Кількість патентів, отриманих ВНЗ України у 2017 році - інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна" « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Кількість патентів, отриманих ВНЗ України у 2017 році - інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна"
24-01-2018

Відображення інформації в таблиці можна перегрупувати
оберіть у першому віконці фільтру категорію (наприклад - назва ВНЗ), а в другому віконці введіть назву (наприклад - медичний університет) та натисніть ENTER (ввід)

Записи - із

First PageFirst PageFirst PageLast Page

№ п/п

Назва ВНЗ

Винаходи

Корисні моделі

Промислові зразки

1Академія адвокатури України000
2Академія праці, соціальних відносин і туризму000
3Бердянський державний педагогічний університет030
4Бердянський університет менеджменту і бізнесу000
5Білоцерківський національний аграрний університет000
6Буковинський державний медичний університет11460
7Буковинський університет000
8Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»000
9Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського000
10Вінницький національний аграрний університет0240
11Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова11370
12Вінницький національний технічний університет01340
13Вінницький фінансово-економічний університет000
14Волинський інститут економіки та менеджменту 000
15Галицька Академія000
16Глухівський національний педагогічний університет імені  Олександра Довженка000
17Державний університет інфраструктури та технологій010
18Державний університет телекомунікацій030
19Дніпровський державний технічний університет280
20Дніпропетровська медична академія2120
21Дніпропетровський гуманітарний університет000
22Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет040
23Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ020
24Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна3470
25Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара4220
26Донбаська державна машинобудівна академія1760
27Донбаська національна академія будівництва і архітектури090
28Донбаський державний педагогічний університет000
29Донбаський державний технічний університет020
30Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф'єва000
31Донецький державний університет управління000
32Донецький національний медичний університет080
33Донецький національний технічний університет000
34Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського000
35Донецький національний університет імені Василя Стуса040
36Донецький юридичний інститут МВС України000
37Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка000
38Європейський університет000
39Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова 000
40Житомирський державний технологічний університет110
41Житомирський державний університет імені Івана Франка000
42Житомирський національний агроекологічний університет000
43Закарпатська академія мистецтв000
44Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ000
45Запорізька державна інженерна академія080
46Запорізький державний медичний університет6380
47Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій000
48Запорізький національний технічний університет2150
49Запорізький національний університет540
50Івано-Франківський національний медичний університет1120
51Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу8190
52Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького000
53Ізмаїльський державний гуманітарний університет000
54Інститут підприємництва "Стратегія"000
55Кам'янець-Подільський національний університет000
56Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука000
57Київський економічний інститут менеджменту000
58Київський інститут бізнесу та технологій000
59Київський медичний університет УАНМ000
60Київський міжнародний університет000
61Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана000
62Київський національний лінгвістичний університет000
63Київський національний торговельно-економічний університет0210
64Київський національний університет будівництва і архітектури080
65Київський національний університет імені Тараса Шевченка14140
66Київський національний університет культури і мистецтв000
67Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого000
68Київський національний університет технологій та дизайну21021
69Київський славістичний університет000
70Київський університет імені Бориса Грінченка000
71Київський університет культури000
72Київський університет права Національної академії наук України000
73Київський університет ринкових відносин000
74Київський університет туризму, економіки і права000
75Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка000
76Центральноукраїнський національний технічний університет1490
77Класичний приватний університет000
78Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка000
79Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського0360
80Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління000
81Криворізький державний педагогічний університет000
82Криворізький національний університет1480
83Луганська державна академія культури і мистецтв000
84Луганський державний медичний університет120
85Луганський національний аграрний університет040
86Луганський національний університет імені Тараса Шевченка020
87Луцький національний технічний університет2290
88Львівська національна академія мистецтв000
89Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка000
90Львівський державний університет безпеки життєдіяльності200
91Львівський державний університет внутрішніх справ000
92Львівський державний університет фізичної культури000
93Львівський інститут економіки і туризму000
94Львівський інститут менеджменту (ЗАТ)000
95Львівський національний аграрний університет0250
96Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького5930
97Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького0340
98Львівський національний університет імені Івана Франка0280
99Львівський торговельно-економічний університет000
100Маріупольський державний університет000
101Мелітопольський державний педагогічний університет010
102Миколаївський національний аграрний університет000
103Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського000
104Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука000
105Міжнародний науково-технічний університет000
106Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"000
107Міжнародний університет бізнесу і права000
108Міжнародний університет фінансів000
109Міжрегіональна Академія управління персоналом000
110Мукачівський державний університет010
111Національна академія внутрішніх справ112
112Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького000
113Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв000
114Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури000
115Національна академія Служби безпеки України000
116Національна академія статистики, обліку та аудиту000
117Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного0100
118Національна академія управління000
119Національна металургійна академія України14170
120Національна музична академія України імені П.І. Чайковського000
121Національний авіаційний університет0450
122Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"41640
123Національний гірничий університет17290
124Національний лісотехнічний університет України160
125Національний медичний університет імені О.О. Богомольця1370
126Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова020
127Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"16610
128Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського"51090
129Національний транспортний університет380
130Національний університет "Києво-Могилянська академія"010
131Національний університет "Львівська політехніка"12440
132Національний університет "Одеська  морська академія"000
133Національний університет "Одеська юридична академія"000
134Національний університет "Острозька академія"000
135Національний університет біоресурсів і природокористування України471620
136Національний університет водного господарства та природокористування1750
137Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова6300
138Національний університет оборони України імені Івана Черняховського020
139Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)000
140Національний університет харчових технологій842510
141Національний університет цивільного захисту України2380
142Національний фармацевтичний університет7430
143Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого000
144Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя170
145Одеська державна академія будівництва та архітектури000
146Одеська державна академія технічного регулювання та якості000
147Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова160
148Одеська національна академія харчових технологій12840
149Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової000
150Одеський державний аграрний університет010
151Одеський державний екологічний університет000
152Одеський державний університет внутрішніх справ000
153Одеський інститут підприємництва та права000
154Одеський національний економічний університет000
155Одеський національний медичний університет16490
156Одеський національний морський університет100
157Одеський національний політехнічний університет1590
158Одеський національний університет імені І.І. Мечникова380
159Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди000
160Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського000
161Подільський державний аграрно-технічний університет020
162Полтавська державна аграрна академія0140
163Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка010
164Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка1130
165Полтавський університет економіки і торгівлі0230
166Приазовський державний технічний університет17470
167Придніпровська державна академія будівництва та архітектури0480
168Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту000
169Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника310
170Рівненський державний гуманітарний університет000
171Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка030
172Сумський державний університет1700
173Сумський національний аграрний університет0280
174Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки0140
175Східноєвропейський університет економіки і менеджменту000
176Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля1440
177Таврійський державний агротехнологічний університет0990
178Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського000
179Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського01380
180Тернопільський національний економічний університет000
181Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка040
182Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя2470
183Ужгородський національний університет8380
184Українська академія друкарства11110
185Українська військово-медична академія000
186Українська інженерно-педагогічна академія0710
187Українська медична стоматологічна академія0770
188Український гуманітарний інститут000
189Український державний університет залізничного транспорту890
190Український державний хіміко-технологічний університет14140
191Український католицький університет001
192Українсько-американський гуманітарний інститут "Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні"000
193Українсько-Польський ВНЗ "Центрально-Європейський університет"000
194Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини050
195Уманський національний університет садівництва1440
196Університет банківської справи НБУ000
197Університет державної фіскальної служби України000
198Університет економіки та права "КРОК"000
199Університет імені Альфреда Нобеля000
200Університет менеджменту освіти000
201Університет митної справи та фінансів000
202Університет сучасних знань000
203Харківська гуманітарно-педагогічна академія000
204Харківська державна академія дизайну і мистецтв000
205Харківська державна академія культури000
206Харківська державна академія фізичної культури000
207Харківська державна зооветеринарна академія050
208Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"000
209Харківський державний університет харчування та торгівлі7420
210Харківський економіко-правовий університет000
211Харківський національний  університет Повітряних Сил мені Івана Кожедуба0460
212Харківський національний автомобільно-дорожній університет7610
213Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва000
214Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця000
215Харківський національний медичний університет18810
216Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди000
217Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка090
218Харківський національний університет будівництва та архітектури230
219Харківський національний університет внутрішніх справ000
220Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна0300
221Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського000
222Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова000
223Харківський національний університет радіоелектроніки4180
224Харківський соціально-економічний інститут000
225Херсонська державна морська академія2400
226Херсонський державний аграрний університет000
227Херсонський державний університет020
228Херсонський економічно-правовий інститут000
229Херсонський національний технічний університет1210
230Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія000
231Хмельницький економічний університет000
232Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут000
233Хмельницький національний університет1360
234Хмельницький університет управління та права000
235Черкаський державний технологічний університет070
236Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького000
237Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича0360
238Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка0110
239Чернігівський національний технологічний університет080
240Чорноморський національний університет імені Петра Могили060
Записів на сторінці
Сторінка із
Скориставшись нашою Інструкцією щодо пошуку даних кількості патентів, отриманих ВНЗ України Ви можете самостійно переглянути кількісні показники, тематику патентів і термін їх дії.

Додатково:


ВНЗ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ АСОЦІАЦІЯХ УНІВЕРСИТЕТІВ У 2017 РОЦІ - ІНФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ РЕЙТИНГУ "ТОП 200 УКРАЇНА"

МОН ТА «THOMSON REUTERS» НАГОРОДИЛИ НАЙВПЛИВОВІШИХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ

79 наукових проектів молодих вчених отримають підтримку держави

Про призначення іменних стипендій Верховної ради України студентам вищих навчальних закладів на 2016/17 навчальний рік

МОН: ПРО ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ПРИРОДНИЧИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ НАУК У 2015/2016 НАЧАЛЬНОМУ РОЦІ

МОН: ПРО ПІДСУМКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2015/2016 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ВНЗ України в міжнародних асоціаціях університетів у 2016 році

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів