Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації Топ-200 Україна у 2013 році « Інформація для нового рейтингу ЗВО Топ-200 Україна « Євро Освіта
Інформація для нового рейтингу ЗВО Топ-200 Україна
Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації Топ-200 Україна у 2013 році
31-05-2013

Рейтинг складено за показниками попереднього (2012) року.


Цього року — сьомий випуск рейтингу. Його методика побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв.

У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.

Публікації:
Керівник Оргкомітету «Топ-200 Україна» Олеся Линовицька про рейтинг 2013 року
Президент IREG Ян Садлак: "Рейтинги університетів як відображення тенденцій у сфері вищої освіти"
#НЗОцінка якості науково-педагогічного потенціалу IнпОцінка якості навчання IН Оцінка міжнародного визнання IМВОцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ
1Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"33,6031045124,0142458320,0055140577,6228644
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка37,0331380319,2166737118,905925175,15573684
3Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна19,20115114,5058044714,6206028148,32755828
4Національний університет "Києво-Могилянська академія"12,9844831617,2251005713,7613858443,97096957
5Національний медичний університет імені О.О. Богомольця26,931077197,8645849279,0473746343,84303675
6Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"17,809812419,28341030116,6857266543,77894936
7Національний гірничий університет18,268730259,13681950912,2423382439,64788799
8Національний університет "Львівська політехніка"8,64610739514,0054307816,7587488839,41028706
9Національний університет біоресурсів і природокористування України15,9863764914,673555617,73464595838,39457806
10Дніпропетровський національний університет12,9304517911,1014613113,2970796637,32899276
11Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана8,62844292416,838458289,25610387134,72300507
12Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"14,848577048,85886783110,9300362634,63748113
13Національна металургійна академія України12,546752026,91923979914,381721833,84771362
14Львівський національний університет імені Івана Франка5,64296622413,9578643213,3224437932,92327434
15Харківський національний університет радіоелектроніки12,887906527,61356717111,3530975531,85457124
16Національний авіаційний університет9,40665871511,4379063910,9460382631,79060337
17Донецький національний університет7,49517755111,3811422412,7450104331,62133022
18Донецький національний технічний університет9,6439085899,48612453312,2872452431,41727836
19Київський національний торговельно-економічний університет5,94617447415,302728089,7716531231,02055568
20Одеський національний університет імені І.І. Мечникова6,8709932677,12035049316,9570045530,94834831
21Луганський національний університет імені Тараса Шевченка6,23818537810,3852654613,1476420329,77109286
22Національний фармацевтичний університет12,208165548,1579818618,95711146729,32325887
23Донецький національний медичний університет ім. М. Горького15,147623835,5571346537,41771067928,12246916
24Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"7,2620645666,09817991414,6826217328,04286621
25Київський національний університет технологій та дизайну9,781125496,39962848211,6319235927,81267756
26Вінницький національний технічний університет14,170856215,4917543518,0337824727,69639304
27Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова7,4001540818,68140536811,320943327,40250275
28Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова14,844601744,6693529317,70777891527,22173358
29Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя9,395317465,95250563411,8004779127,148301
30Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля6,7631564587,69965726612,6656877627,12850149
31Національний лісотехнічний університет України17,955984543,9917653744,92325661126,87100652
32Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського7,0115403617,53449737712,2426300726,78866781
33Одеський національний політехнічний університет6,0886404736,79501810813,642713626,52637218
34Національний університет харчових технологій9,838777047,6202722588,85096588426,31001518
35Одеський національний медичний університет12,383358644,8418205018,89733073626,12250988
36Одеський національний економічний університет6,21847021813,315172346,28907771925,82272028
37Тернопільський національний економічний університет3,78338694712,998655098,97360525825,7556473
38Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича5,1475024229,02809764111,5446041525,72020421
39Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу7,1610128016,47468071712,0313877825,66708129
40Одеська національна академія харчових технологій7,9363677274,93788914912,676876425,55113328
41Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника7,6355816117,00725824810,7804789525,42331881
42Івано-франківський національний медичний університет11,142783075,1744703659,08069300225,39794644
43Ужгородський національний університет9,2496186317,345463118,76457056725,35965231
44Чорноморський державний університет імені Петра Могили.3,77351266110,1026588811,3475121725,22368371
45Київський національний університет будівництва і архітектури7,8942199536,97174115810,2848751125,15083622
46Харківський національний медичний університет9,415013045,19136108110,2454707324,85184485
47Дніпропетровська медична академія12,554689725,5718874246,64581259824,77238974
48Національний університет "Одеська національна юридична академія"6,4176341278,2897225999,82154982724,52890655
49Харківський національний економічний університет6,1404473766,95630127311,2326840724,32943272
50Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського6,1633110336,09691994811,9023212824,16255226
51Українська медична стоматологічна академія7,426777255,85194379810,6389642723,91768532
52Запорізький національний технічний університет6,8214897497,6611548299,29864988123,78129446
53Кіровоградський національний технічний університет9,9074938427,959756195,79750658523,66475662
54Національна академія управління6,00809415312,917110384,60100401623,52620855
55Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського5,1590520635,52293389712,7297685823,41175454
56Українська інженерно-педагогічна академія6,8874557797,8574141558,60076524723,34563518
57Київський міжнародний університет5,19979972511,254953986,68794839923,14270211
58Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського6,3463202695,64650127711,0672163623,06003791
59Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького10,062751474,3690602138,46862194422,90043363
60Одеський національний морський університет6,4519815784,92135556911,4003333322,77367048
61Луганський державний медичний університет8,9471790835,2038327298,48482277922,63583459
62Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)7,6924906438,2732192196,56932009522,53502996
63Університет економіки та права "КРОК"5,76532821310,32035676,32524666322,41093158
64Сумський державний університет4,2605041444,76200681613,3753963922,39790735
65Донецький державний університет управління4,046929389,7557611158,43752004422,24021054
66Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка9,3723654765,7721861466,77548952221,92004114
67Львівська комерційна академія7,0045388486,5333122538,20415154121,74200264
68Буковинський державний медичний університет7,2050361644,6358347579,82312096221,66399188
69Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського7,9337331614,7314611878,90586666821,57106102
70Національний університет водного господарства та природокористування7,1516664846,7006894077,60025395221,45260984
71Таврійський державний агротехнологічний університет8,1824542485,795501297,32426628621,30222182
72Харківський національний автомобільно-дорожній університет7,1855314375,7233586158,29725203321,20614208
73Донбаська державна машинобудівна академія9,068596654,5599778397,53928762521,16786211
74Полтавська державна аграрна академія8,0785574516,9114831536,13018439621,120225
75Придніпровська державна академія будівництва та архітектури7,1606778295,2032651988,63800472621,00194775
76Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки4,6131267957,2116761989,07874770720,9035507
77Херсонський національний технічний університет6,5430817657,0129534797,25865414520,81468939
78Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова5,5752057417,9839042037,15250684520,71161679
79Херсонський державний аграрний університет8,0736881265,7949901256,74801716120,61669541
80Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв6,3033152128,4797833725,68739095420,47048954
81Запорізький національний університет4,4456557886,7376175459,22045054620,40372388
82Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна5,9899143984,8677736379,44199401920,29968205
83Національна музична академія України імені П.І. Чайковського6,2121196218,4041094335,60083361120,21706266
84Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського6,6209443166,0631355097,44758750520,13166733
85Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка5,1166040658,7042879566,27796882120,09886084
86Харківський національний університет міського господарства5,672194284,3677111629,97915609720,01906154
87Миколаївський національний аграрний університет6,5385070846,7747332596,50499959119,81823993
88Херсонський державний університет4,9986699097,45301237,25233504319,70401725
89Запорізький державний медичний університет6,2115272824,4745469438,95063821119,63671244
90Луганський національний аграрний університет6,6758548866,4923554626,33718523519,50539558
91Луцький національний технічний університет4,2056384794,53822800210,757317519,50118398
92Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди4,233816187,5913680017,39580244319,22098662
93Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості5,3610798744,5102450899,25896160119,13028656
94Українська державна академія залізничного транспорту6,10787466,4244613346,48047400519,01280994
95Харківський національний університет будівництва та архітектури7,5563728514,9366649486,41868901818,91172682
96Севастопольський національний технічний університет6,4635601636,2334405446,15905492918,85605564
97Кам'янець-Подільський національний університет5,2477246535,26153018,24747991818,75673467
98Київський національний університет культури і мистецтв8,1053956416,5080616174,06022340418,67368066
99Маріупольський державний університет4,2439701585,616975058,70762840318,56857361
100Білоцерківський національний аграрний університет5,0494814996,4008879927,09046262118,54083211
101Одеська національна музична Академія ім. А.В. Нежданової6,5153754476,8970912355,04034441618,4528111
102Одеська національна морська академія5,2934444734,2678722418,66849456118,22981128
103Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого5,6454714317,3941853165,11247369618,15213044
104Приазовський державний технічний університет4,1641428184,0996931059,73951725818,00335318
105Національний університет "Острозька академія"2,9522038276,0272600598,93000493317,90946882
106Національний транспортний університет4,2709200776,0051274277,53899428517,81504179
107Дніпропетровський державний аграрний університет6,1155631255,4168598786,19018763817,72261064
108Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка5,9767166655,5989874576,03963026317,61533438
109Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського6,7511438914,760534546,06578608417,57746452
110Одеський державний екологічний університет4,7690971373,9609358638,76301724817,49305025
111Київський національний лінгвістичний університет3,5034165966,9629068886,97231062317,43863411
112Класичний приватний університет3,2826050978,4711675055,63332932417,38710193
113Одеська державна академія будівництва та архітектури6,129630794,8396290986,32164821917,29090811
114Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва5,1146431085,2783672986,76344444417,15645485
115Харківський державний університет харчування та торгівлі6,5895528044,707676615,75827017217,05549959
116Донбаський державний технічний університет6,5915210634,025090096,35375104516,9703622
117Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури5,226210566,4730481345,16334432716,86260302
118Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля2,2666939664,5291170749,99778601316,79359705
119Подільський державний аграрно-технічний університет5,7744292585,0279222965,8579607516,6603123
120Харківська державна зооветеринарна академія3,8320974066,0151818126,77058476916,61786399
121Київський університет ринкових відносин5,4650088875,4337191185,6825141216,58124213
122Криворізький національний університет4,3580717696,1760630595,92343408416,45756891
123Академія адвокатури України6,0872996075,018589915,28227765116,38816717
124Запорізька державна інженерна академія4,9781890095,4648212865,87336795916,31637825
125Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького3,7162971945,7694153696,72600721516,21171978
126Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка4,0869011634,8608939437,16344650316,11124161
127Український державний хіміко-технологічний університет5,8946307494,3294899185,69211018115,91623085
128Міжнародний економіко-гуманітарний університет6,3513403694,1729387835,34779967715,87207883
129Національний університет державної податкової служби України2,6968447717,382387855,73243894715,81167157
130Житомирський державний університет імені Івана Франка4,7687021146,3405712414,64099021215,75026357
131Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України4,4411434914,9391548046,32515,7052983
132Вінницький національний аграрний університет5,2751889725,0565568125,33980741715,6715532
133Харківська державна академія фізичної культури3,255960075,0902678697,20934442515,55557236
134Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди4,4709509326,3301244354,70762952415,50870489
135Львівська державна фінансова академія4,7723495015,6542196425,04441211115,47098125
136Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського3,6616165724,7759688476,97186062215,40944604
137Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини5,3063804265,230257774,84048999315,37712819
138Львівський державний університет фізичної культури4,5468557235,9039488764,85032100715,30112561
139Київський університет управління та підприємництва4,4116552175,8934060164,94815,25306123
140Національна академія статистики, обліку та аудиту3,2306978367,7850965764,18603334415,20182776
141Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова5,165047174,2826537275,71140659315,15910749
142Чернігівський державний технологічний університет3,1188773263,7445538868,24469928115,10813049
143Київська гуманітарна академія4,456608245,8732625944,67425935315,00413019
144Університет банківської справи НБУ1,659291138,716288464,57434226414,94992185
145Черкаський державний технологічний університет3,0508081235,5504710736,26005092914,86133013
146Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка3,7623056224,0495857976,99286716314,80475858
147Сумський національний аграрний університет3,5733250236,5754510954,60203193714,75080805
148Хмельницький національний університет3,0805616553,704079267,92370385614,70834477
149Академія муніципального управління3,572903395,8528718715,22979767514,65557294
150Українська академія друкарства4,7099185754,8654311985,03250776814,60785754
151Житомирський державний технологічний університет2,9020644353,5092963228,1430162614,55437702
152Харківська державна академія культури4,4103559054,2586958855,84213748714,51118928
153Уманський національний університет садівництва3,7666557374,3002777046,38784931514,45478276
154Дніпропетровська державна фінансова академія4,1721186784,0975726576,13324414214,40293548
155Національна академія природоохоронного та курортного будівництва5,7882020173,8533098494,71654631614,35805818
156Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій3,7330202725,5769747155,0210757314,33107072
157Кримський гуманітарний університет2,9080147794,1449474397,24894145714,30190367
158Київський медичний університет УАНМ6,923879932,8258955384,53186897914,28164445
159Київський університет права Національної академії наук України3,4204303993,1772890037,64837143214,24609083
160Київський університет туризму, економіки і права3,6112527533,3706020367,22416648614,20602127
161Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського4,3600716754,8886043234,90175969914,1504357
162Національний університет цивільного захисту України4,7912515723,6590488625,65356568714,10386612
163Мелітопольський державний педагогічний університет2,4835207823,5959387557,97642251214,05588205
164Донбаська національна академія будівництва і архітектури3,8373905153,9288482636,11672398213,88296276
165Львівський національний аграрний університет2,7393903343,961697347,14603426913,84712194
166Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія2,0995758517,7116717374,00033889213,81158648
167Донбаський державний педагогічний університет3,8892815334,998093994,89343946313,78081499
168Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка4,4485197094,5260299614,73678865813,71133833
169Львівська національна академія мистецтв2,8628569517,9178710922,84788400513,62861205
170Житомирський національний агроекологічний університет3,8043285355,5439020394,20044136613,54867194
171Кримський інженерно-педагогічний університет3,7310128293,7393629816,02644444413,49682026
172Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 5,0119258333,7591132854,64593434813,41697347
173Київський славістичний університет3,5832384042,3112697667,46304092113,35754909
174Бердянський університет менеджменту і бізнесу3,4455499223,7502755845,97820518213,17403069
175Чернігівський державний інститут економіки і управління4,4256915692,9260594335,68498833413,03673934
176Державний економіко-технологічний університет транспорту4,4206639773,3457119725,20110658512,96748253
177Міжнародний науково-технічний університет3,0877425595,0889268254,73036796812,90703735
178Полтавський університет економіки і торгівлі2,6342372723,5749167846,63214109912,84129516
179Міжнародний університет фінансів5,2967375332,0262089395,42614747912,74909395
180Дніпродзержинський державний технічний університет4,8265185343,3552173564,43547790412,61721379
181Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка3,4071889035,1128925043,9841503412,50423175
182Харківська державна академія дизайну і мистецтв2,6477563243,1305425456,67566607712,45396495
183Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького2,7726152484,2267463065,33812,33736155
184Київський університет імені Бориса Грінченка1,8108747184,9432598145,56512,31913453
185Мукачівський державний університет3,8263129983,4236910465,03512,28500404
186Українська академія банківської справи Національного банку України2,4186170225,0122443714,812,23086139
187Бердянський державний педагогічний університет3,6402053523,3041500935,27868365612,2230391
188Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя3,3362103962,848519685,88927819812,07400827
189Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка3,1645010554,4241725864,31537285611,9040465
190Рівненський державний гуманітарний університет3,1253283064,8971104363,85859988211,88103862
191Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"3,0811985143,0007552995,73910252611,82105634
192Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка3,0340146793,7333911524,95825242611,72565826
193Буковинський державний фінансово-економічний університет2,7743286154,5360975494,37805917311,68848534
194Ізмаїльський державний гуманітарний університет3,9576294172,4663207945,25432684611,67827706
195Глухівський національний педагогічний університет3,9370140793,5152579924,21776139311,67003346
196Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва5,9836195684,1802242021,48111,64484377
197Одеський державний аграрний університет4,0410781023,219265844,20360008111,46394402
198Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту3,8821123592,9154979954,12710,92461035
199Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка3,9611045262,4160650484,2022105910,57938016
200Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління1,7780883271,9309600365,870115979,579164333
Додатково:

Інформацію про 10 кращих ВНЗ України в рейтингу «Топ-200 Україна - 2013» представлено на сайті IREG Observatory

Інформація використана під час укладання нового рейтингу ВНЗ «Топ-200 Україна»

Керівник Оргкомітету «Топ-200 Україна» Олеся Линовицька про рейтинг 2013 року: "На шляху відповідального співробітництва"

Президент IREG Ян Садлак: "Рейтинги університетів як відображення тенденцій у сфері вищої освіти"

Попередні рейтинги університетів «Топ-200 Україна»


При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів