Президент України: Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ВНЗ України
Світові рейтинги ВНЗ
Інформація
Партнери
ТОП-10 ВНЗ України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
Лист адміністратору
: пошук :
 
: голосування :
Чи є у відкритому доступі актуальні статистичні дані про вищі навчальні заклади
Так
Ні


: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Президент України: Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року
18-04-2017

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №101/2017
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року


На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2016 року:

– за роботу «Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами»:

КIСЕЛЬОВІЙ Олені Михайлівні – члену-кореспондентові Національної академії наук України, деканові Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

СТЕЦЮКУ Петру Івановичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

СЕМЕНОВІЙ Наталії Володимирівні – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

КУЛЯСУ Анатолію Івановичу – кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ЛЕБЄДЄВІЙ Тетяні Тарасівні – кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

БІДЮКУ Петру Івановичу – докторові технічних наук, професорові Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

КРАКУ Юрію Васильовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу «Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок»:

ДАНЕВИЧУ Федору Анатолійовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту ядерних досліджень НАН України

ТРЕТЯКУ Володимиру Іллічу – кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту ядерних досліджень НАН України

КОБИЧЕВУ Владиславу Валерійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту ядерних досліджень НАН України

КОВТУНУ Геннадію Прокоповичу – докторові фізико-математичних наук, начальникові лабораторії Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

ЩЕРБАНЮ Олексію Петровичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України

ТУПІЦИНІЙ Ірині Аркадіївні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ЗДЕСЕНКУ Юрію Георгійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України (посмертно)

НАГОРНІЙ Людмилі Лаврентіївні – кандидатові хімічних наук (посмертно);

– за роботу «Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму»:

БЕРЕЖНІЙ Нінель Михайлівні – докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України

КОНОВАЛЕНКУ Володимиру Федоровичу – докторові медичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України

ДІДЕНКУ Геннадію Васильовичу – кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України

БАЗАСЮ Володимиру Миколайовичу – кандидатові медичних наук, науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України

КОЛЕСНІК Олені Олександрівні – докторові медичних наук, директорові Національного інституту раку

ХРАНОВСЬКІЙ Наталі Миколаївні – кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Національного інституту раку

ПОТЕБНІ Григорію Платоновичу – докторові медичних наук, пенсіонерові

ЛІСОВЕНКО Галині Степанівні – кандидатові біологічних наук, пенсіонерові;

– за «Енциклопедію історії України» (у 10 томах):

БОРЯКУ Геннадію Володимировичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту історії України НАН України

ВІДНЯНСЬКОМУ Степану Васильовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту історії України НАН України

РУБЛЬОВУ Олександру Сергійовичу – докторові історичних наук, вченому секретареві Інституту історії України НАН України

ВЕРСТЮКУ Владиславу Федоровичу – докторові історичних наук, завідувачеві відділу Інституту історії України НАН України

ЛИСЕНКУ Олександру Євгеновичу – докторові історичних наук, завідувачеві відділу Інституту історії України НАН України

ГУРЖІЮ Олександру Івановичу – докторові історичних наук, головному науковому співробітникові Інституту історії України НАН України

ЮРКОВІЙ Оксані Віталіївні – кандидатові історичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту історії України НАН України

ЗАШКІЛЬНЯКУ Леоніду Опанасовичу – докторові історичних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка;

– за роботу «Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки»:

МАЛЯРОВУ Сергію Прокоповичу – кандидатові технічних наук, голові правління публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Київський завод автоматики імені Г.І.Петровського»

ЦІРУКУ Віктору Григоровичу – кандидатові технічних наук, першому заступникові голови правління – головному інженерові публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Київський завод автоматики імені Г.І.Петровського»

КЛИМЕНКУ Олексію Івановичу – заступникові начальника спеціального конструкторського бюро публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Київський завод автоматики імені Г.І.Петровського»

ІЛЬЧЕНКУ Миколі Васильовичу – провідному інженеру-конструкторові публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Київський завод автоматики імені Г.І.Петровського»

ПОНОМАРЕНКУ Анатолію Івановичу – консультантові публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Київський завод автоматики імені Г.І.Петровського»

БЕЗВЕСІЛЬНІЙ Олені Миколаївні – докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ТАЛАНЧУКУ Петру Михайловичу – докторові технічних наук, президентові вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

– за роботу «Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем»:


КАТРИЧУ Віктору Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, першому проректорові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

ГОРОБЦЮ Миколі Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

НЕСТЕРЕНКУ Михайлу Васильовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

БЕРДНИКУ Сергію Леонідовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

ДУМІНУ Олександру Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

ПОЧАНІНУ Геннадію Петровичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України

ДРОБАХІНУ Олегу Олеговичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ПЄНКІНУ Юрію Михайловичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Національного фармацевтичного університету;

– за роботу «Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення»:

ГАЛУНОВУ Миколі Захаровичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ЖМУРІНУ Петру Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

АДАДУРОВУ Олександру Федоровичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

БЕДРИК Олександрі Іванівні – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ЛЕБЕДЄВУ Валентину Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

– за роботу «Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування»:

ЛОБОДІ Петру Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, деканові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ТІТОВУ Вячеславу Андрійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПАНАРІНУ Валентину Євгеновичу – докторові технічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

ЧЕРЕПОВІЙ Тетяні Степанівні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України

КІНДРАЧУКУ Мирославу Васильовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного авіаційного університету

ІВЩЕНКУ Леоніду Йосиповичу – докторові технічних наук, професорові Запорізького національного технічного університету

МЕРКУЛОВУ Вячеславу Михайловичу – кандидатові технічних наук, першому заступникові директора, головному конструкторові тематичного напрямку державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г.Івченка

КОЦЮБІ Віктору Юрійовичу – заступникові технічного директора публічного акціонерного товариства «Мотор Січ»;

– за роботу «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи»:

СОРОКІНУ Віктору Михайловичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

РИБАЛОЧЦІ Андрію Володимировичу – кандидатові технічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

КОРНАЗІ Василю Ігоровичу – науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

ГОТРІ Зенону Юрійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету «Львівська політехніка»

МАРТІРОСОВІЙ Віолетті Генріхівні – кандидатові медичних наук, провідному науковому співробітникові державної установи «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України»

НІКІТСЬКОМУ Геннадію Ігоровичу – президентові товариства з обмеженою відповідальністю «Світлодіодні технології Україна»

ПАСТУХУ Ігорю Івановичу – генеральному конструкторові – раднику генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Екта-Пром»

ЩИРЕНКУ Василю Васильовичу – генеральному директору товариства з обмеженою відповідальністю «ОСП Корпорація Ватра»;

– за роботу «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему»:

ТУРОВУ Володимиру Всеволодовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка НАН України

МОРОЗУ Василю Максимовичу – докторові медичних наук, ректорові Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова

БОНДАРЮ Сергію Анатолійовичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова

ПИПІ Ларисі Володимирівні – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова

ЛУЦЮКУ Миколі Борисовичу – докторові медичних наук, професорові Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова

БОНДАРЧУКУ Олегу Івановичу – кандидатові медичних наук, доцентові Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова

ВІЛЬЦАНЮКУ Олександру Афанасійовичу – кандидатові медичних наук, доцентові Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова

ШТАТЬКО Олені Іванівні – кандидатові медичних наук, доцентові Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова;

– за роботу «Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби»:

БАЩЕНКУ Михайлу Івановичу – докторові сільськогосподарських наук, віце-президентові Національної академії аграрних наук України

МАНДИГРІ Миколі Станіславовичу – докторові ветеринарних наук, академікові-секретарю відділення ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України

БУСОЛУ Володимиру Олександровичу – докторові ветеринарних наук, головному науковому співробітнику Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України

КОВАЛЕНКО Ларисі Володимирівні – кандидатові біологічних наук, вченому секретареві Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України

ГОРБАТЕНКУ Станіславу Кіндратовичу – кандидатові ветеринарних наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України

ЯРЧУКУ Броніславу Мироновичу – кандидатові ветеринарних наук, професорові Білоцерківського національного аграрного університету

ШВАЮНУ Івану Васильовичу – кандидатові ветеринарних наук, старшому науковому співробітникові Білоцерківського національного аграрного університету

ДОСТОЄВСЬКОМУ Павлу Петровичу – кандидатові ветеринарних наук, заступникові генерального директора Української виробничо-комерційної корпорації по зоотехнічному та ветеринарному постачанню «Укрзооветпромпостач»;

– за роботу «Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління»:

БЛЮССУ Борису Олександровичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України

ШЕВЧЕНКУ Володимиру Георгійовичу – докторові технічних наук, вченому секретареві Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України

БОНДАРЕНКУ Герману Андрійовичу – кандидатові технічних наук, професорові Сумського державного університету
ЛЯХУ Михайлу Михайловичу – кандидатові технічних наук, професорові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

КИРИКУ Григорію Васильовичу – докторові технічних наук, президентові концерну «НІКМАС»

ЖАРКОВУ Павлу Євгеновичу – кандидатові технічних наук, голові наглядової ради публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш»;

– за підручник «Фармакологія». – Вінниця: Нова книга, 2011. – 432с.:іл.:

БОБИРЬОВУ Віктору Миколайовичу – докторові медичних наук, першому проректорові вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»

РЯБУШКУ Миколі Миколайовичу – кандидатові медичних наук, деканові вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»

ОСТРОВСЬКІЙ Галині Юріївні – кандидатові медичних наук, доцентові вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»

ПЕТРОВІЙ Тамарі Аркадіївні – кандидатові медичних наук, доцентові вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»

КРЕСЮНУ Валентину Йосиповичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Одеського національного медичного університету

ГОДОВАН Владлені Володимирівні – докторові медичних наук, професорові Одеського національного медичного університету

КАВІ Тетяні Володимирівні – кандидатові медичних наук, доцентові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

КАЗАК Лідії Іванівні – докторові медичних наук, пенсіонерові.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2016 рік двісті п’ятдесят тисяч гривень кожна.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
7 квітня 2017 року


: анонси :
: акценти :
ЗАЯВА НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ: РЕКТОР НМУ АМОСОВА ПОДАСТЬ ЗАЯВУ В НАБУ ЧЕРЕЗ ПІДОЗРИ В ЗЛОВЖИВАННЯХ У МОЗ
Опубліковано новий рейтинг Webometrics (January 2018 Edition 2018.1.0)
World Universities Web Ranking 2018 - рейтинг університетів за популярністю у Інтернеті
Кількість патентів, отриманих ВНЗ України у 2017 році - ІНФОРМАЦІЯ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ РЕЙТИНГУ "ТОП 200 УКРАЇНА"
ВНЗ України в міжнародних асоціаціях університетів у 2017 році - інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна"
Катерина Амосова: Як навчають компетентних лікарів в Україні
Щорічний обсяг недофінансування державою освіти протягом останніх 5 років складає близько 15-20 % від потреби
ІНФОРМАЦІЮ ПРО 10 КРАЩИХ ВНЗ В РЕЙТИНГУ «ТОП-200 УКРАЇНА 2017» ПРЕДСТАВЛЕНО НА САЙТІ IREG OBSERVATORY
Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
Вища освіта України
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів