Рейтинг вищих навчальних закладів України - за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 27.07.2012


Проект реалізується у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут ( http://euroosvita.net/index.php/?category=35&id=689 )".

До липня 2012 року проект здійснювався у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

Результати оприлюдненого рейтингу базуються на показниках бази даних Scopus, що містить понад 47,4 млн реферативних записів, та є інструментом для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях.

База даних Scopus індексує більш ніж 18000 наукових видань світу з технічних, медичних та гуманітарних наук. До бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Дані "Scopus", окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.

База даних Scopus має власну систему для пошуку веб-сторінок, яка інтегрована із патентною базою даних. "Scopus" є одним з головних джерел отримання наукометричних даних для проведення оціночних досліджень на державному або корпоративному рівні.

У підсумковій таблиці вищі навчальні заклади ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що заснований на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій. Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Прикарпатський національний університет має індекс, що дорівнює 21, це означає, що цим навчальним закладом було опубліковано 21 наукову статтю, кожна процитована щонайменше 21 раз.

Інші ж статті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника були процитовані менш ніж 21 раз.

УстановаКількість публікацій у ScopusКількість цитувань у ScopusІндекс Гірша (h-індекс)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://www.univ.kiev.ua )94482894455
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна ( http://www.univer.kharkov.ua )56112002945
Львівський національний університет імені Івана Франка ( http://www.lnu.edu.ua )40191424736
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова ( http://www.onu.edu.ua )2135677634
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут" ( http://kpi.ua )3639584731
Донецький національний медичний університет імені Максима Горького ( http://www.dsmu.edu.ua )832299529
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича ( http://www.chnu.cv.ua )1575379327
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара ( http://www.dnu.dp.ua )2269488826
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" ( http://www.kpi.kharkov.ua )1566366225
Ужгородський національний університет ( http://www.univ.uzhgorod.ua )1300366923
Національний університет "Львівська політехніка" ( http://www.lp.edu.ua )2407340021
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ( http://www.pu.if.ua )174124821
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського ( http://www.ccssu.crimea.ua/tnu/ )1055232319
Донецький національний університет ( http://www.donnu.edu.ua )1230187819
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ( http://www.meduniv.lviv.ua )347115519
Харківський національний університет радіоелектроніки ( http://kture.kharkov.ua )1172146418
Український державний хіміко-технологічний університет ( http://www.udhtu.com.ua )404140317
Національний медичний університет ім. акад. О. О. Богомольця ( http://www.nmu.edu.ua )23893417
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ( http://www.cdu.edu.ua )26392417
Донецький національний технічний університет ( http://donntu.edu.ua )820112716
Сумський державний університет ( http://sumdu.edu.ua )501133315
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" ( http://www.khai.edu )45286115
Національний університет "Києво-Могилянська академія" ( http://www.ukma.edu.ua )14873515
Севастопольський національний технічний університет ( http://sevntu.com.ua )49280614
Дніпропетровська державна медична академія ( http://www.dsma.dp.ua )21252814
Волинський національний університет імені Лесі Українки ( http://www.vdu.edu.ua )387125613
Донбаська державна машинобудівна академія ( http://www.dgma.donetsk.ua )21872811
Одеський національний політехнічний університет ( http://www.opu.ua )53255911
Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського ( http://pdpu.edu.ua )10241311
Харківський національний медичний університет ( http://www.knmu.kharkov.ua )17432611
Національний авіаційний університет ( http://www.nau.edu.ua )5725789
Одеський національний медичний університет ( http://odmu.edu.ua )4474129
Національний університет біоресурсів і природокористування України ( http://nubip.edu.ua )2373689
Національний транспортний університет ( http://www.ntu.kar.net )1293579
Національна металургійна академія України ( http://dmeti.dp.ua )6153329
Національний фармацевтичний університет ( http://nfau.in.ua )3163159
Придніпровська державна академія будівництва і архітектури ( http://pgasa.dp.ua )1472059
Київський національний університет технологій і дизайну ( http://www.knutd.com.ua )1005878
Національний університет харчових технологій ( http://nuft.edu.ua )1073208
Запорізький національний технічний університет ( http://www.zntu.edu.ua/ )3162838
Буковинський державний медичний університет ( http://www.bsmu.edu.ua )4482268
Одеський державний екологічний університет ( http://www.odeku.edu.ua )632168
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ( http://udpu.org.ua )571728
Івано-Франківський національний медичний університет ( http://www.ifnmu.edu.ua )502277
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ( http://www.tntu.edu.ua )1052157
Вінницький національний технічний університет ( http://vntu.edu.ua )2021977
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля ( http://www.snu.edu.ua )1211907
Чернігівський державний технологічний університет ( http://www.stu.cn.ua )891857
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ( http://www.tnpu.edu.ua )831507
Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського ( http://www.csmu.edu.ua )951487
Одеська державна академія будівництва та архітектури ( http://www.ogasa.org.ua/ )611197
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна ( http://www.diit.edu.ua )941686
Київський національний університет будівництва та архітектури ( http://www.knuba.edu.ua )2511656
Українська академія друкарства ( http://www.uad.lviv.ua/ )401516
Харківська медична академія післядипломної освіти ( http://www.med.edu.ua )251486
Запорізький національний університет ( http://www.znu.edu.ua )1411466
Хмельницький національний університет ( http://www.khnu.km.ua )841206
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського ( http://www.kdu.edu.ua )451036
Київська школа економіки ( http://kse.org.ua )17786
Міжнародний Соломонів університет ( http://www.isu.edu.ua )441355
Київський медичний університет Української асоціації народної медицини ( http://www.medinstitut.kiev.ua )1951055
Харківський військовий університет ( http://www.hups.mil.gov.ua )95855
Донбаська національна академія будівництва і архітектури ( http://www.dgasa.dn.ua )12835
Українська інженерно-педагогічна академія ( http://www.uipa.kharkov.ua )70775
Донецький державний університет управління ( http://dsum.edu.ua )20665
Національний гірничий університет України ( http://www.nmu.org.ua )90655
Луганський державний медичний університет ( http://www.lsmu.edu.ua )38605
Національний університет водного господарства та природокористування ( http://nuwm.rv.ua )33455
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ( http://www.vnmu.vn.ua )1921244
Українська медична стоматологічна академія ( http://www.umsa.edu.ua )1851194
Запорізький державний медичний університет ( http://www.zsmu.edu.ua )96864
Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова ( http://www.onat.edu.ua )84524
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова ( http://www.nuos.edu.ua )60514
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ( http://luguniv.edu.ua )40484
Тернопільський національний економічний університет ( http://www.tneu.edu.ua )184443
Луцький національний технічний університет ( http://lutsk-ntu.com.ua )39393
Одеська національна академія харчових технологій ( http://www.onaft.edu.ua )30323
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського ( http://www.tdmu.edu.te.ua )65303
Житомирський державний університет імені Івана Франка ( http://www.zu.edu.ua )44303
Одеська державна академія холоду ( http://www.osar.edu.ua )6283
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка ( http://www.kspu.kr.ua )21243
Приазовський державний технічний університет ( http://www.pstu.edu )109223
Київський національний торговельно-економічний університет ( http://www.knteu.kiev.ua )11213
Житомирський державний технологічний університет ( http://www.ztu.edu.ua )27183
Одеська національна морська академія ( http://www.onma.edu.ua )15173
Білоцерківський національний аграрний університет ( http://www.btsau.kiev.ua )21163
Київський славістичний університет ( http://www.ksu.edu.ua )5332
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського ( http://donduet.edu.ua )11312
Херсонський державний університет ( http://www.university.kherson.ua )29212
Черкаський державний технологічний університет ( http://www.chiti.uch.net )25202
Одеський національний морський університет ( http://www.osmu.odessa.ua )33162
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ( http://www.nung.edu.ua )38152
Харківський державний університет харчування та торгівлі ( http://www.hduht.edu.ua )11122
Львівська комерційна академія ( http://www.lac.lviv.ua )3181
Дніпродзержинський державний технічний університет ( http://www.dstu.dp.ua )5961
Київський міжнародний університет ( http://www.kymu.edu.ua )2161
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ( http://kneu.edu.ua )1561
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ( http://www.pntu.edu.ua )1561
Національна академія державного управління при Президентові України ( http://www.academy.gov.ua )451
Державний університет інформатики і штучного інтелекту ( http://www.suiai.edu.ua )241
Українська академія банківської справи Національного банку України ( http://uabs.edu.ua )711
Університет економіки та права "Крок" ( http://www.krok.edu.ua )311
Харківський національний університет внутрішніх справ ( http://www.univd.edu.ua )211
Запорізька державна інженерна академія ( http://www.zgia.zp.ua )211
Додатково:

Попередні рейтинги Scopus ( http://euroosvita.net/index.php/?category=58 )

World Universities Web Ranking 2012 - рейтинг університетів за популярністю у Інтернеті ( http://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2092 )
Огигінал новини «Рейтинг вищих навчальних закладів України - за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 27.07.2012» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2106
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php