Вищим навчальним закладам та науковим установам: Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2014 рік « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
: пошук :
 
: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Вищим навчальним закладам та науковим установам: Про підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2014 рік
28-11-2014

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


№ 1359 від 24 листопада 2014 року


Про підсумки наукової та
науково-технічної діяльності за 2014 рік


З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, наказую:

1. Вищим навчальним закладам та науковим установам:

1.1. Підвести підсумки наукової та науково-технічної діяльності за 2014 рік у частині виконання науково-дослідних робіт, що фінансувались відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ за рахунок коштів державного бюджету, отримання грантів на наукові дослідження і розробки, які виконувались науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами.

1.2. Подати до Українського інституту науково-технічної і економічної інформації заключні звіти про виконання науково-дослідних робіт згідно з Порядком державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2008 № 977, та Порядком державного обліку секретних науково-дослідних дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.06.2009 № 494.

1.3. Подати департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д. В.) узагальнену інформацію щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності згідно з переліком інформаційних матеріалів, що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів та наукових установ відрядити до Міністерства освіти і науки України проректорів з наукової роботи для звітування про проведену в 2014 році наукову та науково-технічну діяльність згідно з додатком 1.

3. Департаменту науково-технічного розвитку (Чеберкус Д. В.) забезпечити:

1) здійснення організації проведення звітної кампанії;

2) приймання річних звітів у встановленому порядку;

3) до 15 травня 2015 року розгляд на засіданнях секцій за фаховими напрямами Наукової ради Міністерства освіти і науки України анотованих звітів за закінченими у 2014 році науково-дослідними роботами, що виконувались вищими навчальними закладами та науковими установами за рахунок коштів державного бюджету;

4) до 25 травня 2015 року проведення засідання Наукової ради Міністерства освіти і науки України, на якому підвести підсумки результатів експертизи анотованих звітів за закінченими у 2014 році науково-дослідними роботами, здійсненої на засіданнях секцій за фаховими напрямами;

5) до 30 квітня 2015 року підготовку узагальненої інформації про наукову та науково-технічну діяльність вищих навчальних закладів та наукових установ за 2014 рік;


6) до 15 червня 2015 року інформування вищих навчальних закладів та наукових установ про підсумки звітної кампанії щодо науково-технічної діяльності за 2014 рік та про результати експертизи анотованих звітів за закінченими у 2014 році науково-дослідними роботами.


4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра
М. В. Стріха


------------------------------------------------------


Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і
науки України
24.11.2014 № 1359Графік звітування та презентації
вищих навчальних закладів та наукових установ
щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2014 рік


Дата: 02.03.2015


1. Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
2. Львівський державний університет фізичної культури
3. Національний університет фізичного виховання і спорту України
4. Харківська державна академія фізичної культури
5. Академія митної служби
6. Державний університет телекомунікацій
7. Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія»


Дата: 03.03.2015


1. Державний фонд фундаментальних досліджень
2. Інститут іоносфери НАН України і МОН України
3. Інститут магнетизму НАН України та МОН України
4. Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України
5. Інститут термоелектрики НАН України та МОН України
6. Інститут фізичної оптики МОН України імені О. Г. Влоха
7. Український інститут науково-технічної і економічної інформації


Дата: 04.03.2015


1. Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України
2. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України
3. Інститут інноваційних технологій та змісту освіти
4. Науковий фізико-технологічний центр МОН України та НАН України
5. Науково-дослідний інститут українознавства МОН України
6. Природний заповідник «Розточчя»
7. Миколаївська астрономічна обсерваторія
8. Державний інститут науково-технічної та інноваційної експертизи


Дата: 05.03.2015


1. Бердянський державний педагогічний університет
2. Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
3. Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка
4. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»
5. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
6. Ізмаїльський державний гуманітарний університет


Дата: 06.03.2015


1. Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
2. Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького
3. Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова
4. Чернігівський національний педагогічний університет
імені Т. Г. Шевченка
5. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди»
6. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського


Дата: 10.03.2015


1. Сумський державний педагогічний університет
імені А. С. Макаренка
2. Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка
3. Рівненський державний гуманітарний університет
4. Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
5. Українська інженерно-педагогічна академія
6. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
7. Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди


Дата: 11.03.2015


1. Державний економіко-технологічний університет транспорту
2. Житомирський державний технологічний університет
3. Київський національний університет технологій та дизайну
4. Національний лісотехнічний університет України
5. Національний університет водного господарства
та природокористування
6. Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова
7. Одеський державний екологічний університет


Дата: 12.03.2015


1. Національний університет харчових технологій
2. Одеська національна академія харчових технологій
3. ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
4. Харківський державний університет харчування та торгівлі
5. Херсонський національний технічний університет
6. Черкаський державний технологічний університет
7. Чернігівський національний технологічний університет


Дата: 13.03.2015


1. Дніпропетровська державна фінансова академія
2. Донецький державний університет управління
3. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
4. Київський національний торговельно-економічний університет
5. Львівська державна фінансова академія
6. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі


Дата: 16.03.2015


1. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського
2. Одеський національний економічний університет
3. Львівський інститут економіки і туризму
4. Тернопільський національний економічний університет
5. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
6. Буковинський державний фінансово-економічний університет

Дата: 17.03.2015


1. Дніпродзержинський державний технічний університет
2. Донбаський державний технічний університет
3. Донбаська державна машинобудівна академія
4. Запорізька державна інженерна академія
5. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
6. Національна металургійна академія України
7. ДВНЗ «Національний гірничий університет»
8. ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»


Дата: 18.03.2015


1. Запорізький національний технічний університет
2. Кіровоградський національний технічний університет
3. Луцький національний технічний університет
4. Одеська державна академія технічного регулювання та якості
5. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
6. Українська академія друкарства
7. Харківський національний університет радіоелектроніки


Дата: 19.03.2015


1. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
2. Національний авіаційний університет
3. Національний аерокосмічний університет
імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
4. Національний транспортний університет
5. Українська державна академія залізничного транспорту
6. Харківський національний автомобільно-дорожній університет


Дата: 20.03.2015


1. Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
2. Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету «Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету»
3. Одеська національна морська академія
4. Одеський національний морський університет
5. Херсонська державна морська академія
6. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова


Дата: 23.03.2015


1. Донбаська національна академія будівництва і архітектури
2. Київський національний університет будівництва і архітектури
3. Одеська державна академія будівництва та архітектури
4. Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка
5. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
6. Харківський національний університет будівництва та архітектури


Дата: 24.03.2015


1. Закарпатський художній інститут
2. Київський державний інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
3. Львівська національна академія мистецтв
4. Харківська державна академія дизайну і мистецтв
5. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова


Дата: 25.03.2015


1. Житомирський державний університет імені Івана Франка
2. ДВНЗ «Запорізький національний університет»
3. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
4. Київський національний лінгвістичний університет
5. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
6. Криворізький національний університет
7. ДВНЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»


Дата: 28.03.2015


1. Маріупольський державний університет
2. Миколаївський національний університет імені
В. О. Сухомлинського
3. Мукачівський державний університет
4. Національний університет «Одеська юридична академія»
5. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
6. Національний університет «Острозька академія»
7. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
8. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Дата: 27.03.2015


1. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
2. Сумський державний університет
3. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
4. Херсонський державний університет
5. Хмельницький національний університет
6. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
7. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
8. Чорноморський державний університет імені Петра Могили


Дата: 02.04.2015


1. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
2. Донецький національний університет
3. Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
4. Львівський національний університет імені Івана Франка
5. Національний університет біоресурсів і природокористування України
6. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
7. Харківський національний університет імені
В. Н. Каразіна
8. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет


Дата: 03.04.2015


1. Вінницький національний технічний університет
2. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
3. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
4. Ужгородський національний університет
5. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
6. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
7. Національний університет «Львівська політехніка»
8. Одеський національний політехнічний університетДиректор департаменту
науково-технічного розвитку

Д. В. ЧеберкусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
24.11.2014 № 1359


Перелік
інформаційних матеріалів щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності


1. Річний звіт за формою державної статистичної звітності № 3–наука «Звіт про виконання наукових та науково-технічних робіт» (річна) згідно з Інструкцією щодо заповнення форми державного статистичного спостереження, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 10.08.2010 № 323 «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики науки та інновацій».

2. Інформація про виконання показників паспортів бюджетних програм за 2014 рік (згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098).

3. Презентація щодо наукової та науково-технічної діяльності за 2014 рік та рекламні матеріали на СD-RW диску до 100 МВ у програмі Power Point.

4. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність вищого навчального закладу або наукової установи за 2014 рік, затверджена їх керівником (за формою згідно з додатком 1).

5. Показники наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи за 2011-2014 роки (за формою згідно з додатком 2).

6. Інформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок (за формою згідно з додатком 3).

7. Описи найбільш ефективних розробок (2-3 од.) (за формою згідно з додатком 4).

8. Анотовані звіти за кожною закінченою у 2014 році науково-дослідною роботою, що виконувалась відповідно до тематичних планів науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів та наукових установ, за кодом програмної класифікації видатків 2201040, 2201290 (за формами згідно з додатками 5, 6).

9. Перелік анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2014 році вищого навчального закладу або наукової установи. (за формою згідно з додатком 7).

10. Анкетні данні вищих навчальних закладів та наукових установ (за формою згідно з додатком 8).

Звітна документація вводиться до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах». Роздруковані звітні документи із системи затверджуються керівником вищого навчального закладу або наукової установи та підписуються проректором із наукової роботи.

Доступ до єдиної інформаційної системи «Наука в університетах» для введення звітної інформації буде забезпечено з 15 січня 2015 року.

Звертаємо увагу, що частина звітної інформації буде доступна для громадськості, зокрема підприємцям, інвесторам, бізнесовим структурам з метою ознайомлення та комерціалізації наукових результатів.

Персональну відповідальність за якість та достовірність підготовленої звітної інформації несуть керівники вищих навчальних закладів та наукових установ та проректори з наукової роботи.

Директор департаменту
науково-технічного розвитку

Д. В. Чеберкус


Завантажити наказ (з додатками):
nakaz-1359-_-dodatki.doc (1.28 Мбайт)

: анонси :
: акценти :
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів