МОН: Про затвердження Положення про Природничу школу учнівської молоді « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
МОН: Про затвердження Положення про Природничу школу учнівської молоді
6-03-2015

(Опубліковано: "Офiцiйний вiсник України"
від 06.03.15 р. № 16)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


31.01.2015 № 75
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2015 р.
за № 160/26605

Про затвердження Положення про Природничу школу учнівської молоді

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України «Про позашкільну освіту» та підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення її до науково-дослідницької діяльності в галузі природничих наук НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Природничу школу учнівської молоді, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 01 липня 1997 року № 238 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 вересня 1997 року за № 439/2243.

4. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю.А.) зробити відмітку у справах архіву.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
С.М. Квіт


-------------------------------------------------------ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
31.01.2015 № 75

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2015 р.
за № 160/26605


ПОЛОЖЕННЯ
про Природничу школу учнівської молоді


І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності Природничої школи учнівської молоді (далі - Школа).

2. Школа є однією з форм організації позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.

3. Метою діяльності Школи є пошук і підтримка обдарованої та здібної учнівської молоді - учнів, слухачів, вихованців (далі - учні), створення умов для її самоосвіти й саморозвитку.

4. Основними завданнями Школи є:

залучення учнів до поглибленого вивчення природничих наук і науково-дослідницької діяльності;

оволодіння учнями сучасними методиками та формами організації й проведення самостійних досліджень у галузі природничих наук;

здійснення професійної орієнтації обдарованих учнів;

пропаганда та популяризація наукових знань.

5. Безпосереднє керівництво Школою здійснює директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (далі - НЕНЦ).

НЕНЦ здійснює координаційно-методичну роботу, спрямовану на організацію Природничих шкіл учнівської молоді на базі регіональних позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму (далі - регіональна школа).

6. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

7. Мова навчання та виховання у Школі визначається відповідно до статті 20 Закону України «Про засади державної мовної політики».

8. Під час роботи Школи обробка персональних даних учнів здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Права та обов’язки учнів Школи

1. До Школи приймаються учні 9-11 класів загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів.

2. Учні Школи мають право:

на поглиблене вивчення природничих дисциплін;

самостійно обирати напрям наукового дослідження відповідно до своїх здібностей та інтересів;

проводити дослідження в обраному науковому відділенні;

отримувати необхідну методичну та організаційну допомогу від педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, задіяних до організації роботи Школи;

використовувати для виконання дослідження матеріально-технічну базу НЕНЦ, вищих навчальних закладів і наукових установ, з якими НЕНЦ уклав відповідні договори;

брати участь у різних видах заходів Школи;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Школи, а також інші права, визначені Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти.

3. Учні зобов’язані:

набувати додаткових знань з обраного напряму наукового дослідження;

оволодівати практичними навичками самостійної дослідницької, пошукової та експериментальної діяльності;

підвищувати загальнокультурний рівень, додержуватися морально-етичних норм поведінки;

дбайливо ставитися до державного, комунального та приватного майна;

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку НЕНЦ, норм техніки безпеки життєдіяльності, а також виконувати інші обов’язки, передбачені Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

4. До Школи на перший рік навчання зараховуються учні, які навчаються в 9-10 класах загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів.

Зарахування до Школи здійснюється в жовтні поточного року і оформляється наказом директора НЕНЦ або керівника позашкільного навчального закладу, в якому діє регіональна школа.

5. Рішення про відрахування учня зі Школи приймає директор НЕНЦ або керівник позашкільного навчального закладу, в якому діє регіональна школа, за умови подання заяви про відрахування на ім’я директора НЕНЦ або керівника позашкільного навчального закладу, в якому діє регіональна школа.

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу

1. Навчально-виховний процес у Школі здійснюється відповідно до навчальних планів і навчальних програм, розрахованих на два роки навчання.

Навчальні плани та навчальні програми Школи затверджує директор НЕНЦ.

Навчальні плани та навчальні програми регіональної школи затверджує керівник позашкільного навчального закладу, в якому діє регіональна школа.

2. Діяльність Школи може організовуватися за такими формами:

наукові відділення, наукові секції, навчальні групи;

індивідуальна робота учнів під керівництвом педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ (за згодою), інших спеціалістів тощо;

колективна робота: експедиції, лекторії, практикуми, семінари тощо;

факультативи та спецкурси;

практична робота в лабораторіях;

дистанційне навчання;

заліки, контрольні роботи з базових дисциплін;


захист науково-дослідницьких робіт;

інтелектуальні змагання з різних галузей знань;

навчальні збори, сесії в канікулярний період.

3. Навчання у Школі здійснюється в наукових відділеннях за напрямами:

природничий (із секціями біології, екології, хімії, біоінформатики тощо);

аграрний (із секціями агрономії, садівництва, лісознавства, бджільництва, ветеринарії тощо);

декоративно-прикладний (із секціями народних ремесел, флористики та фітодизайну тощо);

людинознавчий (із секціями психології, соціології, медицини тощо);

наукових стажувань (із секціями ботаніки, зоології, біохімії, гідробіології, молекулярної біології тощо);

іншими - відповідно до завдань діяльності Школи.


4. У складі наукових секцій можуть працювати навчальні групи.

Середня наповнюваність навчальних груп становить, як правило, 10 - 15 учнів.

5. Випускникам Школи, які успішно склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту.

6. За підсумками навчання у Школі під час екзаменаційної сесії проводиться конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів відповідно до вимог Малої академії наук України.

Переможці конкурсу-захисту у складі команди Школи отримують право брати участь у ІІІ (фінальному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в межах наукових відділень хімії та біології, екології та аграрних наук.

Кількісний склад команди повинен відповідати кількості наукових секцій наукових відділень «Хімія та біологія», «Екологія та аграрні науки» Малої академії наук України. У кожній науковій секції може брати участь тільки один представник команди Школи.

Склад команди Школи затверджується наказом МОН України.

ІV. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Школи

Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Школи здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти
В.В. Супрун

zakon1.rada.gov.ua

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів