Сумський державний університет


Сумський державний університет ( /prog/data/upimages/sumdu-logo.jpg )
Сумський державний університет (Sumy State University),
IV рівня акредитації, свою історію відлічує з 1948 року.


Адреса: Україна, 0007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
Телефони для довідок:
(0542) 68-77-74
(0542) 68-78-42
(0542) 33-34-48

Сайт: sumdu.edu.ua
( http://sumdu.edu.ua/ukr/general/about.html )
Сумський державний університет ( /prog/data/upimages/sumdu-adm.png )


У 2016 році відбулось приєднання до СумДУ Української академії банківської справи шляхом її реорганізації.

До складу університету входять навчально-наукові інститути:


Медичний; Фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького; Бізнес-технологій «УАБС»; Права; Конотопський та Шосткинський інститути; факультети: електроніки та інформаційних технологій, іноземної філології та соціальних комунікацій, технічних систем та енергоефективних технологій; Конотопський політехнічний та індустріально-педагогічний технікуми; Сумський машинобудівний і Шосткинський хіміко-технологічний коледжі, інші структурні підрозділи.

Підготовка бакалаврів та магістрів здійснюється у базовому ВНЗ, а також на базі Конотопського та Шосткинського інститутів СумДУ за 33 спеціальностями з 18 галузей знань переліку спеціальностей 2015 року (за спеціалізаціями у відповідності до напрямів підготовки бакалаврів переліку 2006 року та магістрів і спеціалістів відповідно до переліку 2010 року):

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп’ютеризовані системи управління та автоматика)
Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів, Металорізальні верстати та системи, Інструментальне виробництво)
Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища)
Економіка (Економіка підприємства, Економіка довкілля і природних ресурсів, Економічна кібернетика)
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)
Електроніка (Електронні прилади та пристрої, Електронні системи)
Енергетичне машинобудування (Холодильні машини і установки, Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка)
Журналістика (Журналістика, Реклама та зв’язки з громадськістю, Медіа-комунікації)
Кібербезпека (Управління інформаційною безпекою)
Комп’ютерні науки та інформаційні технології (Інформатика, Інформаційні технології проектування, Інформаційно-комунікаційні технології)
Маркетинг
Матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство)
Медицина (Лікувальна справа, Медико-профілактична справа)
Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування, Управління інноваційною діяльністю, Управління проектами, Управління фінансово-економічною безпекою, Бізнес-адміністрування)
Метрологія та вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)
Міжнародні економічні відносини (Міжнародна економіка)
Мікро- та наносистемна техніка (Фізична та біомедична електроніка)
Облік і оподаткування (Облік і аудит)
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства, Біржова діяльність)
Право (Правознавство, Інтелектуальна власність)
Прикладна математика (Комп’ютерна механіка, Прикладна математика)
Прикладна механіка (Технології машинобудування, Гідравлічні машини, гідроприводи та гідро пневмоавтоматика)
Публічне управління та адміністрування (Менеджмент організацій і адміністрування, Державна служба, Адміністративний менеджмент)
Соціальна робота
Стоматологія
Телекомунікації та радіотехніка (Телекомунікації)
Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент)
Технології захисту довкілля (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)
Фізична культура і спорт (Спорт)
Фізична реабілітація (Здоров’я людини)
Філологія (Переклад)
Фінанси, банківська справа та страхування (Банківська справа, Фінанси і кредит)
Хімічні технології та інженерія (Хімічні технології високомолекулярних сполук, Хімічна інженерія)Абітурієнту:

Вартість навчання ( http://vstup.sumdu.edu.ua/vartist-navchannya.html )

Сумський державний університет на youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=mlLqwFckySQ )


Додаткова інформація:Огигінал новини «Сумський державний університет» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=264
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php