«Фронт Змін» зареєстрував альтернативний проект реформування української системи вищої освіти


Лідер партії «Фронт Змін», народний депутат України Арсеній Яценюк і член «Фронту Змін», народний депутат Леся Оробець зареєстрували 30 грудня у Верховній Раді проект Закону «Про вищу освіту» (№9655-1), альтернативний урядовому (№ 9655) ( http://euroosvita.net/?category=1&id=1447 ).

Необхідність такого кроку представники партії «Фронт Змін» пояснили, з одного боку, системною кризою законодавства, яким наразі регулюється вища освіта в Україні, а з іншого – відсутністю в урядовому проекті адекватних відповідей на даний виклик, а також відвертим небажанням його авторів враховувати прогресивні підходи до реформування галузі.

За оцінкою Арсенія Яценюка і Лесі Оробець, нинішнє освітнє законодавство характеризується низкою системних недоліків: невідповідністю Конституції України та принципу верховенства права, внутрішньою суперечливістю правових норм, еповнотою правового регулювання. Особливо виразно зазначені недоліки виявляються у системі вищої освіти, що призводить до посилення адміністративного втручання у діяльність вищих навчальних закладів і порушення принципів справедливої конкуренції серед них, що в свою чергу суттєво утруднює їхню конкурентноздатність у світовому освітньому просторі. На їх думку, в разі прийняття урядового проекту реформування галузі вищезгадана проблема лише загостриться.

Натомість, альтернативний проект орієнтовано на забезпечення академічних свобод викладачам та студентам, захист конституційних гарантій доступу до якісної вищої освіти, створення системи незалежного забезпечення якості вищої освіти. Законопроект жорстко обмежує рамки адміністративного втручання влади у діяльність вищих навчальних закладів.

Проектом «Фронту Змін» передбачено суттєві зміни в сфері фінансування галузі. З одного боку, впроваджується ґрантова система фінансування вищої освіти, що дозволяє закріпити державні кошти не за міністерством, а за кращими вступниками за принципом: «гроші ходять за студентом». З іншого боку, проектом передбачено надання вищим навчальним закладам права власності на їхнє майно і результати власної наукової та науково-технічної діяльності. Поряд із розширенням позабюджетних джерел фінансування і дозволом вільно розпоряджатися заробленими коштами університети отримають механізм відкритого, прозорого і конкурсного розподілу державного замовлення.

Законопроект орієнтовано на впровадження механізму забезпечення академічної мобільності викладачів та студентів у межах як вітчизняного, так і світового освітнього простору, а також зменшення обсягу максимального навчального навантаження викладачів до 600 годин на рік, що має суттєво поліпшити якість їхньої науково-дослідницької діяльності. Проектом передбачено законодавче закріплення розміру стипендії студента (не менше прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць), а також гарантії вибору студентом власної траєкторії здобуття вищої освіти і професійної підготовки європейського рівня.

З повним текстом законопроекту можна ознайомитися тут ( http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=42255 )


Додатково:

Л.Оробець: «В української освіти дві проблеми — гроші і начальники». ( http://euroosvita.net/?category=1&id=1226 )

Марія Зубрицька: «Тенденції в нашій освіті викликають тривогу» ( http://euroosvita.net/?category=1&id=1436 )
Огигінал новини ««Фронт Змін» зареєстрував альтернативний проект реформування української системи вищої освіти» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=1443
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php