівський державний університет фізичної культури ( http://ldufk.edu.ua/ )511
Чорноморський державний університет ім. П. Могили ( http://www.chdu.edu.ua )411
Університет економіки та права "Крок" ( http://www.krok.edu.ua/ )411
Запорізька державна інженерна академія ( http://www.zgia.zp.ua/ )311
Національний університет "Одеська юридична академія" ( http://www.onua.edu.ua/ )311
Харківський національний університет внутрішніх справ ( http://www.univd.edu.ua/ )111Огигінал новини «Рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Жовтень 2013» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2887
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php