«Урядовий кур’єр»: Розширено перелік умов прийому до вузів « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
Лист адміністратору
: пошук :
 
: голосування :
Чи є у відкритому доступі актуальні статистичні дані про вищі навчальні заклади
Так
Ні


: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
«Урядовий кур’єр»: Розширено перелік умов прийому до вузів
24-04-2015

Народні депутати підтримали у першому читанні та в цілому законопроект № 2672 «Про внесення зміни до Закону України «Про вищу освіту» (щодо удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення)».

За відповідне рішення проголосували 227 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Цим законом розширено перелік умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, передбачено за відповідних умов можливість повторно безоплатно здобувати вищу освіту громадянами України, а також удосконалено механізм розміщення державного замовлення.

Як зазначається, закон розроблено з метою гарантування доступності вищої освіти, можливості її безоплатного отримання, уніфікації та удосконалення окремих норм Закону, що забезпечить усунення перешкод в проведенні вступної кампанії.


---------------------------------------------------


ПРОЕКТ
вноситься народним депутатом України
Л.М. ГриневичЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до Закону України «Про вищу освіту»

(щодо удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення)


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004) наступні зміни:

1. Частину першу статті 4 доповнити після абзацу третього доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим же ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.».

2. Частину четверту статті 44 після слів «про повну загальну середню освіту» доповнити словами «та балу за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.».

3. Частину шосту статті 44 після слів «або фізичних здібностей (у разі його проведення),» доповнити словами «за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності,».

4. В частині сьомій статті 44 слова «до спеціально уповноваженої установи, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання» замінити на «до Єдиної державної електронної бази з питань освіти для верифікації переліку спеціальностей».

5. Абзац другий частини сьомої статті 44 виключити.

6. Підпункт 13 пункту 2 Розділу XV Прикінцеві та перехідні положення викласти в новій редакції наступного змісту: «13) до 1 січня 2016 року розміщення державного замовлення для підготовки фахівців ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) здійснюється до початку вступної кампанії у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності з урахуванням показників розміщення державного замовлення минулого року в розрізі навчальних закладів за відповідними спеціальностями та середнього показника конкурсного балу зарахованих абітурієнтів за останні три роки та пропозицій вищих навчальних закладів.».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон, набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Голова Верховної Ради
України
В.Б. Гройсман


---------------------------------------------------


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту»
(щодо удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення)


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта


Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо удосконалення прийому на навчання та розміщення державного замовлення зумовлено необхідністю забезпечення реалізації кожному конституційного права на освіту, шляхом удосконалення механізму правового регулювання суспільно-правових відносин, які виникають під час реалізації права на освіту.
Згідно із абзацом другим частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту» громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Зазначена норма гарантує виконання державою свого обов’язку щодо створення відповідних умов, за яких особа може реалізувати своє право на здобуття вищої освіти на основі конкурсного відбору, з урахуванням своїх здібностей та інтересів шляхом вільного вибору типу вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності, профілю навчання.
Проте, наявність технічної можливості перевірки факту попереднього навчання за рахунок коштів платників податків через Єдину державну електронну базу з питань освіти (далі – ЄДЕБО), створює перепони в реалізації конституційного права на освіту осіб, які з тих чи інших підстав не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти та виявили бажання вступати у вищий навчальний заклад для здобуття того самого освітньо-кваліфікаційного рівня за іншою спеціальністю.

Поширеною стала практика неоднозначного трактування абзацу другого частини першої статті 4 Закону України «Про вищу освіту» вищими навчальними закладами, які, на підставі підтвердженого в ЄДЕБО факту незавершеного навчання особи за кошти державного або місцевого бюджету, відмовляють у прийомі документів на навчання особам, які виявили бажання брати участь у конкурсному відборі для здобуття безоплатної вищої освіти повторно.
Зміни, запропоновані до частини першої статті 4 Закону, встановлюють механізм, який дозволить підсилити гарантії доступності та безоплатності вищої освіти та унеможливить необгрунтовані відмови у прийомі документів від зазначених осіб.

Щодо змін запропонованих до частини четвертої та шостої статті 44 Закону, слід зазначити, що відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону Правилами прийому до вищого навчального закладу передбачено вичерпний перелік умов, на основі яких здійснюється прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра чи бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), у тому числі і на основі ваги бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.

Натомість, частиною четвертою цієї ж статті, бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності не передбачені.
Тому, виходячи із положень змін запропонованих законопроектом, зазначаємо про необхідність удосконалення пов’язаних між собою частин статті 44 Закону.

Щодо зміни запропонованої до підпункту 13 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, актуальність та необхідність їх прийняття слід зазначити в контексті основних організаційних засад функціонування системи вищої освіти, відповідно до яких система управління у сфері вищої освіти створює умови для підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Ідея, яка закладена в Законі України «Про вищу освіту», передбачає, що більшу кількість місць державного замовлення мають отримати вищі навчальні заклади, які користуються найбільшим попитом серед абітурієнтів. Ця ідея була втілена в підпункті 13 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення», який є перехідною нормою для 2015 року. Передбачається, що основним критерієм розподілу державного замовлення є середній конкурсний бал вступників. Втім, проведене математичне моделювання розподілу місць державного замовлення показало необхідність удосконалення зазначеного механізму, оскільки абітурієнти, маючи можливість подати заяви на вступ до декількох вищих навчальних закладів, здійснюють свій вибір на користь провідних вищих навчальних закладів на престижні спеціальності, а також подають документи до інших навчальних закладів, менш конкурентоспроможних.

Відповідно, аналіз середнього конкурсного балу абітурієнтів не дає повного уявлення про популярність вищих навчальних закладів, а отже є необхідність внесення змін з метою удосконалення розподілу місць державного замовлення.
Натомість, зміни, запропоновані до підпункту 13 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» передбачають, що розподіл місць державного замовлення відбуватиметься з урахуванням показників розміщення державного замовлення минулого року в розрізі навчальних закладів за відповідними спеціальностями та середнього показника конкурсного балу зарахованих абітурієнтів за останні три роки та пропозицій вищих навчальних закладів.

Таке формулювання знімає проблему невизначеності перед початком вступної кампанії та удосконалює процес розподілу місць державного замовлення.
Також, слід зазначити, що норма чинного Закону України «Про вищу освіту» про розміщення державного замовлення у вищих навчальних закладах відповідно до результатів конкурсу поточного року, що визначається середнім конкурсним балом вступників на навчання за ступенем бакалавра за відповідною спеціальністю на момент завершення прийому заяв до вищих навчальних закладів, може призвести до наслідків, відповідно до яких, кількість місць державного замовлення за відповідною спеціальністю, на які вступають абітурієнти буде їм відома тільки по закінченню вступної кампанії.
Натомість, запропоновані зміни, які передбачають розміщення державного замовлення до початку вступної кампанії будуть сприяти реалізації засад відкритості, доступності та передбачуваності державної політики в сфері освіти, які закладені в основу Закону України «Про вишу освіту».

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Законопроект розроблено з метою гарантування доступності вищої освіти, можливості її безоплатного отримання, уніфікації та удосконалення окремих норм Закону, що забезпечить усунення перешкод в проведенні вступної кампанії.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом пропонується внести зміни до частини першої статті 4, частини четвертої, шостої та сьомої статті 44, а також підпункту 13 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», якими передбачається удосконалення механізму правового регулювання суспільно-правових відносин, які виникають під час реалізації права на освіту та розміщення державного замовлення.

4. Стан нормативно-правової бази

Нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері здійснюється відповідно до:
Конституції України;
Закону України «Про вищу освіту».


5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребуватиме видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроекту надасть можливість удосконалення механізму правового регулювання суспільно-правових відносин, які виникають під час реалізації права на освіту та розміщення державного замовлення.


Народний депутат України
Л.М. Гриневич


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ:
porivnyalna-tablicya_338718.rtf (104.79 Кбайт)

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів