«Третя ніжка стільця» « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ЗВО України
Світові рейтинги ЗВО
Інформація
Партнери
ТОП-10 ЗВО України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
Лист адміністратору
: пошук :
 
: голосування :
Чи є у відкритому доступі актуальні статистичні дані про вищі навчальні заклади
Так
Ні


: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
«Третя ніжка стільця»
30-03-2007

Протягом останніх 10 — 15 років у різних країнах світу розробляють і широко застосовують різноманітні методології та підходи до визначення рейтингів університетів, або, як їх називають у Великобританії, «таблиць ліг» (league tables).

Така робота поступово стала виходити за межі національних рамок і набувати регіонального й міжнародного характеру. Визначення певного інтегрального показника якості діяльності вищих навчальних закладів, яким є їхній рейтинг, у першу чергу обумовлене необхідністю взаємного визнання навчальних програм та університетів у Болонському просторі.

Воно також викликане потребами як ринку праці — з метою його орієнтації на випускників тих чи інших університетів, так і абітурієнтів та їхніх батьків під час вибору місця майбутнього навчання. Постійне визначення й оприлюднення рейтингів університетів породжує і здорову конкуренцію між ними, що сприяє підвищенню якості їхньої роботи.

Роль світових координаторів із напрацювання та застосування названих методологій і підходів взяли на себе Інститут стратегії вищої освіти (Institute for Higer Education Policy, Вашингтон, США) і Європейський центр ЮНЕСКО у сфері вищої освіти (ЮНЕСКО — СЕПЕС, Бухарест, Румунія).

Вони стали вивчати й узагальнювати різноманітні напрацювання у цій галузі для різних країн та регіонів світу і проводити міжнародні конференції, круглі столи та зустрічі із зазначених питань. Завдяки названим організаціям уже проведено три важливі міжнародні форуми.

Перший такий форум відбувся у Варшаві (Польща) у червні 2002 року. В ньому взяли участь понад 40 делегатів із 12 країн, що представляли освітянські кола, органи державного управління, відповідальні за розробку політики навчання і забезпечення якості вищої освіти, а також працівники міжнародних урядових і неурядових організацій, видавці.

Учасники зустрічі дійшли висновку про необхідність подальшого розвитку концептуальних засад, методик та стандартів визначення рейтингів університетів. Результати роботи форуму було видано під назвою «Вища освіта в Європі — 2002 р.».

Спільними зусиллями Інституту стратегії вищої освіти і центру ЮНЕСКО — СЕПЕС у грудні 2004 р. у Вашингтоні (США) було організовано і проведено другу зустріч експертів із визначення рейтингів університетів. У ній взяли участь 25 експертів, серед яких були представники авторитетних друкованих видань, котрі регулярно публікують рейтинги університетів, таких як US News and World Report, «Таймс», учені й дослідники з Австралії, Канади, Китаю, Німеччини, Японії, Нової Зеландії, Польщі, Румунії, Російської Федерації та Іспанії.

У період між зустрічами у Варшаві й Вашингтоні розпочався процес визначення всесвітніх рейтингів університетів. Перший такий рейтинг у 2003 р. було створено Інститутом вищої освіти Шанхайського університету Лао Jiao Tong у рамках проекту «Академічний рейтинг університетів світу» (АRWU). До цієї діяльності долучилася також газета Times.

Водночас з’явилися різноманітні міжнародні, регіональні і національні рейтинги різних типів університетів та навчальних програм, зокрема з бізнесу й менеджменту. Багато періодичних видань різних країн опублікували інституціональні й програмні рейтинги. Вони викликали великий інтерес і жваві суперечки щодо того, які показники враховувати, а які — ні, які критерії використовувати для віднесення університетів до «світового класу», як удосконалювати методики оцінювання тощо.

Незаперечним стало зростання інтересу й уваги до рейтингів університетів із боку академічних кіл та політичних діячів.

Винятково важливою стала проблема експертного оцінювання цього явища й окремих систем рейтингів і забезпечення укладачів та користувачів рейтингів можливістю обміну інформацією про підходи й методи, які застосовувалися при їх визначенні. Тому під час вашингтонської зустрічі було створено міжнародну групу експертів із визначення рейтингів університетів (International Ranking Experts Group — IREG).

Діяльність ІREG була зосереджена на проведенні постійних консультацій і постановці завдань для ЮНЕСКО — СЕПЕС та Інституту стратегії вищої освіти з метою якомога точнішої передачі оцінки якості вищої освіти з допомогою системи рейтингового оцінювання. Зокрема першочерговими завданнями ІREG стали:

— ретельні дослідження рейтингового оцінювання діяльності університетів як глобального явища, якому в минулому не приділялося належної уваги;

— напрацювання процедур і підходів до оцінки наявних систем рейтингів і таблиць ліг;

— здійснення міжнародного порівняльного аналізу систем рейтингів і таблиць ліг, а також методик, покладених у їхню основу;

— удосконалення наявних систем рейтингів і таблиць ліг.

Третя зустріч міжнародної експертної групи ІREG з визначення рейтингів університетів відбулася 19—20 травня 2006 р. у Берліні (Німеччина). В ній узяли участь 47 експертів із 20 країн світу, в тому числі і з України. До складу учасників увійшли експерти вищої школи, представники великих компаній та видавці.

Було проведено глибокий порівняльний аналіз різних методик та підходів, що використовуються з цією метою, і прийнято підсумковий документ під назвою «Берлінські принципи визначення рейтингів вищих навчальних закладів» («ДТ» ознайомлювало читачів із змістом цих принципів у №28 від 22 липня 2006 р.).

Докладно аналізувалася єдина система «Академічного рейтингу університетів світу (ARWU)», розроблена і вперше застосована 2004 р. Інститутом вищої освіти при Шанхайському університеті «Джіао Тонг (Jiao Tong), яка привернула до себе величезну увагу академічних кіл та міжнародного ринку праці з часу оприлюднення результатів оцінювання 500 університетів світового класу. Її було визнано однією з найвпливовіших міжнародних систем. Однак цю систему критикували за те, що в ній особлива увага приділяється кількості Нобелівських премій, отриманих науковцями університетів, навіть декілька десятиліть тому.

Експерти проаналізували і ту обставину, що рейтинги часто орієнтують адміністраторів університетів приймати рішення не на користь академічних потреб, а на формальне підвищення показників діяльності навчального закладу. З огляду на все це, було визнано, що системи рейтингового оцінювання потребують постійного вдосконалення, але вже тепер вони стали «третьою ніжкою стільця забезпечення якості, поряд з акредитацією, ліцензуванням та державним регулюванням якості вищої освіти».

На берлінській зустрічі було розглянуто і стан справ з організацією рейтингового оцінювання університетів в Україні. Позитивно оцінюючи перші кроки України, експерти вказали і на слабкі місця в методиках та підходах, що застосовувалися. Вони зводяться до недостатнього використання науково обґрунтованих методів експертного оцінювання в поєднанні з технологіями соціологічного опитування, до необґрунтованого порівняння різних, важко порівнюваних груп навчальних закладів, до системних помилок у формуванні незалежних, недержавних, професійних груп експертів для проведення такого типу рейтингового оцінювання тощо.

Експерти зазначали, що для України вкрай важливе приєднання до міжнародної діяльності в названій сфері з метою напрацювання і практичного використання виважених і науково обґрунтованих методик та підходів як до внутрішнього, так і до зовнішнього оцінювання рейтингів вітчизняних університетів.

Для надання допомоги Україні з цих питань на берлінській зустрічі було створено міжнародну наглядову раду з рейтингового оцінювання університетів та навчальних програм в Україні. Від країн Євросоюзу до неї увійшли: Ян Садлак (ЮНЕСКО — голова наглядової ради), Дженс Петер Гаул (директор стратегічного планування німецької дослідницької фундації, Німеччина), Вальдемар Сівінські (президент освітньої фундації «Перспективи», Польща), Фердінанд Девінський (голова комітету Народної ради Словацької Республіки з питань молоді, культури, спорту та інформації, Словаччина).

Між центром ЮНЕСКО — СЕПЕС і кафедрою ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» (Україна) було підписано меморандум, згідно з яким кафедрі доручається виконати комплекс заходів із впровадження в Україні напрацьованих міжнародною експертною групою IREG методик та процедур рейтингового оцінювання діяльності університетів і навчальних програм.

Четверту зустріч міжнародної експертної групи IREG планується провести восени 2007 року в м. Шанхаї (КНР) . Її буде присвячено обговоренню питань розробки й застосування систем сертифікації рейтингів, виходячи з проголошених Берлінських принципів, повний текст яких наводимо нижче.

: анонси :
: акценти :
Керівник проекту "ТОП-200 Україна" взяла участь у конференції IREG 2019 "Академічні рейтинги: виклики і проблеми для вищої освіти"
Рахункова палата: Протягом останніх трьох років участь МОЗ у реалізації державної політики у сфері вищої освіти не була ефективною
16 українських ЗВО увійшли до міжнародного наукометричного рейтингу SCImago 2019
THE University Impact Rankings 2019: Українські ЗВО увійшли до рейтингу впливу університетів на соціальний та економічний развиток
Команда «білих хакерів» КПІ ім. Ігоря Сікорського очолила десятку кращих команд світу
Предметний рейтинг QS World University Rankings by Subject 2019
Prometheus: Підготовка до ЗНО з української мови, математики та історії
Отчет Class Central: "МООС в цифрах: 2018 год"
World Universities Web Ranking 2019 - рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті (січень 2019)
Кількість патентів, отриманих ЗВО України в 2018 році - інформація в рамках підготовки рейтингу "Топ 200 Україна"
Обзор ОЭСР о развитии науки, технологий и инноваций в 2018 году: Уроки информатики должны включать логику и анализ данных
ЮНЕСКО: Онлайн-платформа Глобальной обсерватории механизмов политики в области науки, технологий и инноваций (GO-SPIN)
Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році
Студенти-медики Тернопільського медуніверситету ім.І.Горбачевського започаткували акцію #StopIFOM
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів