Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаKyiv National Economics University named after V.P. Hetman
IV рівень акредитації
03068, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1
WWW: http://kneu.edu.ua


Форма власності: державна

Ректор
ЛУК'ЯНЕНКО
Дмитро Григорович


- доктор економічних наук, професор;
- голова підкомісії «Міжнародна економіка» Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з економіки та підприємництва;
- заслужений діяч науки і техніки України;
- лауреат Премії НАН України ім. М.В.Птухи

тел. 371-6112, 456-5055, факс 226-2573


Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
головна будівля
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ( /prog/data/upimages/universitet-imeni-vadima-getmana.jpeg )Місія університету


здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку конкурентних фахівців і креативних особистостей.

Загалом у КНЕУ навчається більше 36 тис. студентів.

Тільки у базовому навчальному закладі їх навчають:


- 8 академіків, та член-кореспондентів Національної академії України і галузевих академій;

- понад 127 професорів, докторів наук;

- 507 кандидатів наук, доцентів.


Прапор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана


Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаНапрямки діяльності


підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів

підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів

наукові дослідження

довузівська підготовка абітурієнтів

науково –методична, видавнича, просвітницька, фінансово-господарська, виробнично-комерційна діяльність

сприяння діяльності структур створених державними органами управління

міжнародні зв’язики


Здобутки


- Розроблена«Програма інноваційного розвитку університетуна період 2011 — 2012 роки»

- Університет приєднався до Великої Хартії Університетів

- Створені та успішно працюють 13 дослідницьких інститутів

- Створені нові навчально-тренувальні центри

- Фонд бібліотеки налічує 1 317 645 примірників до складу яких входять навчальні, наукові, науково-популярні, довідкові, інформаційні, бібліографічні видання на українській та іноземних мовах;

- За 2010 рік видавництвом університету було видано 9 підручників з грифом МОН, 33 навчальних посібника із них 26 з грифом МОН, 11 навчально-методичних посібників із них 10 з грифом МОН і 16 монографій;

- Впроваджуються нові формиі методи активізації навчального процесу під час проведення аудиторних занять та організації самостійної роботи студентів

- Успішно функціонує система дистанційного навчання «Web-CT» в середовищі якої розроблено і використовується 150 навчальних дисциплін

- Успішно функціонує Центр зв'язків з роботодавцями та сприяння працевлаштуванню студентів «Перспектива»

- Введений в дію Інституційний репозитарій (IRKNEU)

- Розвинена автоматизація управління університетом та його матеріальної бази.


Рейтинг ВНЗ ( http://euroosvita.net/?category=1&id=1092 )


Додаткова інформація:Огигінал новини «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=0&id=1096
«Євро Освіта»  - http://www.euroosvita.net/index.php