Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік
24-12-2014

Верховна Рада України прийняла Постанову "Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік"

Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" вирішено присудити Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік:

- за роботу "Аналітико-топологічні методи досліджень рівнянь математичної фізики, задач опуклого та гіперкомплексного аналізу":

ГРИЩУКУ Сергію Вікторовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
ТКАЧУКУ Максиму Володимировичу - кандидату фізико-математичних наук науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
ШПАКІВСЬКОМУ Віталю Станіславовичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

- за роботу "Розробка інформаційних технологій підтримки моделювання та проектування інтелектуалізованих систем спеціального призначення":

ПИСАРЕНКО Юлії Валеріївні - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,
ВАРАВІ Івану Андрійовичу - науковому співробітнику Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
КОВАЛЮ Олександру Сергійовичу - провідному інженеру Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;

- за роботу "Властивості сингулярних оптичних пучків: топологічні реакції, орбітальний кутовий момент та варіації фазової швидкості":

ПАСЬКУ Валерію Аркадійовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту фізики НАН України;

- за роботу "Фазові рівноваги, структура та фізико-механічні властивості сплавів у багатокомпонентних системах на основі Ti-р-елемент":

ФАРТУШНІЙ Юлії Вікторівні – кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;
ВАЛУЙСЬКІЙ Катерині Олександрівні – науковому співробітнику Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України;

- за роботу "Розробка математичних методів аналізу електрофізичних процесів в електромеханічних системах перетворення енергії":

КАРЛОВУ Олексію Миколайовичу – кандидату технічних наук, провідному інженеру Інституту електродинаміки НАН України;
ПЕРЕСТЮКУ Юрію Миколайовичу - аспіранту Київського національного університету імені Тараса Шевченко;
РОМАНЕНКУ Володимиру Івановичу – кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України;
ШКЛЯР Тетяні Борисівні - кандидату фізико-математичних наук, інженеру 2-ї категорії Інституту електродинаміки НАН України;

- за роботу "Іммобілізація біологічно активних білкових речовин для створення перспективних лікарських засобів і біокаталізаторів елімінування фенольних полютантів зі стічних вод":

ДЕКІНІЙ Світлані Сергіївні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України;
ШЕСТЕРЕНКО Євгенії Аркадіївнаі - молодшому науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України;
ШЕСТЕРЕНКО Юлії Аркадіївні - молодшому науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського НАН України;

- за роботу "Розробка нових підходів до створення пробіотичних препаратів для профілактики та корекції порушень мікробіоценозу та імунодефіцит них станів"

ХАРХОТУ Максиму Андрійовичу - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
МОКРОЗУБ Вікторії Вікторівні – аспіранту Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
БАБЕНКО Лідії Павлівні - провідному інженеру Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
ДЕМЧЕНКО Ользі Миколаївні - кандидату медичних наук, провідному інженеру Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

- за роботу "Голодування за аргініном як перспективний метод метаболічної терапії онкологічних захворювань":

ВИННИЦЬКІЙ-МИРОНОВСЬКІЙ Божені Орестівні - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біології клітини НАН України;
за роботу "Легітимація та "легітимація": феноменологічний аналіз"
ШУЛЬЗІ Олександру Миколайовичу - кандидату соціологічних наук, науковому співробітнику Інституту соціології НАН України.

- за роботу "Інституціональне забезпечення розвитку аграрного ринку":

ВОСКОБІЙНІКУ Юрію Павловичу - кандидату економічних наук, завідувачу відділу Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Національної академії аграрних наук України;

- за роботу "Візуалізація аналітичної інформації в сфері управління державними фінансами України":

БІЛОШИЦЬКОМУ Андрію Олександровичу – доктору технічних наук, доценту Київського національного університету будівництва та архітектури; ВОЙТЕНКУ Олександру Івановичу - кандидату технічних наук, доценту Київського національного університету будівництва та архітектури;
ЄГОРЧЕНКОВІЙ Наталії Юріївні - асистенту Київського національного університету будівництва та архітектури;
ХАРИТОНОВУ Денису Антоновичу - аспіранту Київського національного університету будівництва та архітектури;

- за роботу "Захист авторського права в мережі Інтернет":

СОПІЛКО Ірині Миколаївні - кандидату юридичних наук, директору Юридичного інституту Національного авіаційного університету; ПОНОМАРЕНКУ Олександру Васильовичу - кандидату технічних наук, доценту Національного авіаційного університету;

- за роботу "Електродинамічні процеси у запорошеній плазмі":

МОМОТУ Андрію Івановичу - кандидат фізико-математичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

- за роботу "Інтегрована система фінансового прогнозування в аграрному секторі":

СОЛОВЙОВІЙ Ніні Ігорівні - доктору економічних наук, професору Херсонського державного університету;

- за роботу "Розвиток теорії та створення радіовимірювальних приладів на ємнісному ефекті транзисторних структур з від’ємним опором":

ГАВРІЛОВУ Дмитру Володимировичу - кандидату технічних наук, доценту Вінницького національного технічного університету;
КОВАЛЮ Костянтину Олеговичу - кандидату технічних наук, доценту Вінницького національного технічного університету;
СЕМЕНОВУ Андрію Олександровичу - кандидату технічних наук, доценту Вінницького національного технічного університету;

- за роботу "Розробка методів підвищення ефективності експлуатації інфраструктури та рухомого складу залізничного транспорту в умовах реформування галузі":

КУДРЯШОВУ Андрію Вадимовичу - кандидату технічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;
МАЛАШКІНУ Вячеславу Віталійовичу - кандидату технічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;
МОЗОЛЕВИЧУ Григорію Яковичу - кандидату технічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;
МАРЦЕНЮК Ларисі Володимирівні - кандидату економічних наук, доценту Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна;

- за роботу "Теоретичні засади та реалізація комплексу лікувально-діагностичної апаратури для сімейної медицини":

ТОМАШЕВСЬКОМУ Роману Сергійовичу – кандидату технічних наук, асистенту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
КУЛІЧЕНКУ Вячеславу Вікторовичу - асистент Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

- за роботу "Лінійна система диференціальних рівнянь з точкою звороту":

КЛЮЧНИК Інні Геннадіївні - кандидат фізико-математичних наук, старший викладач Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

- за роботу "Нація: проблеми і перспективи" ("Нація: історія і теорія проблеми (історико-філософський вимір)":

СТОРОЖУК Світлані Володимирівні - кандидату філософських наук, доценту кафедри філософії Природно-гуманітарного навчально-наукового інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- за роботу "Правовий статус учасників цивільного процесу";

БИЧКОВІЙ Світлані Сергіївні - доктору юридичних наук, доценту, заступнику начальника кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ.

Відповідний проект постанови зареєстровано за №1342.

«Щодо Премій Верховної Ради найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково - технічних розробок за 2013 рік. Конкурс був проведений ще у грудні 2013 року. Але впродовж 2014 року Верховна рада України так і не спромоглася надати ці премії. Розмір премії складає 20 тис. грн. кожна. Колектив претендентів на присудження однієї премії не може перевищувати чотирьох осіб. У результаті проведеного конкурсу, було виділено 20 таких премій Верховної Ради, які мають разом отримати 43 молодих науковці, що працюють в галузі фундаментальних і прикладних досліджень. І ці кошти також є в бюджеті Верховної ради на цей рік» - підкреслила Голова Комітету.


За інформацією: rada.gov.ua та kno.rada.gov.ua
Додатково:

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів