Держаудитслужба України: Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності Центру тестування МОЗ « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
Лист адміністратору
: пошук :
 
: голосування :
Чи є у відкритому доступі актуальні статистичні дані про вищі навчальні заклади
Так
Ні


: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Держаудитслужба України: Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності Центру тестування МОЗ
30-11-2018

Аудиторський звіт за результатами державного фінансового аудиту діяльності державної організації «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України” за період з 01.01.2015 по 01.07.2018До Вашої уваги пропонуємо частину Звіту:


"...
III. Висновки


Аналіз фінансово-господарської діяльності Центру тестування засвідчив, що упродовж 2015-2017 років простежується зниження загальної та абсолютної ліквідності та навпаки збільшення рентабельності діяльності, активів та власного капіталу Центру тестування.

Однак попри свій неприбутковий статус, Центр за результатами діяльності 2015 року був збитковим, а у 2016-2017 роках отримав прибутки, що свідчить про наявні недоліки в плануванні доходів та здійсненні витрат.

Загальний аналіз діяльності Центру тестування за фінансовими коефіцієнтами за 2015 рік показав незадовільний рівень ефективності управління, а за 2016-2017 роки оцінка ефективності управління є задовільною. Проведена оцінка результатів фінансово-господарської діяльності Центру за Методичними рекомендаціями № 253 засвідчила, що у 2015 році його діяльність була неефективною, а у 2016-2017 роках - задовільною.

При цьому стан зовнішнього та внутрішнього контролю за діяльністю Центру отримав незадовільну оцінку.

Під час проведення аудиту досліджено низку факторів (ризиків), які впливають на фінансово-господарську діяльність Центру, за результатами перевірки яких зроблено висновки.

З огляду на істотність впливу на фінансово-господарську діяльність Центру висновки за результатами дослідження згруповані за двома напрямами, а саме: зовнішні та внутрішні фактори (ризики).

Зовнішні фактори (ризики)

1. Нездійснення МОЗ заходів контролю за діяльністю Центру тестування, визначених Положенням про МОЗ та Статутами Центру, щодо затвердження штатних розписів, контролю за виконанням керівником умов контракту та використанням державного майна свідчить про фактичну відсутність зовнішнього контролю, що призводить до здійснення Центром тестування неконтрольованих витрат та негативно впливає на вартість послуг, яка компенсується державними навчальними закладами за рахунок бюджетних коштів.

2. Відсутність нормативно-правового регулювання щодо порядку визначення вартості послуг з проведення ліцензійних інтегрованих іспитів та контролю збоку МОЗ зумовили необхідність використання Центром тестування власних методик, що містять ряд недоліків, які не враховують реальні умови діяльності Центру, що призводить до недостовірного планування доходів та витрат і необгрунтованого визначення вартості послуг.

3. Проведення ліцензійних інтегрованих іспитів в паперовій формі та опрацювання їх результатів, яке полягає в скануванні заповнених студентами бланків відповідей для подальшої їх обробки в електронному вигляді, потребує значних фінансових та людських ресурсів і вжиття значної кількості заходів для уникнення ризиків щодо недостовірної оцінки результатів іспитів

Внутрішні фактори (ризики)

1. Неврахування у Методиках планування Центру ряду зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на обсяг доходів і витрат, внесення до калькуляцій вартості послуг недостовірних даних щодо фактично здійснених витрат, зумовлює недостовірне визначення вартості послуг із проведення ліцензійних інтегрованих іспитів. Крім цього, проведення ліцензійних інтегрованих іспитів у НМУ на безоплатній основі зумовило покриття загальновиробничих витрат Центру іншими навчальними закладами, а відшкодування прямих витрат, пов’язаних із проведенням іспитів у цьому навчальному закладі на суму 824 314,40 грн, взагалі не проводилося.

2. Незабезпечення Центром тестування контролю за зберіганням використаних буклетів, які обліковуються на балансі Центру, використанням екзаменаційних буклетів; залучення у 2015 році до пакування тестових завдань і проведення ліцензійних інтегрованих іспитів у навчальних закладах окремих працівників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; відсутність в угодах, укладених із залученими окремими фізичними особами (крім прокторів), вимог щодо нерозголошення конфіденційної інформації створює ризик щодо її розголошення третім особам.

3. Недотриманім норм законодавства та неналежний внутрішній контроль, призвели до здійснення Центром тестування зайвих витрат на оплату праці на загальну суму 687 021,25 гривні.

4. Прийняття керівником Центру тестування неефективних управлінських рішень щодо залучення сторонніх осіб для виконання робіт, які передбачені посадовими інструкціями штатних працівників, призвело до здійснення Центром додаткових витрат на оплату праці на загальну суму 266 390,00 гривні.

5. Відсутність документів, які підтверджують наявність освіти та досвіду роботи у окремих осіб, залучених за угодами цивільно-правового характеру, ставить під сумнів їх кваліфікацію щодо якісного виконання роботи.

6. Неефективні управлінські рішення під час організації та проведення 12 травня 2017 року міжнародного порівняльного іспиту ІБОМ не забезпечили відшкодування понесених витрат Центром тестування на проведення зазначеного іспиту на загальну суму 154 175,42 гривні.
7. Відсутність в Центрі тестування внутрішнього контролю за правильністю формування вартості послуг, зумовила необгрунтоване завищення фактичної вартості послуг із проведення у 2017 році міжнародних іспитів на загальну суму 199 439,22 гривні.

8. Відсутність внутрішнього контролю за виконанням умов договорів в частині правильності визначення фактичних обсягів наданих послуг та відсутність взаємодії між підрозділами Центру тестування призвели до недоотримання Центром надходжень на загальну суму 544 037,16 гривні.

9. Неефективність прийнятих управлінських рішень в частині друку екзаменаційних буклетів в обсягах, які перевищують фактичну потребу, та відсутність порядку визначення обсягів для їх друку призвели до додаткових (зайвих) витрат на загальну суму 144 101,65 грн, та як наслідок збільшення вартості наданих послуг у наступних роках.

10. Непроведення своєчасної претензійно-позовної роботи по стягненню дебіторської заборгованості, яка виникла в 2013-2014 роках за навчальними закладами, які були розміщені на Непідконтрольній території та безпідставне списання дебіторської заборгованості тимчасово переміщених навчальних закладів призвело до втрати активів Центру на загальну суму 324 213,00 гривні.

11. Незабезпечення контролю за прийманням виконаних ремонтних робіт, зокрема в частині залучення Центром осіб, які мають досвід роботи у сфері будівництва призвело до неправильного визначення вартості робіт та оплати завищених обсягів виконаних робіт, що зумовило додаткові (зайві) витрати на суму 16 528,66 гривні.

12. Незабезпечення керівником необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку та відсутність належного контролю за збереженням і використанням матеріальних цінностей призвели до втрати активів Центру. Зокрема, невідповідність положень про облікову політику нормам законодавства, відсутність графіку документообороту та невизначення переліку матеріально-відповідальних осіб зумовили недостачу запасів на суму 375,11 грн та лишки на суму 795,00 гривні..."Завантажити ЗВІТ:

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів