Державна інспекція навчальних закладів визначила типові порушення та недоліки у діяльності ВНЗ України


Як повідомив Голова ДІНЗ України Михайло Гончаренко на розширеному засіданні колегії ДІНЗ в Дніпропетровську, за результатами перевірок, протягом попереднього навчального року та першого місяця поточного виділено типові порушення та недоліки у діяльності вищих навчальних закладів.

Зокрема, за його словами, виявлено порушення в організаційній структурі навчального закладу:

- керівник вищого навчального закладу обіймає посаду за сумісництвом;

- створення факультетів за відсутності необхідного контингенту студентів денної форми навчання (200 осіб денної форми);

- створення факультетів заочної форми навчання;

- створення кафедр за відсутності необхідної кількості науково-педагогічних працівників (НПП) (5 – штатних, з них 3 – з науковим ступенем або вченим званням);

- здійснення підготовки молодших спеціалістів за відсутності у структурі університету (академії) ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації;

в кадровому забезпеченні навчального процесу:

- кількісний та якісний склад кафедр не відповідає вимогам ст. 30 Закону «Про вищу освіту» (5 НПП – штатних, 3 – з науковим ступенем);

- невідповідність частки науково-педагогічних працівників з науковими ступенями і вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин за відповідними циклами дисциплін;

- невідповідність базової освіти викладачів профілю дисципліни, що викладається (термін стажування або підвищення кваліфікації – не менше 6 місяців);

- керівництво кафедрами здійснюють НПП без наукових ступенів та вчених звань;

- випускові кафедри при підготовці фахівців за ОКР Магістр не очолюють доктори наук або професори;

- заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників без оголошення конкурсу;

- відсутність або безсистемність підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;

в організації та науково-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу:

- при формуванні навчального навантаження планується понад п'ять дисциплін на одного викладача;

- кількість лекційних годин на одного викладача на рік перевищує 250 год;

- розклад складається блочним методом (викладається по 3-4 пари однієї дисципліни) або на тиждень;

- перевищення ліцензованих обсягів підготовки в розрізі курсів (переведення, поновлення студентів);

- невиконання навчального плану;

- невідповідність тижневого аудиторного навантаження рекомендованим нормам (30, 24, 18 год);

в ресурсному забезпеченні навчально-виховного процесу:

- загальна площа приміщень в розрахунку на одного студента приведеного контингенту становить менше 14 м2;

- на 100 студентів припадає менше 12 робочих комп’ютерних місць;

- на одне комп'ютерне місце припадає менше 6 м2;

- відсутні гуртожитки або умови проживання в них не відповідають вимогам;

- відсутні їдальні (буфети).

«Окремі проблеми вирішуються шляхом поєднання зусиль як центральних, місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості, так і вищих навчальних закладів. Однак розв’язання переважної більшості проблем не потребує суттєвої додаткової допомоги. Тут необхідні дві умови – діяти у правовому полі та не бути байдужими», - підкреслив Михайло Гончаренко.Додатково:

За рік Державна інспекція навчальних закладів України здійснила перевірку 495 навчальних закладів ( http://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2101 )

Інтерв’ю Голови Державної інспекції навчальних закладів України: ( http://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2130 )
Була така пропозиція, щоб ректор міг обиратися на посаду... не більше двох термінів поспіль

Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів ( http://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1860 )
Огигінал новини «Державна інспекція навчальних закладів визначила типові порушення та недоліки у діяльності ВНЗ України» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2214
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php