Кількість патентів, отриманих ВНЗ України у 2015 році « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Кількість патентів, отриманих ВНЗ України у 2015 році
3-03-2016

Кількість патентів, отриманих ВНЗ України, у 2015 році.

Дані для проекту з визначення рейтингів університетів - "Топ 200 Україна" у 2016 році


Таблиця отриманих результатів:N п/пНазва ВНЗВинаходиКорисні моделіПромислові зразки
1Академія адвокатури України000
2Академія економіки000
3Академія муніципального управління000
4Академія праці, соціальних відносин і туризму000
5Бердянський державний педагогічний університет000
6Бердянський університет менеджменту і бізнесу000
7Білоцерківський національний аграрний університет000
8Буковинський державний медичний університет2670
9Буковинський державний фінансово-економічний університет040
10Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського000
11Вінницький національний аграрний університет390
12Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова10710
13Вінницький національний технічний університет11260
14Вінницький фінансово-економічний університет000
15Волинський інститут економіки та менеджменту 000
16Глухівський національний педагогічний університет000
17Державний економіко-технологічний університет транспорту040
18Державний університет телекомунікацій000
19Дніпродзержинський державний технічний університет2110
20Дніпропетровська державна медична академія1140
21Дніпропетровська державна фінансова академія000
22Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет020
23Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту000
24Дніпропетровський національний університет5150
25Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна3340
26Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля000
27Донбаська державна машинобудівна академія0280
28Донбаська національна академія будівництва і архітектури000
29Донбаський державний технічний університет070
30Донбаський державний педагогічний університет 000
31Донецька академія автомобiльного транспорту000
32Донецька державна музична академія ім. С.С. Прокоф'єва000
33Донецький державний університет управління000
34Донецький інститут туристичного бізнесу000
35Донецький національний медичний університет ім. М. Горького600
36Донецький національний технічний університет840
37Донецький національний університет030
38Донецький національний університет економіки і торгівлі імені МихайлаТуган-Барановського030
39Донецький університет економіки та права000
40Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка000
41Житомирський державний технологічний університет1010
42Житомирський державний університет імені Івана Франка000
43Житомирський національний агроекологічний університет020
44Запорізька державна інженерна академія090
45Запорізький державний медичний університет11560
46Запорізький національний технічний університет170
47Запорізький національний університет650
48Івано-франківський національний медичний університет2160
49Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу4170
50Ізмаїльський державний гуманітарний університет000
51Кам'янець-Подільський національний університет000
52Київська гуманітарна академія000
53Київський економічний інститут менеджменту000
54Київський медичний університет УАНМ000
55Київський міжнародний університет000
56Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана000
57Київський національний лінгвістичний університет000
58Київський національний торговельно-економічний університет160
59Київський національний університет будівництва і архітектури0260
60Київський національний університет імені Тараса Шевченка960
61Київський національний університет культури і мистецтв000
62Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого000
63Київський національний університет технологій та дизайну01150
64Київський славістичний університет000
65Київський університет імені Бориса Грінченка000
66Київський університет права Національної академії наук України000
67Київський університет ринкових відносин000
68Київський університет туризму, економіки і права000
69Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка000
70Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки000
71Кіровоградський національний технічний університет2170
72Класичний приватний університет000
73Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім.Тараса Шевченка000
74Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського0370
75Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління000
76Криворізький національний університет0380
77Луганський державний медичний університет000
78Луганський національний аграрний університет000
79Луганський національний університет імені Тараса Шевченка000
80Луцький національний технічний університет2260
81Львівська державна фінансова академія000
82Львівська комерційна академія010
83Львівська національна академія мистецтв000
84Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка000
85Львівський державний університет фізичної культури010
86Львівський інститут менеджменту000
87Львівський національний аграрний університет0130
88Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького2610
89Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького0280
90Львівський національний університет імені Івана Франка4280
91Маріупольський державний університет000
92Мелітопольський державний педагогічний університет040
93Миколаївський національний аграрний університет000
94Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського000
95Міжнародний науково-технічний університет000
96Міжнародний Соломонів університет000
97Міжнародний університет бізнесу і права000
98Міжнародний університет фінансів000
99Національна академія державного управління при Президентові України000
100Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв000
101Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури000
102Національна академія статистики, обліку та аудиту000
103Національна академія управління000
104Національна металургійна академія України13190
105Національна музична академія України імені П.І. Чайковського000
106Національний авіаційний університет212110
107Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"161310
108Національний гірничий університет35270
109Національний лісотехнічний університет України190
110Національний медичний університет імені О.О. Богомольця01540
111Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова000
112Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"9780
113Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"82160
114Національний транспортний університет6120
115Національний університет "Києво-Могилянська академія"020
116Національний університет "Львівська політехніка"30560
117Національний університет "Одеська юридична академія"000
118Національний університет "Острозька академія"000
119Національний університет біоресурсів і природокористування України511660
120Національний університет водного господарства та природокористування0570
121Національний університет державної податкової служби України000
122Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова11430
123Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)020
124Національний університет харчових технологій1512440
125Національний університет цивільного захисту України2150
126Національний фармацевтичний університет8380
127Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого000
128Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя220
129Одеська державна академія будівництва та архітектури100
130Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова0110
131Одеська національна академія харчових технологій17870
132Одеська національна морська академія140
133Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової000
134Одеський державний аграрний університет000
135Одеський державний екологічний університет000
136Одеський національний економічний університет000
137Одеський національний медичний університет28490
138Одеський національний морський університет110
139Одеський національний політехнічний університет7120
140Одеський національний університет імені І.І. Мечникова3190
141Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди000
142Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського000
143Подільський державний аграрно-технічний університет130
144Полтавська державна аграрна академія000
145Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка000
146Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка1230
147Полтавський університет економіки і торгівлі3200
148Приазовський державний технічний університет24240
149Придніпровська державна академія будівництва та архітектури0190
150Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника3120
151Рівненський державний гуманітарний університет000
152Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка000
153Сумський державний університет6410
154Сумський національний аграрний університет0190
155Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки000
156Східноєвропейський університет економіки і менеджменту000
157Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля11590
158Таврійський державний агротехнологічний університет1860
159Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського1440
160Тернопільський комерційний інститут000
161Тернопільський національний економічний університет100
162Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка010
163Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя1110
164Ужгородський національний університет16310
165Українська академія банківської справи Національного банку України000
166Українська академія бізнесу та підприємництва000
167Українська академія друкарства18160
168Український державний університет залізничного транспорту 680
169Українська інженерно-педагогічна академія1410
170Українська медична стоматологічна академія0540
171Український державний хіміко-технологічний університет24130
172Український інститут лінгвістики і менеджменту000
173Українсько-Американський гуманітарний інститут "Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні"000
174Уманський державний педагогічний університет050
175Уманський національний університет садівництва0100
176Університет банківської справи НБУ000
177Університет економіки і підприємництва000
178Університет економіки та права "КРОК"000
179Харківська державна академія дизайну і мистецтв000
180Харківська державна академія культури000
181Харківська державна академія фізичної культури000
182Харківська державна зооветеринарна академія020
183Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"000
184Харківський державний університет харчування та торгівлі4350
185Харківський національний автомобільно-дорожній університет6370
186Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва000
187Харківський національний економічний університет000
188Харківський національний медичний університет13610
189Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди000
190Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка040
191Харківський національний університет будівництва та архітектури410
192Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна320
193Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського000
194Харківський національний університет міського господарства3130
195Харківський національний університет радіоелектроніки11240
196Харківський соціально-економічний інститут000
197Херсонський державний аграрний університет000
198Херсонський державний університет050
199Херсонський економічно-правовий інститут000
200Херсонський національний технічний університет3110
201Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія000
202Хмельницький економічний університет000
203Хмельницький національний університет0180
204Хмельницький університет управління та права000
205Черкаський державний технологічний університет030
206Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького100
207Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича080
208Чернігівський національний  технологічний університет170
209Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка000
210Чорноморський державний університет імені Петра Могили.2290


Скориставшись нашою Інструкцією щодо пошуку даних кількості патентів, отриманих ВНЗ України Ви можете самостійно переглянути кількісні показники, тематику патентів і термін їх дії.Довідка:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


м. Київ
"07" червня 2000р. № 175Про створення державного підприємства
"Український Інститут промислової власності"На виконання Указу Президента України від 15 грудня 1999 p. № 1573/99 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 p. № 601 "Про утворення Державного Департаменту інтелектуальної власності у складі Міністерства освіти і науки України"

НАКАЗУЮ

1. Створити державне підприємство "Український інститут промислової власності" на базі Державного патентного відомства України та державного підприємства "Інститут промислової власності", що ліквідуються, включити його до сфери управління Державного департаменту інтелектуальної власності та розмістити (на умовах оренди) за адресою: м Київ, вул Сім'ї Хохлових, 15.

2. Призначити Новікова C.I. директором державного підприємства "Український інститут промислової власності", якому в місячний термін розробити і затвердити статут державного підприємства "Український інститут промислової власності" та вирішити питання його державної реєстрації згідно з чинним законодавством.

3. Голові Державного департаменту інтелектуальної власності Паладію М.В в місячний термін: - вирішити питання щодо матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності державного підприємства "Український Інститут промислової власності" і організувати проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Державного патентного відомства України та державного підприємства "Інститут промислової власності"; - укласти контракт з директором державного підприємства "Український Інститут промислової власності" згідно з чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр В. КРЕМЕНЬ

Наказом МОН України № 459 від 20 вересня 2000 року до цього наказу внесено зміни.

_________________________________________________________Якщо помітили помилку - дописуйте на адресу:
unesco-cepes@osvita.net або inf@euroosvita.net
(сторінку оновлено: 14.03.2015)
euroosvita.net
за інформацією: uipv.org
Додатково:

Інформація для нового рейтингу ВНЗ "Топ-200 Україна" у 2016 році:


Показники винахідницької активності наукових установ академічного профілю та навчальних закладів за 2015 рік


ВНЗ України в міжнародних асоціаціях університетів у 2015 році - інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна"

Наказ МОН України від 17.09.2015 №948: «Про внесення доповнень до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.07.15 № 767»

Наказ МОН України від 16.07.2015 № 767 «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2014/2015 навчального року»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №686/2015

Архів:


Кількість патентів, отриманих ВНЗ України, у 2014 році

Показники винахідницької активності наукових установ академічного профілю та навчальних закладів (2010 - 2014)

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів