Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади « Новини « Євро Освіта
: навігація :
Болонський процес
Оцінка якості освіти
Що таке рейтинг
Тестування
Рейтинги ВНЗ України
Світові рейтинги ВНЗ
Інформація
Партнери
ТОП-10 ВНЗ України
Навчання за кордоном
: сайт :
Карта сайту
Пошук по сайту
Лист адміністратору
: пошук :
 
: голосування :
Чи є у відкритому доступі актуальні статистичні дані про вищі навчальні заклади
Так
Ні


: фотогалерея :
Конференція Міжнародної обсерваторії з визначення університетських рейтингів (IREG-5),Берлін 2010 30-09-2010 8 марта 2010 в  Варшаве состоялся круглый стол Межнародной обсерватории по академических рейтингах и достижениям IREG-4 - 14-16 июня 2009 года, Астана, Казахстан
Новини
Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади
27-09-2013

Документ 1302-2002-п,
поточна редакція — Редакція від 01.01.2014
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 29 серпня 2002 р. N 1302
Київ

Про заходи щодо подальшого
забезпечення відкритості у діяльності
органів виконавчої влади


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007
N 809 ( 809-2010-п ) від 02.09.2010
N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011
N 730 ( 730-2013-п ) від 26.09.2013 }{ У тексті Постанови слова "Державний комітет зв'язку та
інформатизації" і "Державний комітет інформаційної
політики, телебачення та радіомовлення" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "Державний
комітет з питань науки, інновацій та інформатизації" і
"Державний комітет телебачення та радіомовлення" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

{ У тексті Постанови слова "Державний комітет з питань науки,
інновацій та інформатизації", "Міністерство економіки" і
"Державний комітет телебачення та радіомовлення" у всіх
відмінках замінено відповідно словами "Державний комітет
телебачення і радіомовлення", "Міністерство економічного
розвитку і торгівлі" та "Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011 }


Відповідно до Указу Президента України від 1 серпня 2002 р.
N 683 ( 683/2002 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкритості у діяльності органів державної влади" та з метою
забезпечення формування і реалізації стабільної та зрозумілої
громадянам економічної і соціальної політики держави Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:


1. Секретаріату Кабінету Міністрів України разом з Державним
агентством з питань науки, інновацій та інформатизації, Службою
безпеки, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та
Міністерством фінансів забезпечити до кінця 2002 року створення та
впровадження першої черги Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів
України (Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади) як
центральної частини електронної інформаційної системи "Електронний
Уряд".

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з
Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації
затвердити Порядок інформаційного наповнення та технічного
забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
інформаційне наповнення Єдиного веб-порталу відповідно до
зазначеного Порядку.

3. Державному агентству з питань науки, інновацій та
інформатизації:

внести до 1 жовтня 2002 р. проект постанови Кабінету
Міністрів України "Про створення електронної інформаційної системи
"Електронний Уряд";

подати в грудні 2002 р. Кабінетові Міністрів України проект
Державної програми "Електронна Україна".

4. Державному комітетові телебачення і радіомовлення разом з
Національною телекомпанією запровадити у місячний термін на каналі
УТ-1 цикл щотижневих спеціалізованих телепередач для висвітлення
діяльності Кабінету Міністрів України.

Секретаріату Кабінету Міністрів України забезпечити
підготовку і подання інформації для зазначених телепередач та
ведення рубрики "Тиждень Уряду" на офіційному веб-сайті Кабінету
Міністрів України.

5. Державному агентству з питань науки, інновацій та
інформатизації щороку під час формування завдань (проектів)
Національної програми інформатизації передбачати фінансування
завдань (проектів), спрямованих на розвиток мережі Інтернет в
Україні.

6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:

для аналізу і висвітлення власної діяльності утворити робочі
групи під головуванням керівників (заступників керівників)
відповідних органів із залученням до їх роботи працівників
соціологічних та аналітичних служб;

визначити, а у разі потреби утворити в межах затвердженої
штатної чисельності структурні підрозділи для вирішення питань
розвитку інформатизації у відповідній галузі (сфері) або регіоні,
а також здійснення заходів, передбачених Указом Президента України
від 1 серпня 2002 р. N 683 ( 683/2002 ), виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 ( 3-2002-п )
"Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про
діяльність органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України,
2002 р., N 2, ст. 57), інших рішень і доручень Кабінету Міністрів
України з питань інформатизації.

7. Державному агентству з питань науки, інновацій та
інформатизації разом з Державним комітетом телебачення і
радіомовлення розробити у тримісячний термін, затвердити та
розмістити на власних веб-сайтах у мережі Інтернет порядок
функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, в якому,
зокрема, передбачити вимоги щодо структури та оформлення
веб-сайтів, оперативності та форми подання інформації державною та
іншими мовами.

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

функціонування власних веб-сайтів з дотриманням вимог
зазначеного порядку;

обов'язкове розміщення на власних веб-сторінках та
опублікування у друкованих засобах масової інформації суспільно
важливих нормативно-правових актів, а також вичерпної інформації
про перелік та умови отримання громадянами послуг, які надаються
відповідними органами, форми і зразки документів, стан виконання
програм і планів, архівної та іншої інформації;

оперативне оприлюднення інформації про власну діяльність;

систематичне розміщення на веб-сторінках відкритої
статистичної інформації про події в економічній, соціальній,
культурній та інших сферах життя, забезпечення доступу до
неопублікованих статистичних даних, які не підпадають під дію
обмежень, установлених законодавством;

недопущення обмеження права на отримання відкритої
інформації, необгрунтованої відмови в її наданні, а також
запровадження плати за надання інформації в розмірах і випадках,
не передбачених законодавством;

проведення не рідше ніж один раз на квартал прес-конференцій,
у тому числі через мережу Інтернет, а також регулярне оприлюднення
відповідей на запитання громадян у засобах масової інформації;

доступність інформації на офіційних веб-сайтах для
користувачів з вадами зору та слуху відповідно до встановлених
вимог. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 730
( 730-2013-п ) від 26.09.2013 }

8. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади під час формування проектів державного бюджету
передбачати кошти на висвітлення їх діяльності в межах видатків,
призначених на утримання зазначених органів, відповідно до Закону
України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами
масової інформації" ( 539/97-ВР ).

9. Державному комітетові телебачення і радіомовлення
проводити моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів
виконавчої влади. Про результати моніторингу інформувати Кабінет
Міністрів України щороку до 30 червня і 31 грудня.
{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 809 ( 809-2010-п ) від
02.09.2010 }


{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 950
( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }


11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування
дотримуватися вимог цієї постанови.

12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Прем'єр-міністра України.


Прем'єр-міністр України
А.КІНАХ


Інд. 51

{ Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

{ Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }


{ Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

{ Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }

{ Додаток 5 виключено на підставі Постанови КМ N 809
( 809-2010-п ) від 02.09.2010 }


Додатково:

Про розширення переліку правових підстав для обробки персональних даних

: анонси :
: акценти :
Рейтинг вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» — 2016/2017 рік
ДП «Інфоресурс»: Основні проблеми вступної кампанії 2017 року
СумДУ першим серед українських вишів увійшов до рейтингу кращих молодих університетів світу від QS
Мінекономрозвитку: Держзамовлення на вступ до ВНЗ в 2017 році буде скорочено на 20,7%
Лист НМУ імені О.О. Богомольця до державної організаціїї "ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ": Вимагаємо виконати належним чином свої обов'язки!
ІНФОРМАЦІЮ ПРО 10 КРАЩИХ ВНЗ В РЕЙТИНГУ «ТОП-200 УКРАЇНА 2017» ПРЕДСТАВЛЕНО НА САЙТІ IREG OBSERVATORY
Кількість патентів, отриманих ВНЗ України у 2016 році
ДІНЗ: Абітурієнти повинні звертати увагу на наявність у ВНЗ ліцензій і сертифікатів про акредитацію спеціальностей
Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
Вища освіта України
: зовнішнє оцінювання :
: Популярне :
: наші дані :
Контакт:
тел.:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*147)
факс:
+380 (44) 246-27-83,
+380 (44) 246-27-84 (*122)
м. Київ, вул. Смілянська, 4
Карта проїзду
e-mail: inf@euroosvita.net

При повному або частковому відтворенні інформації посилання на www.euroosvita.net обов'язкове у вигляді відкритого для пошукових систем гіперпосилання.
www.euroosvita.net не несе відповідальності за інформацію отриману з інших сайтів