Промислова власність у цифрах за 2019 рік: ЗВО з найвищою винахідницькою активністю « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Промислова власність у цифрах за 2019 рік: ЗВО з найвищою винахідницькою активністю
12-02-2020

ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ У ЦИФРАХ ЗА 2019 РІК
Основні результати діяльності у сфері промислової власності,
а також з показниками винахідницької активності
національних заявників за 2019 рік
До Вашої уваги пропонуємо частину звіту:

"...
Передмова


Рекордне зростання попиту на права інтелектуальної власності (ІВ), обумовлене швидкими технологічними змінами в сучасному світі, ставить нові завдання з управління ІВ в глобальній економічній площині. Своєчасне та якісне адміністрування заявок на об'єкти інтелектуальної власності в найближчому майбутньому буде виконуватись із широким застосуванням інструментів штучного інтелекту...

...У 2019 році Укрпатент продовжував забезпечувати міжнародний обмін патентною документацією (на оптичних носіях та за FTP-протоколом) з іноземними патентними відомствами, який ведеться підприємством з 2000 року (з 2003 року - як Центром міжнародного обміну виданнями відповідно до Конвенції ООН про міжнародний обмін виданнями). Міжнародний обмін є основним джерелом поповнення інформаційних ресурсів Укрпатенту поточною зарубіжною патентною документацією на електронних носіях - як для цілей експертизи, так і для задоволення потреб громадськості шляхом комплектування Фонду патентної документації громадського користування відділення патентно-інформаційних послуг, консультацій та сприяння інноваційній діяльності...

...Варто відзначити, що у 2019 році ВОІВ внесла зміни та доповнення до текстів чинних міжнародних класифікацій ОПВ: МПК-2019.01 та МКТП (11-2019), - і запровадила з 1 січня 2020 року їх нові версії - МПК-2020.01 та МКТП (11-2020). У зв’язку із цим в Укрпатенті відповідно до прийнятої стратегії та практики ВОІВ, згідно із затвердженими Планами заходів були виконані роботи, які гарантували запровадження в державній системі правової охорони інтелектуальної власності з 1 січня 2020 року нових версій цих міжнародних класифікацій ОПВ у перекладі українською мовою та створення відповідних ІДС з метою забезпечення безоплатного доступу до них заявників та широкого кола користувачів через вебсайт Укрпатенту...


I. Основні показники діяльності у сфері промислової власності промислової власності за 2019 рік


1. Загальні тенденції

У 2019 році кількість заявок на ОПВ перевищила показник попереднього року на 4,4 % за рахунок зростання активності в поданні заявок на знаки для товарів і послуг (+9,2 %). Активність у поданні заявок на винаходи, корисні моделі та промислові зразки зменшилася (-3,0 %, -7,2 % та -12,0 % відповідно)...

2. Надходження заявок на винаходи

У 2019 році спостерігалося незначне зменшення активності в поданні заявок на винаходи. Частка заявок від іноземних заявників у загальній кількості заявок становила 45,6 % (проти 46,9 % у 2018 році)

У звітному році, незважаючи на зменшення кількості заявок, перші позиції серед іноземних заявників посіли: концерн Bayer AG (Німеччина) (54 заявки, -35,7 %); найбільші тютюнові компанії світу Philip Morris Products S.A. (Швейцарія) (35 заявок, -52,1 %) та British American Tobacco (Велика Британія) (33 заявки, +10,0 %); найбільша металургійна компанія світу ArcelorMittal (Люксембург) (33 заявки), найбільший у світі хімічний концерн Basf SE (Німеччина) та біотехнологічна компанія Amgen Inc. (США) (по 33 заявки, -25,0 %, -49,2 % та +26,9 % відповідно); фармацевтична компанія Janssen Pharmaceutica (Бельгія) (23 заявки, -34,3 %); транснаціональна корпорація з виробництва засобів захисту рослин і насінництва Syngenta AG (Швейцарія) (24 заявки, +41,2 %). У 2019 році вперше надійшло 23 заявки від провідного постачальника друкарських систем для галузі садівництва - GrowTech Solutions (США) (23 заявки) (додаток 2).

Найбільш активними серед національних заявників - юридичних осіб у 2019 році традиційно були: Національний університет харчових технологій (81 заявка), Національний університет біоресурсів і природокористування України (69 заявок), Національний фармацевтичний університет (39 заявок), Одеський державний медичний університет (34 заявки), а також Інститут технічної теплофізики НАН України (29 заявок)...

...Аналіз розподілу загальної кількості поданих в Україні заявок на винаходи за основними технічними напрямами свідчить, що майже 13,5 % від їх загальної кількості становлять заявки, які належать до напряму «Лікарські препарати», 7,2 % - до напряму «Інші спеціальні машини», 6,6 % - «Біотехнологія», 6,0 % -«Органічна тонка хімія» та «Хімічна сировина», 5,0 % - «Медична техніка» (додаток 3). Найбільша кількість класифікованих заявок, поданих національними заявниками у 2019 році, належала до таких напрямів: «Інші спеціальні машини» (8,2 %), «Лікарські препарати» (7,6 %), «Медична техніка» (7,4 %), «Вимірювання» (7,1 %), «Двигуни, насоси, турбіни» (5,8 %) та «Будівництво» (5,5 %). Зменшилася кількість заявок за напрямами «Харчова хімія» (-30,0 %), «Хімічні технології» (-25,2 %), «Електрообладнання, електричні прилади, електроенергія» (-23,0 %) та «Матеріали, металургія» (-16,9 %)...


II. Аналіз винахідницької активності національних заявників


1. Надходження заявок на винаходи та корисні моделі

У 2019 році національними заявниками подано понад 10,4 тис. заявок на винаходи і корисні моделі, що на 5,8 % менше за показник відповідного періоду 2018 року. Серед поданих заявок переважають заявки на корисні моделі, їх частка в загальній кількості поданих заявок склала майже 80,0 %.

Протягом звітного року заявниками-юридичними особами подано понад 6,8 тис. заявок на винаходи і корисні моделі, це на 8,2 % менше порівняно з 2018 роком. Активність фізичних осіб зменшилася на 0,7 %.

Питома вага заявок на винаходи була вищою серед заявників-фізичних осіб, як і в попередні роки, та становила 25,5 %, тоді як для юридичних осіб цей показник склав 17,2 % національних заявників-юридичних осіб були організації, які працюють у галузі «Освіта» і «Наукові дослідження та розробки» (90,1 % заявок). Так, закладами освіти подано 4 623 заявки на винаходи і корисні моделі, науковими організаціями - 1 540 заявок, і лише 680 заявок припадає на інші галузі (табл. 11, додатки 18, 19, 20).

Найбільш активними у 2019 році були організації, підпорядковані Міністерству освіти і науки України (МОН України), Міністерству охорони здоров’я України (МОЗ України), Національній академії наук України (НАН України), Національній академії медичних наук України, Національній академії аграрних наук України.

Заявниками МОН протягом аналізованого періоду подано 3 225 заявок (47,1 % від загальної кількості заявок, поданих юридичними особами); МОЗ України - 1 647 (24,1 %); НАН України - 635 (9,3 %); Національної академії медичних наук України - 257 (3,8 %); Національної академії аграрних наук України - 163 заявки (2,4 %) (додаток 21).

На рис. 37 представлені десять вищих навчальних закладів, підпорядкованих МОН України, з найбільшою кількістю заявок на винаходи і корисні моделі.

Промислова власність у цифрах за 2019 рік: ЗВО з найвищою винахідницькою активністю


На рис. 38 представлені десять вищих навчальних закладів, підпорядкованих МОЗ України, з найбільшою кількістю заявок на винаходи і корисні моделі.

Промислова власність у цифрах за 2019 рік: ЗВО з найвищою винахідницькою активністю...Винахідницька активність у промисловості залишається низькою, промисловими підприємствами подано 217 заявок на винаходи і корисні моделі (проти 278 заявок у попередньому році), що становить 3,2 % від їх частки в загальній кількості поданих заявок. Найбільш активними в поданні заявок у промисловості були підприємства з виробництва машин і устаткування (78 заявок); виробництва комп’ютерів та підприємства добувної промисловості (по 20 заявок); металургійного виробництва та автотранспортних засобів (по 16 заявок), виробництва харчових продуктів та гумових і пластмасових виробів (по 15 заявок).

Аналіз винахідницької активності в регіональному розрізі свідчить, що найбільше заявок подається заявниками м. Київ (2 827 заявок) і Харківської області (1 609). Високою активністю відрізняються також Вінницька (888 заявок), Дніпропетровська (869), Одеська (479), Львівська (435), Тернопільська (372) області. Загалом заявниками цих регіонів протягом 2019 року подано майже 72 % від загальної їх кількості...

Промислова власність у цифрах за 2019 рік: ЗВО з найвищою винахідницькою активністю


Промислова власність у цифрах за 2019 рік: ЗВО з найвищою винахідницькою активністю
Промислова власність у цифрах за 2019 рік: ЗВО з найвищою винахідницькою активністю


..."

(Додатково по темі: Кількість патентів отриманих ЗВО України в 2019 році,
Інформація для нового рейтингу ВНЗ "Топ-200 Україна" >>>)
Завантажити документ "ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ У ЦИФРАХ ЗА 2019 РІК":
(повна версія)
promvlasnist-2019.pdf (12.29 Мбайт)

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів